National

Piaţa gazelor naturale se liberalizează începând de la 1 iulie. Cum poate varia preţul la factura

Publicat: 01 iul. 2020
Piaţa gazelor naturale se liberalizează începând de la 1 iulie
Piaţa gazelor naturale se liberalizează începând de la 1 iulie

Piaţa gazelor naturale se liberalizează începând de la 1 iulie, iar acest lucru ar putea duce la o scădere a facturilor la utilităţi. Conform deciziei autorităţilor, preţul gazelor naturale nu va mai fi reglementat de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Acesta va fi stabilit în funcţie de cerere şi ofertă.

Piaţa gazelor naturale se liberalizează începând de la 1 iulie, în traducere ar putea duce la o scădere a facturilor

Clienţii casnici au avut ocazia de a-şi încheia contractul, până pe data de 30 iunie 2020, cu actualii furnizori a gazelor naturale. Totuşi, dacă aceştia nu au negociat cu un alt contractor, de pe data de 1 iulie 2020, contractul aferent se prelungeşte automat, dar nu mai mult de data de 30 iunie 2021. În altă ordine de idei, după data la care expira contractul, persoanele casnice pot negocia cu alţi contractori.

Mare atenţie, clienţii casnici trebuie să înţeleagă faptul că preţul pote fi ajustabil. Furnizorul este obligat să notifice clientul referitor la preţul nou pentru serviciu. Acesta este obligat să îl anunţe pe client cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea modificării preturiloe. Metoda de anunţare se poate face doar prin modalitatea de comunicare convenită cu acesta, într-un mod transparent şi uşor de înţeles. Menţionăm faptul că, dacă preţurile se modifică, clientul are posibilitatea de a denunţa contractul, dacă lui nu-i convine.

Furnizorul de gaze naturale are obligaţia să notifice clientul orice modificare a clauzelor

Conform legislaţiei în vigoare, furnizorul de gaze naturale are obligaţia de a notifica clientul în mod corespunzător şi gratuit asupra oricărei intenţie de modificare sau completare a clauzelor contractuale, dar şi despre orice majorare a preţului practicat. O eventuală mărire a preţurilor trebuie să fie făcută justificând motivele deciziei. Motivele trebuie justificate şi transmise nu mai târziu de sfârşitul primei perioade normale de facturare. Dacă clientul nu doreşte să accepte, el are posibilitatea de a denunţa prezentul contract.

Piaţa gazelor naturale se liberalizează începând de la 1 iulie, care este structura facturii de gaze

Conform documentelor oficiale, o factură la gaze este formată din tariful transport, preţul gazelor, un tarif de sitributie, acciza la gaz dar şi marja furnizorului şi TVA. Până astăzi, 1 iulie, acestea erau reglementate de stat. Începând de astăzi, doar preţul gazului şi marja furnizorului se vor modifica.

Până marţi, 30 de iulie, un MWh costa în jur de 68 de lei, însemnând o producţie curentă de circa 90 de bani pentru gazele extrase din depozite, plus o componentă de ajustare din trecut pentru furnizori. La nivelui unui singur an, peste 70% dintre gazul livrat populaţiei era de 6.8 bani kWH, din producţia curentă, iar restul venea din înmagazinare la un preţ de circa 9 bani.

Până la 30 iunie, în factură, preţul gazului era de 68 de lei/MWh (sau 6,8 bani kWh) pentru ce înseamnă producţie curentă, circa 90 de lei pentru gaze extrase din depozite (înmagazinate anterior), plus o componentă de ajustare din trecut pentru furnizori. La nivelul unui an, în medie 70% din gaz este acum livrat populaţiei la 6,8 bani kWh, din producţia curentă, iar restul, din înmagazinare, la circa 9 bani.

După această liberalizare, preţul gazului, în care intră şi marja furnizorului, nu va mai fi impus de stat, ca până acum, prin Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), iar furnizorii de gaze vor avea preţuri de piaţă. Toate celelalte componente ale facturii (tariful de distribuţie, de transport, acciza, TVA, care se adaugă preţului “mărfii gaz” în factură) rămân reglementate de stat.

”Preţurile pentru furnizarea gazelor naturale la clienţii casnici nu vor mai fi reglementate de către ANRE. Furnizarea gazelor naturale se va face în regim concurenţial, în baza contractului de furnizare încheiat între furnizor şi clientul casnic, la preţul de furnizare şi în condiţiile comerciale negociate între aceştia sau stabilite prin oferte-tip. În aceste condiţii, clienţii casnici trebuie să identifice oferta de furnizare care corespunde cel mai bine nevoilor lor şi să încheie, până la data de 30 iunie 2020, un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurenţial”, spun reprezentanţii ANRE.

Preţul poate varia considerabil

Preţul gazelor poate varia considerabil. Totul depinde de preţul prevăzut la semnarea contractului de furnizare. Unele contracte pot permite variaţii ale preţului gazelor naturale, sau o clauză care ar permite o ajustare. Contractele trebuie să prevadă, pe lângă clauza asta şi cerinţele de bună credinţă, de echilibru şi de transparentă.

Alte contracte vor fi încheiate cu un preţ fix al gazelor naturale pe o perioadă determinată – preţul specificat trebuie să rămână neschimbat pentru acea perioadă de timp, conform prevederilor contractuale.

”Recomandăm clienţilor finali să citească atent tot contractul. Condiţiile contractuale trebuie să fie echitabile, iar contractul nu trebuie să creeze un dezechilibru între drepturile şi obligaţiile clienţilor finali şi cele ale furnizorilor. O atenţie deosebită trebuie acordată clauzelor referitoare la: preţul gazelor naturale, fix sau variabil, inclus în preţul de furnizare; preţul de furnizare a gazelor naturale, cu sau fără servicii reglementate incluse; modalităţi de transmitere a facturii şi a documentelor anexate acesteia; termenele, modalităţile şi condiţiile privind plata facturilor; perioada pentru care urmează a se aplica preţul menţionat în ofertă; perioada pentru care urmează a se încheia respectivul contract; drepturile şi obligaţiile pârtiilor; condiţiile privind reînnoirea/prelungirea/încetarea/denunţarea unilaterală anticipată a contractului de furnizare; garanţiile solicitate, după caz”, arată ANRE.
Adauga un comentariu