Economic Local

Pomicultorii din Iași au investit 1,3 milioane de euro, fonduri europene, în afacerile din mediul rural. Zeci de hectare cu livezi de cireși și meri au fost înființate în comunele din județ

Publicat: 04 aug. 2021
Imagine cu livadă de meri, înființate în Iași în ultimii ani, cu fonduri europene de 1,3 milioane de euro
A crescut interesul ieșenilor pentru investițiile în sectorul pomicol. Aceștia au înființat livezi cu cireși, meri sau mixte pe aproximativ 30 de hectare. Suma accesată de beneficiarii din Iași este în valoare de 1,3 milioane de euro

Pomicultorii din Iași care au depus proiecte la AFIR au primit fonduri europene în valoare de 1,3 milioane de euro. Ieșenii au investit între 300.000 și 500.000 de euro în plantațiile pomicole din comunele Bălțați, Bârnova, Cristești și Deleni.

Fermierii din Iași care au depus proiecte în perioada 2014-2019, în cadrul submăsurilor de finanțare pentru dezvoltarea domeniului pomicol, au primit fonduri europene în valoare de 1,3 milioane de euro. Beneficiarii din Iași au înființat plantații pomicole în comunele Cristești, Bârnova, Deleni și Bălțați, pe aproximativ 30 de hectare de teren agricol. În livezile cu cireși, meri sau mixte au fost investite fonduri europene în valoare de 300.000 de euro până la jumătate de milion de euro. În ultimii ani a crescut numărul beneficiarilor interesați de investițiile în acest domeniu. Aceștia au înființat plantații pomicole pe o suprafață de 16 hectare, cu fonduri europene acordate înainte de anul 2014. Scopul investițiilor în cadrul acestei submăsuri a fost creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înființarea, modernizarea și/sau extinderea unităților de procesare, înființarea sau modernizarea unităților de procesare.

Pomicultorii din Iași pot accesa noi fonduri europene începând cu luna septembrie 2021

O nouă sesiune de depunere a proiectelor pentru ieșenii care vor să dezvolte afaceri în sectorul pomicol va fi lansată în luna septembrie din acest an. Bugetul alocat noii sesiuni de finanțare pentru submăsura 4.2a – Investiții în procesarea/marketingul produselor agricole – , va fi de 10 milioane de euro. Beneficiarii din Iași pot primi banii europeni și pentru reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate cu pepiniere pomicole. Sprijinul public acordat în cadrul acestei submăsuri de finanțare este de 50 la sută din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și 40 la sută pentru alte întreprinderi.

Suma acordată de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) nu va depăși 800.000 de euro pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici, 1,2 milioane de euro pentru întreprinderi mijlocii și 1,5 milioane de euro pentru firmele mai mari. În această perioadă sunt deschise sesiunile de finanțare în cadrul submăsurilor 17.1 – Prime de asigurare a culturilor, plantelor și animalelor – și 9.1 – Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol.

Mai multe sesiuni de depunere a proiectelor vor fi deschise în următoarele două luni

Până în prezent au fost depuse din partea fermierilor din Iași un număr de 11 cereri, în submăsura 17.1. Sesiunea de depunere a proiectelor, în cadrul acestei submăsuri, este deschisă până la data de 31 octombrie 2021. Producătorii din Iași care vor să se asocieze pot depune dosarele până la data de 29 octombrie. Cererile de finanțare se depun pe site-ul AFIR. Alte sesiuni de depunere a proiectelor pentru accesarea fondurilor nerambursabile vor fi deschise în această lună. Submăsurile pentru tinerii fermieri vor fi lansate în a doua jumătate a lunii august 2021, respectiv submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri – și submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. Ultimele proiecte realizate de tinerii fermieri ieșeni au fost depuse în acest an, în cadrul submăsurii 6.1 – componenta diaspora, iar aceștia vor primi fonduri europene în valoare de 250.000 de euro.

Adauga un comentariu