Economic Local

Recomandări DSVSA privind aplicarea unor măsuri suplimentare pentru reducerea riscului de contaminare cu COVID – 19

Publicat: 26 mart. 2020

Având în vedere evoluția pandemiei cu COVID – 19 la nivelul României, precum și măsurile restrictive de circulație a persoanelor și bunurilor dispuse de Guvernul României ca urmare a instituirii stării de urgență, DSVSA Iași consideră necesară implementarea și la nivelul unităților de vânzare cu amănuntul înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, în incinta cărora au acces consumatorii, a unor planuri de măsuri pentru reducerea posibilităților de răspândire a bolii.

Astfel, la nivelul fiecărei unități de vânzare cu amănuntul înregistrată sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, trebuie să fie elaborat un plan de urgență care să conțină măsurile necesare ce trebuie aplicate pe întreaga perioadă a instituirii stării de urgență, luând în considerare cel puțin următoarele aspecte:

 1. RECOMANDĂRI PRIVIND PERSONALUL LUCRĂTOR:
 1. Pentru a preveni răspândirea COVID-19, personalul angajat trebuie să mențină permanent distanța socială recomandată de minim 1,5 metri față de ceilalți angajați, dar și de cumpărători, distanță stabilită de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU).
 2. Operatorul din domeniul alimentar trebuie să identifice și să implementeze unele măsuri operaționale, pentru a face posibilă interacțiunea cât mai redusă între personalul angajat al unității dar și între personalul angajat și cumpăratori (ex. grafic de utilizare a vestiarelor destinate personalului angajat, astfel încât să se evite interacțiunea între

angajați, dezinfectarea vestiarelor, limitarea accesului cumpărătorilor la nivelul unor raioane pe perioada în care se face reaprovizionarea cu alimente, închiderea temporară a magazinului pentru realizarea operațiunilor de dezinfecție, dotarea spațiilor în care se efectuează plata produselor alimentare cu mijloace de limitare a contactului personalului cu clienții – geamuri/panouri transparente, etc).

 1. Monitorizarea permanentă de către operatorul din domeniul alimentar a stării de sănătate a personalului angajat care își desfășoară activitatea la nivelul unităților de vânzare cu amănuntul și interzicerea desfășurării activității pentru acele persoane care au simptomatologie asemănătoare COVID-19.
 2. Personalul angajat trebuie să se spele pe mâini înainte de: a începe munca, după strănut sau suflarea nasului, înainte de manipularea mâncării gătite sau a preparatelor gata pentru consum, după manipularea sau pregătirea alimentelor crude, după manipularea deșeurilor, după realizarea operațiunilor de igienizare, după folosirea toaletei, după ce a mâncat, băut sau fumat, după manipularea banilor, dupa scoaterea manusilor de protectie si în general, în mod regulat (conform anexelor I și II).
 3. Personalul angajat trebuie să evite contactul cu persoane care prezintă simptome ale bolilor respiratorii, cum ar fi tuse și strănut, etc.
 4. Personalul care manipulează produsele alimentare și care utilizează mănuși de protecție, trebuie să se asigure că acestea sunt schimbate frecvent și că mâinile sunt spălate înainte de a pune mănușile, între schimbarea mănușilor și după îndepărtarea acestora.
 5. Spălarea mâinilor este necesară chiar și atunci când se utilizează mănuși, deoarece mănușile contaminate pot răspândi germeni pe mâini când acestea sunt îndepărtate.
 6. Mănușile de protecție trebuie schimbate după desfășurarea unor altor activități cum ar fi deschiderea/închiderea ușilor cu mâna, golirea coșurilor, manipularea banilor,
 7. Personalul care manipulează produse alimentare trebuie să poarte un echipament de protecție corespunzător compus din halat de culoare deschisă, bonetă, mască de protecție, pantaloni și încălțăminte adecvată, ce trebuie menținute într-o stare de igienă corespunzătoare.
 1. RECOMANDĂRI PRIVIND ACCESUL CONSUMATORILOR ÎN UNITĂȚILE DE VÂNZARE CU AMANUNTUL.
 1. Accesul consumatorilor în unitățile de vânzare cu amănuntul trebuie să se realizeze într-un număr limitat, astfel încât să poată fi respectată distanța socială recomandată de minim 1,5 metri între consumatori și între vânzători, stabilită de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU).
 2. Pentru respectarea acestei dispoziții, la nivelul fiecărei unități de vânzare cu amănuntul vor fi postate afișe informative pentru consumatori, se va desemna personal responsabil pentru supravegherea respectării acestei dispoziții sau vor fi realizate avertismente/anunțuri audio în mod repetat prin care se informează cu privire la măsurile generale necesare de prevenție, inclusiv pentru situațiile în care aceștia prezintă semne clinice reprezentate de tuse, strănut, febră, etc.
 3. Consumatorii care intră în spațiile din unitățile de vânzare a alimentelor trebuie să utilizeze mijloacele de dezinfecție amplasate Ia nivelul intrărilor, conform indicațiilor din partea unității.
 4. De asemenea, consumatorii trebuie să fie informați și asupra necesității ca în incinta unităților de vânzare cu amănuntul, pe cât posibil să nu intre în contact direct cu alte persoane, iar consumul produselor alimentare în incinta acestor unități să fie interzis.
 5. În cazul în care. ca urmare a controalelor proprii ale unitătii sunt identificate persoane/consumatori care în mod evident nu respectă regulile minime de igienă sau distanta sociala recomandata. trebuie să fie dispuse măsuri de atentionare, iar în cazul în care acestea nu se conformează se poate dispune măsura excluderii din unitate.

 

 

 • RECOMANDĂRI PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI DE CURĂȚARE SI DEZINFECȚIE ÎN UNITÂȚILE DE VÂNZARE CU AMĂNUNTUL ÎN INCINTA CÂRORA

CONSUMATORII AU ACCES

 1. Echipamentele și ustensilele trebuie curățate ori de câte ori este nevoie și dezinfectate, utilizând produse/substanțe printr-o modalitate ce asigură realizarea unei igienizări și dezinfecții corespunzătoare.
 2. Unitățile de vânzare cu amănuntul vor aplica măsuri corespunzătoare privind curățarea și dezinfecția spațiilor, echipamentelor și ustensilelor astfel încât să se prevină contaminarea alimentelor (de exemplu, prin apă, lichidele folosite la spălare sau prin soluțiile de dezinfectare).
 3. Produsele folosite la curățare și dezinfecție trebuie să corespundă utilizării preconizate, respectiv să aibă un efect virucid și folosite în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Acestea trebuie să fie identificate în mod corespunzător, depozitate în afara zonelor de preparare a alimentelor și utilizate de o manieră care nu permite contaminarea alimentelor. Lista publică a acestor produse poate fi consultată la adresa http://www.ms.ro/2017/01/17/reeistrul-national-al-produselor-biocide/ la rubrica TP3 și TP4.
 4. Actiunile de curătare/dezinfectie în unitătile de vânzare cu amănuntul se realizează în mod obligatoriu de cel puțin două ori pe zi. cu un interval de cel putin 4 ore între două operatiuni. la nivelul pardoselilor, holurilor și ușilor de acces, vitrinelor, căsuțelor de păstrare a obiectelor înainte de a intra în unitate, cosurilor de cumparaturi, etc, cu care consumatorii pot veni în contact.
 5. O atentie deosebită se va acorda dezinfecției coșurilor/cărucioarelor utilizate de consumatori pentru transportul alimentelor în interiorul și exteriorul unitătii, fiind necesar ca acestea să fie aspersate la un interval de cel puțin două ore cu o soluție pulverizată pe întreaga suprafată a acestora, într-un spațiu/zonă separată față de zonele de vânzare a alimentelor.
 6. Echipamentele și instrumentele folosite la curățare și dezinfecție trebuie păstrate separat pentru a preveni contaminarea alimentelor, ustensilelor și hainelor personalului.
 7. De asemenea, vestiarele și toaletele utilizate de personalul lucrător trebuie menținute curate/dezinfectate în permanență.
 8. Echipamentele de protecție a personalului folosite la curățarea vestiarelor și toaletelor trebuie utilizate doar în acest scop.
 9. La nivelul căilor de acces în unitătile de vânzare cu amănuntul frecventate de un număr semnificativ de persoane (supermarketuri. hipermarketuri etc), este necesară amplasarea tăvilor impregnate cu substanțe dezinfectante pentru încăltăminte. precum si a soluțiilor de dezinfecție a mâinilor, pentru consumatori, în dreptul cărora să fie afișate informații referitoare la modalitatea și obligativitatea de utilizare a acestora.
 10. Unitatea trebuie să întreprindă permanent măsuri de verificare a respectării acestor reguli pe întreaga perioadă a menținerii stării de urgență.
 1. MĂSURI SUPLIMENTARE RECOMANDATE A FI DISPUSE LA NIVELUL PIEȚELOR AGROALIMENTARE.

Administratorii piețelor agroalimentare trebuie să ia măsurile necesare asigurării unui flux de personal optim prin care să se asigure respectarea distanței sociale recomandată de minim 1,5 metri între cumpăratori, dar și între cumpărători și comercianți, stabilită de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU).

De asemenea, aceștia trebuie să se asigure de faptul că sunt efectuate cu frecvență adecvată (cel puțin 1 dată pe zi) acțiuni de curățare/dezinfecție a pieței, Ia 

pardoselilor, ușilor de acces, dispozitivelor de expunere a mărfii (tarabelor), cu care consumatorii și comercianții pot veni în contact.

Administratorii piețelor precum și producătorii agricoli/vânzătorii din cadrul acestor piețe, trebuie să se asigure că sunt respectate regulile generale de igienă și personalul dispune de mijloace de protecție adecvată precum mănuși sau mască de protecție (după caz).

La nivelul pietelor agroalimentare frecventate de un număr semnificativ de persoane, este necesară amplasarea tăvilor impregnate cu substanțe dezinfectante pentru încălțăminte, precum și a soluțiilor de dezinfecție a mâinilor, pentru consumatori, în dreptul cărora să fie afișate informații referitoare la modalitatea și obligativitatea de utilizare a acestora.

De asemenea, se recomandă ca zonele de intrare în piețele agroalimentare să fie separate de zonele de ieșire.

 loading...

Adauga un comentariu