Eveniment-Social

Săptămâna aceasta, în școlile și liceele din Iași se publică una dintre cele mai importante liste! Informațiile sunt speciale și de ultimă oră pentru părinți și profesori

Publicat: 15 mart. 2021
Părinți la avizierul școlii, în fața unui panou unde s-au publicat listele de înscriere la clasa pregătitoare
Și la nivelul județului Iași, procedurile pentru înscrierea la clasa pregătitoare (an școlar 2021-2022) încep pe 17 martie 2021, fiind disponibile aproximativ 7.500 de locuri la această formă de învățământ primar

La mijlocul acestei săptămâni (17 martie 2021), în școlile și liceele din Iași se publică o importantă listă! Informațiile sunt de interes pentru părinți și profesori. Este vorba despre cursa pentru înscrierea, de către părinți, a copiilor la clasa pregătitoare în județul Iași. Fiecare unitate de învățământ și Inspectoratul Școlar Județean vor afișa circumscripțiile școlare, planul de școlarizare propus și numărul de clase pregătitoare alocate. În total, la nivelul întregului județ Iași, sunt disponibile aproximativ 7.500 de locuri la această formă de învățământ primar

În județul Iași, procedurile pentru înscrierea la clasa pregătitoare (an școlar 2021-2022) încep pe 17 martie 2021. Concret, fiecare unitate de învățământ și Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) vor afișa circumscripțiile școlare, planul de școlarizare propus și numărul de clase pregătitoare alocate. În total, la nivelul întregului județ Iași, sunt disponibile aproximativ 7.500 de locuri la această formă de învățământ primar.

În perioada 29 martie – 28 aprilie 2021, părinții/tutorii legali instituiți/reprezentanții legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere. Cererile vor putea fi transmise on-line sau depuse la unitatea de învățământ la care aceștia solicită înscrierea copiilor. Prima etapă de înscriere în învățământul primar se va desfășura în perioada 10-20 mai 2021, astfel: 10-11 mai 2021: procesarea de către comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție. Între 11-18 mai 2021: procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Pe 20 mai 2021 este programată afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul ISJ Iași a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere în învățământul primar are loc între 21 mai-10 septembrie 2021

De asemenea, a doua etapă de înscriere în învățământul primar este programată între 21 mai-10 septembrie. Pe 21 mai 2021: comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul ISJ Iași a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de Inspectoratul Școlar Județean. Din 24 mai și până pe 31 mai 2021: depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

Pe 4 iunie 2021: afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale pentru clasa pregătitoare. În perioada 1-10 septembrie 2021 sunt prevăzute centralizarea și soluționarea de către ISJ a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare

Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale (ISJ) nr. 1/2011. La sediul ISJ și la avizierele sau pe site-urile (dacă există) unităților de învățământ trebuie afișate listele cu circumscripțiile școlare, iar părinții trebuie informați cu privire la conținutul activităților educaționale care se desfășoară în clasa pregătitoare, la abordarea didactică, la organizarea programului școlar. Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, pot fi înscriși dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. Completarea cererii de înscriere nu garantează înscrierea copilului în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învățământ unde dorește înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia.

Documente necesare pentru înscrierea copilului în clasa pregătitoare 2021

Documentele necesare pentru înscrierea copilului în clasa pregătitoare sunt: actul de identitate al părintelui care face înscrierea, atât în fotocopie, cât și în original, certificatul de naștere al copilului – fotocopie și original, o copie a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, în cazul în care înscrierea se face pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 inclusiv.

În cazul în care înscrierea este cerută la altă școală decât școala de circumscripție, pe lângă documentele de mai sus, părinții trebuie să depună sau să transmită pe e-mail sau prin poștă și documente în copie simplă care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare. În cazul în care solicită înscrierea la altă școală decât școala de circumscripție, părintele menționează, prin bifarea acestei opțiuni în cererea-tip de înscriere, dacă este de acord cu înscrierea copilului la școala de circumscripție, în situația în care acesta nu este admis la școala solicitată, din lipsa de locuri libere.

Topul celor mai căutate școli gimnaziale și licee de către părinți la înscrierea în clasa pregătitoare din județul Iași

Plecând de la numărul de înscrieri (la nivelul anului școlar trecut), în topul celor mai căutate școli gimnaziale și licee de către părinți la înscrierea în clasa pregătitoare, unde concurența a depășit și de 5 ori numărul de locuri disponibile, sunt următoarele instituții de învățămant din municipiul Iași: „Titu Maiorescu” (cartier Cantemir), „Carol I” (Copou) ce ține de Colegiul Național „Costache Negruzzi”, „Otilia Cazimir” (Socola), „Bogdan Petriceicu-Hașdeu” (Tătărași), „George Călinescu”, „Alexandru cel Bun” (cartier Alexandru cel Bun), „Ștefan Bârsănescu” (Gară), Liceul Teoretic „Miron Costin” (Alexandru cel Bun), „Dimitrie A. Sturdza” (Frumoasa), „Ion Simionescu” (Galata), „Gheorghe Brătianu” (Tătărași), „Gheorghe Asachi” (Centru) ce ține de Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” și forma de învățământ pregătitoare a Colegiului Național „Garabet Ibrăileanu” (Copou) sau „Mihail Kogălniceanu” (Lascăr Catargi) ce ține de Colegiul Național „Mihai Eminescu”.

Comentarii
Adauga un comentariu