Eveniment-Social

Școala Gimnazială Rediu- proiect Erasmus+ SPORT „Doping Roadblock Game In Sport – Augmented Reality / DORGIS – AR”

Publicat: 27 sept. 2021
Școala Gimnazială Rediu
Școala Gimnazială Rediu

Școala Gimnazială Rediu (Comuna Rediu, Județul Iași) este beneficiara unui proiect Erasmus+ SPORT „Doping Roadblock Game In Sport – Augmented Reality / DORGIS – AR” (număr de referință: 622138-EPP-1-2020-1-RO-SPO-SCP) co-finanțat de Comisia Europeană.

Proiectul a început la data de 1 ianuarie 2021 și se va încheia la 31 decembrie 2022. Instituția noastră este beneficiarul acestuia, având ca parteneri următoarele organizații europene: MEANDROS LTD (Atena, GRECIA); CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO (CUS) PADOVA – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (Padova, ITALIA); FOUNDACIÓN UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MÁRTIR, UCV (Valencia, SPANIA); ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE BRAGANÇA (Bragança, PORTUGALIA); ASSOCIATION OF CHILDREN AND YOUTH – „KAROL” (STOWARZYSZENIE DZIECI I MLODZIEZY KAROL) (Szczecin, POLONIA); ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA RIJEKE – RIJEKČKI SPORTSKI SAVEZ (Rijeka, CROAŢIA).

În data de 24 septembrie 2021,în sala de conferințe a Hotelului Elia Ermou din Atena (Grecia), a avut loc prima întâlnire transnațională cu prezență fizică în Atena (Grecia), la inițiativa instituției coordonatoare a activității de concepere și elaborare a produselor intelectuale. La eveniment au luat parte delegațiile organizațiilor partenere, domnul prof. Daniel Lozbă-Știrbuleac – din partea Școlii Gimnaziale Rediu, precum și reprezentanți ai companiei subcontractoare.

Coordonatorul activităților de elaborare a produselor intelectuale din cadrul parteneriatului european, doamna Despoina Vallidis, a prezentat stadiul actual al implementării proiectului, a repartizat următoarele sarcini de lucru fiecărui partener, stabilind, de comun acord, termenele limită de îndeplinire a acestora. De asemenea, au fost prezentate și aspecte generale cu privire la programul Erasmus+ Sport (inclusiv cele de ordin financiar, referitoare la acțiunea „Parteneriate colaborative”), informații oferite de reprezentanții Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) la întâlnirea online cu coordonatorii de proiecte ERASMUS+ SPORT din 9 februarie 2021.

Proiectul „DORGIS” este cofinanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA), în cadrul Programului Erasmus+ SPORT (acțiunea Parteneriate Colaborative), fiind trimis în cadrul Apelului EAC/A02/2019 la termenul limită 21 aprilie 2020. Perioada derulării proiectului este de 24 luni (ianuarie 2021 – decembrie 2022), iar valoarea finanțării nerambursabile este de maxim 257.465 Euro.

Uniunea Europeană depune eforturi pentru promovarea corectitudinii și deschiderii în competițiile sportive și o mai bună protecție a integrității fizice și morale a sportivilor, ținând seama, în același timp, de caracterul specific al sportului. Proiectul „DORGIS” urmărește să atingă prioritatea Comisiei Europene în domeniul sportului referitoare la combaterea consumului de substanțe interzise, în special în mediile recreative. Proiectul „DORGIS” își propune să combată dopajul în sporturile practicate de juniori și în mediul sportiv recreativ, să informeze, să educe și să motiveze sportivii juniori cu vârste cuprinse între 9 și 16 ani, profesorii și/sau antrenorii acestora, precum și părinții juniorilor împotriva consumului de droguri și substanțe interzise care pot amenința sănătatea copiilor. „DORGIS” își propune să încurajeze și să promoveze sportul curat și o dietă sănătoasă (ca o contrapondere la cultura pro-doping) utilizând tehnologia mobilă modernă și activitățile sportive antidoping.

Proiectul va dezvolta un joc antidoping inovator („DORGIS GAME”) care utilizează tehnologia realității augmentate (AR), cu scopul de a arăta riscurile pe care le prezintă dopajul asupra corpului uman și, în același timp, de a promova etica în sport și alimentația sănătoasă. Echipa de lucru la proiect va fi compusă din personal cu experiență din instituții de educație de la toate nivelurile, din asociații sportive și de la echipe sportive din tările partenere: România, Grecia, Italia, Spania, Portugalia, Polonia și Croația.

„DORGIS GAME” va include trei secțiuni: a) activități fizice, b) o tehnologie mobilă inovatoare și c) suport online prin modulele platformei de e-learning ale proiectului. În prima parte a proiectului, vom realiza 60 de jocuri și activități educaționale antidoping cu scopul de a educa juniorii cu privire la importanța eticii și a integrității în sport.

În a doua parte a proiectului, vom dezvolta o aplicație mobilă inovatoare tradusă în opt limbi europene (română, greacă, italiană, spaniolă, portugheză, polonă, croată și engleză) cu scopul: a) de a arăta efectele secundare dăunătoare ale consumului de substanțe interzise prin intermediul realității augmentate (AR) și b) de a educa juniorii cu privire la necesitatea unei alimentații sănătoase, ca alternativă la consumul de substanțe ilegale.

În ultima parte a proiectului vom concepe 42 de module pentru o platformă de e-learning tip Moodle, utilă pentru formarea profesorilor de educație fizică și/sau a antrenorilor sportivilor juniori în vederea identificării celor vulnerabili la dopaj, recunoașterii semnelor dopajului, promovării Codului Antidoping al WADA, cunoașterii listei substanțelor interzise.

Mai mult, proiectul nostru va susține nevoile părinților sportivilor juniori și va crește gradul de conștientizare asupra temei prin patru evenimente de multiplicare și prin alte activități de diseminare care vor avea loc în cele șapte țări partenere.

Informații suplimentare despre acest proiect se pot găsi la adresa oficială www.dorgisproject.eu, iar despre programul Erasmus+ Sport, acțiunea Parteneriate de colaborare (SCP) la adresa web https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport/ collaborative-partnerships_en.

Adauga un comentariu