Economic Local

Se deschide măsura pentru împăduriri. Ieșenii pot depune cererile de plată la APIA

Publicat: 15 mai 2024
_____ Vizualizări 0 Comentarii
Se deschide măsura pentru împăduriri. Ieșenii pot depune cererile de plată la APIA
Ieșenii pot accesa sume importante în măsura pentru împăduriri

Ieșenii pot înainta cererile de plată în măsura pentru împăduriri, pentru anul 2024. Documentele se depun la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în perioada 13 mai – 5 iulie 2024, inclusiv. Suprafaţa terenului propus pentru împădurire trebuie să fie de cel puțin jumătate de hectar

A început o nouă campanie de depunere a cererilor unice de plată în Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”, aferentă Măsurii 8, Submăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Și în această sesiune, fermierii din Iași pot obține banii necesari pentru împădurirea unor terenuri. Suprafaţa terenului propus pentru împădurire, în cazul realizării de perdele forestiere de protecţie, trebuie să fie de cel puţin 0,5 ha, iar suprafaţa compactă minimă împădurită – de cel puţin 0,1 ha. Suprafaţa terenului propus pentru împădurire, în cazul realizării de trupuri de pădure, trebuie să fie de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa compactă minimă împădurită – de cel puţin 0,5 ha. Suprafața compactă reprezintă o suprafață continuă de teren și nefracționată.

Măsura pentru împăduriri este disponibilă fermierilor din Iași

Documentele se depun la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) în perioada 13 mai – 5 iulie 2024, inclusiv. Formularele de modificare a cererilor de plată pot fi depuse până la data de 22 iulie 2024, inclusiv. În funcţie de tipul plăţii solicitate, dosarul trebuie să cuprindă documentele doveditoare privind efectuarea lucrărilor de înființare, împrejmuire și întreținere, specificate în capitolul V din formularul-tip de cerere de plată pentru anul 2024. Scopul ajutorului îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri agricole și neagricole şi formelor asociative ale acestora pentru împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite. Schema vizează înființarea de plantaţii forestiere, respectiv realizarea de trupuri de pădure pe terenurile agricole și neagricole, perdele forestiere de protecție pe terenurile agricole și neagricole. Primele proiecte pentru împăduriri au fost depuse din Iași în programul „Prima Împădurire a terenurilor”.

Banii sunt acordați prin PNRR, iar în Iași vor fi împădurite, din această toamnă, 65,8 hectare. Beneficiarilor ar trebui să li se deconteze pentru fiecare hectar împădurit 17.000 de euro.

Cine poate să obțină banii de la APIA?

Beneficiarii schemei sunt deţinătorii publici şi privaţi de teren agricol şi neagricol şi formele asociative ale acestora. În categoria deținătorilor publici de teren agricol și neagricol sunt incluse unităţile administrativ teritoriale de nivel LAU 2 (comune, orașe, municipii) și alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora. În categoria deținătorilor privați de teren agricol și neagricol sunt incluse persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societățile comerciale, asociațiile și fundațiile, alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora. Fermierii pot obține mai multe informații accesând linkul https://apia.org.ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/sesiunea6/ sau https://apia.org.ro/. Și anul acesta, Direcția Silvică Iași a organizat campania de împăduriri. Astfel, fermierii din Iași pot depune cererile în măsura pentru împăduriri până în luna iulie 2024.

Adauga un comentariu