Local

Şedinţă de Consiliu Local Iaşi. Iată proiectele de pe ordinea de zi – LIVE VIDEO

Publicat: 31 aug. 2020
Şedinţă de Consiliu Local Iaşi
Şedinţă de Consiliu Local Iaşi

O nouă ședință ordinară de Consiliu Local la Iași. Pe ordinea de zi sunt prezente 25 de proiecte de hotărâre. Mai multe proiecte imobiliare vor fi supuse votului. Se vor acorda și 3 titluri de cetățean de onoare. Ședința se va desfășura on-line

O nouă ședință ordinară de Consiliu Local  la Iași. Pe data de 31.08.2020 consilierii lcoali sunt convocați într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi sunt preznte mai multe proiecte de hotărâre ce vizează aprobarea unei serii de Planuri Urbanistice Zonale (PUZ). Unul dintre proiecte aparține societății Graniti Design SRL, condusă de Magda Chiriac. Prin PUZ, în zona Bucium urmează să fie construite locuințe colective cu regimul de înălțime D+P+2E/D+P+3E, pe o suprfață de 8.000 metri pătrați. Coeficientul de utilizare a ternului va fi 1,5 iar procentul de coupare a terenului va fi de minimum 30 la sută. Dacă proiectul va trece de votul consilierilor, inițiativa va ajunge la etapa de autorizare.

O nouă ședință ordinară de Consiliu Local cu un proiect ce aparține medicului Doina Iancu

Pe ordinea de zi se află și proiectul imobiliar al medicului Doina Iancu, unul dintre cei mai contestați medici ginecologi din Iași. Ca beneficiar apare și soțul Simon Iancu, patronul Inter Uno SRL, societate cu o cifră de afaceri de peste 10 milioane de euro. Cei doi dețin o suprafață de teren de 601 metri pătrați, situată pe bulevardul Tudor Vladimirescu nr.75. Conform PUZ urmează să fie ridicat un bloc de locuințe colective cu regimul de înălțime D+P+3E. Documentația arată un procent de ocupare a terenului de maximum 35 la sută, în timp ce coeficientul de utilizare a ternului nu poate depăși 1,8 metri pătrați. Imobilul urmează să beneficieze de un număr de 12 locuri de parcare.

 

Art.1 Se convoacă plenul Consiliului Local al Municipiului Iași în ședința publică ordinară pentru data de 31 august 2020, începând cu ora 10:00.

Art.2 Proiectul ordinii de zi este cuprins în anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali atât în original, spre consultare la Biroul Secretariat Consiliul Local-Arhivă, Evidență Dispoziții, cât și în copie, prin poștă electronică sau prin afișarea acestora pe site-ul propriu și la sediul Consiliului Local.

Art.4 Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Iași se va desfășura prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare la distanță, respectiv prin platforma online de videoconferință.

Art.5Consilierii locali, pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi.

Art.6 Copie după prezenta dispoziție va fi comunicată Prefectului Județului Iași, in conformitate cu art. 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul Administrativ.

                        MUNICIPIUL IAŞI PROIECTUL ORDINII DE ZI

Anexa la Dispoziția nr.975/25.08.2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Iași în ședință ordinară pentru data de 31 august 2020, ora 10:00

 Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași domnului Victor Toader Năstase

 1. Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași domnului Stefan Dimofte
 2. Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași domnului Ion Hadârcă
 3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2020
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli rectificatpe anul 2020 al S.C. SERVICII PUBLICE IAŞI S.A.
 5. Proiect de hotarare privind revizuirea bugetului proiectului „Consolidare si refunctionalizare Palat Braunstein-Iasi, str. Cuza Voda nr. 2”
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat cu Asociatia Real Sports, in vederea organizarii evenimentului „Cupa Iasului la Mountain Bike”, ce se va desfasura in data de 3 octombrie 2020
 7. Proiect de hotarare privind incheierea unui acord de parteneriat cu Opera Nationala din Iasi in vederea organizarii, la Iasi, a Galei estivale Summer 2020
 8. Proiect de hotarareprivind îndreptarea erorii materiale din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 263/30.07. 2020, respectiv art. 1, alin. 8
 9. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al Politiei Locale Iasi
 10. Proiect de hotarare privind transmiterea, fără plată, a autovehiculului marca Fiat Doblo cu număr de înmatriculare IS-06-GBJ în proprietatea UAT Comuna Costuleni
 11. Proiect de hotarare privind transmiterea, fără plată, a autovehiculului marca Magirus – Deutz cu număr de înmatriculare IS-08-GNW în proprietatea UAT Comuna Vlădeni, județul Iași
 12. Proiect de hotarea privind transmiterea, fără plată, a autovehiculelor marca Mercedes – Benz cu număr de înmatriculare IS-08-GNY si IS-08-GNV în proprietatea UAT Comuna Sinesti
 13. Proiect de hotarare privind darea in administrare a terenului in suprafata336 mp situat in Iasi, str. Ghica Voda faranumar, Tarlaua 22, Parcela CAT 721/13, proprietate privata a Municipiului Iasi si a terenului in suprafata de 241 mp situat in Iasi, strada Sfantul Lazar fara numar, Tarlaua 22,Parcela 721/16, catre Serviciul Roman de Informatii – U.M. 0807 Iasi, cu sediul in Iasi , strada Sfantul Lazar nr. 3
 14. Proiect de hotarare privind transmiterea concesiunii terenului proprietate privata a Municipiului Iasi, in suprafata de 132,79 mp, situat in Iasi, str. Pacurari nr. 548-549, de pe Asociatia Aurora Tg. Frumos pe SC MEDIMAGIS SRL
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiileLegii nr. 114/1996, consemnate in procesul verbal de şedinţa nr. 83391/20.08.2020
 16. Proiect de hotarare pentru aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile  Legii nr. 152/1998, consemnate in procesul verbal de şedinţă nr. 83389/20.08.2020
 17. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA FRATILOR/FRIEDERICH NR 40, NUMAR CADASTRAL 139735, intocmit pentru construire locuinta colectiva mica, persoanafizica
 18. Proiect de hotarareprivind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL CHIMIEI NR. 14, NUMAR CADASTRAL 121895 intocmit in vederea construirii unei hale de productie si depozitare pe teren proprietate, persoana juridica
 19. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 139436, intocmit in vedere a introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinte colective si dotari anexe, persoana juridica
 20. Proiect de hotarareprivind aprobarea Planului urbanistic zonal IASI, STRADA STRUGURILOR NR. 41, NUMAR CADASTRAL 154507, intocmit pentru construire locuinta colectiva mica, persoana fizica
 21. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic zonal Iasi, strada Fermei nr. 98D, numar cadastral 136848, intocmit in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinte individuale, persoana fizica
 22. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, T130 PLAN SECUND SOSEAUA TOMESTI, NUMAR CADASTRAL 122601, intocmit pentru construire service auto si functiuni conexe, persoanajuridica
 23. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic zonal IASI, BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU NR. 75, NUMAR CADASTRAL 159878, intocmit pentru construire locuinte colective, persoane fizice

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta





Adauga un comentariu