Discuțiile purtate s-au axat pe cooperarea dintre Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea Umanistă din Ismail, având în vedere parteneriatul încheiat între cele două instituții în anul 2019, dar și pe identificarea celor mai bune modalități de intensificare a acestei cooperări pe viitor în ceea ce privește mobilitatea studenților, activitatea de cercetare științifică și activitatea didactică.

Pe parcursul discuțiilor, prof. univ. dr. Yaroslav KICHUK a propus înființarea unor programe de studii comune cu diplomă dublă și înființarea unei extensiuni UAIC în Ismail, având în vedere faptul că în această regiune există o numeroasă comunitate de români. Prof. univ. dr. Tudorel TOADER și-a manifestat disponibilitatea pentru a sprijini consolidarea cooperării dintre cele două instituții academice.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași are o bogată tradiție în ceea ce privește colaborarea cu instituțiile de învățământ superior din Ucraina, începută în 1993 prin acordurile bilaterale încheiate cu Universitatea Naţională „Iurii Fedkovici“ din Cernăuţi și Universitatea de Stat „Taras Şevcenco” din Kiev. În prezent, UAIC are încheiate acorduri bilaterale cu nouă instituții de învățământ superior din Ucraina. În perioada 2010-2020, 250 vizite academice au fost efectuate de studenții, profesorii și cercetătorii Universității „Alexandru Ioan Cuza” la universități sau alte organizații din Ucraina, sub formă de stagii de studiu, predare sau practică, vizite de cercetare sau participări la diverse evenimente științifice.