Eveniment-Social

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași dă burse speciale! Studenții care au participat la cursurile de antreprenoriat pot primi câte 2.400 de lei!

Publicat: 14 iul. 2021
Studenți, în fața Universității de Științele Vieții
Universitatea de Științele Vieții "Ion Ionescu de la Brad" din Iași va acorda burse speciale, în valoare de 2.400 de lei, studenților care au participat la cursurile de antreprenoriat organizate în acest an universitar. Mai exact, este vorba despre 97 de tineri din ultimii ani de studiu de la specializările Horticultură, Peisagistică, Ingineria mediului, din cadrul Facultății de Horticultură, și despre studenții de la Facultatea de Medicină Veterinară

Burse speciale, în valoare de 2.400 de lei, le vor fi acordate studenților care au participat la cursurile de antreprenoriat organizate în acest an universitar, la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, din Iași. Este vorba despre 97 de tineri din ultimii ani de studiu de la specializările Horticultură, Peisagistică, Ingineria mediului, din cadrul Facultății de Horticultură, și despre studenții de la Facultatea de Medicină Veterinară

Universitatea de Științele Vieții (USVIași) „Ion Ionescu de la Brad” din Iași le va acorda burse speciale, în valoare de 2.400 de lei, studenților care au participat la cursurile de antreprenoriat organizate în acest an universitar.
Mai exact, este vorba despre 97 de tineri din ultimii ani de studiu de la specializările Horticultură, Peisagistică, Ingineria mediului, din cadrul Facultății de Horticultură, și despre studenții de la Facultatea de Medicină Veterinară. Astfel, Universitatea de Științele Vieții derulează proiectul „Educație antreprenorială inovativă EducAtiv”, Programul Operațional Capital Uman (POCU) /379/6/21/123458.

Se dorește creșterea participării la învățământul terțiar

Totul are ca obiectiv creșterea participării, cu accent pe categoriile dezavantajate, la învățământul terțiar și a calității acestuia, precum și reducerea abandonului studiilor universitare, prin dezvoltarea și implementarea de oferte educaționale inovative direct corelate cu piața muncii și economia națională.

„Datorită faptului că au participat la cursurile de dezvoltare antreprenorială, studenții de la cele două facultăți, de Horticultură și Medicină Veterinară, vor primi câte 300 de lei pentru lunile în care au venit la cursurile organizate special pentru ei. Banii vor intra în conturile studenților la finalul acestei săptămâni”, a declarat prof. univ. dr. Vasile Stoleru, prorector cu activitățile sociale la USVIași.

În contextul obiectivului general al proiectului, USVIași a organizat vizite tematice pentru elevii care provin din Nord-Estul țării, asigurând masa și transportul acestora la instituția de învățământ superior.

Cum se vor putea obține finanțări de până la 100.000 de euro, din fonduri europene!

Amintim că, recent, Universitatea de Științele Vieții Iași a mai câștigat un program de finanțare „Innotech Student”, prin care studenții, masteranzii și doctoranzii care vor dori să lanseze o afacere vor putea obține finanțări de până la 100.000 de euro din fonduri europene.
Proiectul e-Antreprenor, câștigat de către USVIași, prevede finanțarea schemelor antreprenoriale a 33 de studenți din domenii care sunt inovatoare, aduc o valoare adăugată reală și contribuie la dezvoltarea zonei de Nord-Est a României. De asemenea, proiectul își propune să încurajeze studenții să își pună în practică viziunea, dar și spiritul antreprenorial.

USVIași vrea să cumpere 60 de tablete pentru viitorii studenți din anul I care provin din liceele rurale

Pe de altă parte, Universitatea de Științele Vieții are în vedere și achiziționarea a 60 de tablete pentru viitorii studenți din anul I care provin din liceele rurale, pentru a le ușura activitatea didactică în cei 4 sau 6 ani pe care îi vor petrece pe durata studiilor academice. Acest lucru va fi posibil deoarece Universitatea pentru Științele ViețiI derulează proiectul intitulat „Facilitarea integrării tinerilor în mediul academic și incluziunii absolvenților pe piața muncii – prioritate a USAMV IAȘI”, FDI 2021-0133, care are ca obiectiv principal creșterea echității sociale prin incluziunea studenților aflați în situații de risc și elaborarea unor instrumente de corelare a ofertei educaționale cu piața muncii, prin promovarea beneficiilor oferite studenților din medii defavorizate, îmbunătățirea serviciilor oferite prin Centru de Consiliere și Orientare în Carieră și consolidarea relațiilor cu mediul socio-economic.
Adauga un comentariu