Eveniment-Social

Prodecanul Facultății de Medicină Veterinară din cadrul USV Iași a discutat despre activitatea sa academică, științifică, viața studenților, dar și despre obiectivele pentru dezvoltarea entității de învățământ superior, în Studioul BZI LIVE – FOTO, VIDEO

Publicat: 23 iun. 2021
conf. univ. dr. Aurelian Sorin Pasca, prodecan al Facultăţii de Medicină Veterinară - Universitatea de Ştiinţele Vieţii (USVIasi) "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi a venit în Studioul BZI LIVE

Miercuri, 23 iunie 2021, la ora 15.00 în Studioul BZI LIVE a fost programată o nouă ediție-dialog despre învăţământul medical veterinar superior ieşean, proiecte, cercetare, activităţi, Admitere 2021, în Studioul BZI LIVE alături de conf. univ. dr. Aurelian Sorin Pasca, prodecan al Facultăţii de Medicină Veterinară – Universitatea de Ştiinţele Vieţii (USVIasi) „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi. Astfel, alături de acesta au fost abordate şi elemente ce ţin de activitatea sa academică, ştiinţifică, viaţa studenţilor şi obiective pentru dezvoltarea entităţii de învăţământ superior.

Învăţământul medical veterinar ieşean datează de aproape un secol

„La începutul secolului XX funcţiona în cadrul Facultăţii de Ştiinţe din Iaşi o catedră de Agricultură, similară catedrei de Chimie agricolă înfiinţată la Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti. În 1910, în cadrul acestei catedre se predau: Nutriţia plantelor şi a animalelor agricole, Prepararea vinului şi Lăptăria. La 7 iunie 1911 un grup de profesori format din Haralamb Vasiliu – titularul catedrei de Chimie agricolă, P. Bujor, A. Popovici, şi I. Simionescu, au propus înfiinţarea la Facultatea de Ştiinţe a unei secţii de ştiinţe agricole.

Cursurile erau repartizate pe o durată de 2 ani în trei grupe. De la 17 mai 1913 secţia de Ştiinţe agricole a avut un regulament propriu de funcţionare, dar în preajma aceluiaşi an era în primejdie să-şi piardă un post de conferenţiar la zootehnie, altul la economie rurală precum şi un post de conferenţiar diurnist la medicină veterinară, posturi suprimate din cauza împrejurărilor excepţionale şi nefavorabile prin care a trecut ţară”. (Arhivele Statului Bucureşti, Fond. Min. Instr. Dos. 2681/1913, f.189)

Până în 1974, facultatea funcţionează ca unitate individuală din cadrul Institutului Agronomic Iaşi

Deşi aceste documente atestă practici veterinare universitare încă de la începutul secolului XX sub cupola academică a tărâmurilor ieşene, abia peste şase decenii se materializează concret acest deziderat. Facultatea de Medicină Veterinară a fost înfiinţată în 1961, asigurându-i-se la acea perioadă, o bază materială ultra-modernă în care îşi desfăşurau activitatea personalităţi marcante ale învăţământului veterinar superior românesc. Până în 1974, facultatea funcţionează ca unitate individuală din cadrul Institutului Agronomic Iaşi, are o durată de 5 ani şi disciplinele structuate în 4 catedre. În 1974 se uneşte cu Facultatea de Zootehnie şi este transformată în secţia de Medicină Veterinară a Facultăţii de Zootehnie şi Medicină Veterinară.

În anul 1986, după o nouă organizare, facultatea se regăseşte în cadrul Facultăţii de Agronomie sub titulatura de Catedră de Medicină Veterinară. Începând cu anul 1990, facultatea revine la denumirea firească de Facultatea de Medicină Veterinară, organizată pe principiile învăţământului medical veterinar modern, în cadrul fostei Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară.
Adauga un comentariu