Stiri si curiozitati

Acatistul Sf. Cuvioase Parascheva, făcător de minuni. Când și cum se citește pentru a fi ferit de rele

Publicat: 31 mai 2022
Acatistul Sf. Cuvioase Parascheva
Acatistul Sf. Cuvioase Parascheva se citește la vreme de necaz și suferință pentru a scăpa de rele și a avea parte de liniște sufletească.

Este bine să citim Acatistul Sf. Cuvioase Parascheva, făcător de minuni, cât mai des cu putință pentru a avea parte de sănătate, liniște sufletească și spor în toate. La vreme de necaz și suferință acest acatist este de grabnic ajutor și tămăduitor. Iată când și cum se citește pentru a fi ferit de rele.

Acatistul Sf. Cuvioase Parascheva, tămăduitor și făcător de minuni

Rugăciunile către Sf. Cuvioasă Parascheva sunt înzestrate cu o putere vindecătoare deosebită și îl ajută pe cel cuprins de suferință și deznădejde să își păstreze credința statornică și să treacă mai ușor peste probleme. În cele mai grele momente putem citi Acatistul Sf. Cuvioase Parascheva pentru îndepărtarea tuturor relelor și alinarea durerilor trupești sau sufletești.

De asemenea, putem rosti și o rugăciune pentru ajutor imediat atunci când ne simțim împovărați de suferință și necazuri. Pentru a avea parte de binecuvântarea tuturor forțelor cerești putem citi cât mai des cu putință rugăciunea celor 7 arhangheli.

Pe lângă aceste rugăciuni tămăduitoare, este bine să citim în fiecare zi Acatistul Sf. Cuvioase Parascheva pentru liniște sufletească, sănătate și îndepărtarea tuturor relelor.

,,Întru tine, Maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip, că luând Crucea, ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Maică Parascheva, duhul tău.

Preacuvioasei noastre Maici, mult-milostivei Parascheva, prinos de umilință îi aducem noi, nevrednicii păcătoși, pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi, de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuito­rului nostru, și să-i cântăm: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!

Preacinstită fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite; fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra înăuntrul casei Mirelui cu candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos.”

Ce rugăciuni să rostești pentru a fi ferit de rele

Atunci când ne confruntăm cu probleme de sănătate sau ne simțim împovărați de necazuri și copleșiți de disperare, este bine să rostim o rugăciune vindecătoare. Este binecunoscut faptul că rugăciunile îl liniștesc pe cel aflat în suferință trupească sau sufletească și reprezintă o cale de comunicare și comuniune cu divinitatea.

În cele mai grele momente putem citi Acatistul Sf. Cuvioase Parascheva, dar și o rugăciune făcătoare de minuni către Sf. Parascheva.

,,Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoșii, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate; iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră, a păcătoșilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea prin sârguința cea de toate zilele, dă­ruiește-ne-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv.”

Pentru a avea parte de ocrotirea și binecuvântarea divină putem citi în fiecare zi și Acatistul Atotputernicul Dumnezeu.

Acatistul Sf. Cuvioase Parascheva se citește la vreme de necaz și suferință pentru a scăpa de rele și a avea parte de liniște sufletească. Acest acatist se citește cât mai des cu putință pentru sănătate, spor în casă și armonie în familie. Rugăciunile către Sf. Cuvioasă Parascheva sunt înzestrate cu o putere vindecătoare deosebită și fac minuni pentru cel care le rostește cu smerenie și credință.
Adauga un comentariu