Stiri si curiozitati

Acatistul Sfântului Duh de iluminare a minții. Cum să te rogi pentru liniște sufletească și îndepărtarea gândurilor rele

Publicat: 23 sept. 2022
Acatistul Sfantului Duh de iluminare
Acatistul Sfântului Duh se citește cât mai des cu putință pentru luminarea minții, spor în toate și liniște sufletească.

La vreme de neliniște sufletească și deznădejde putem citi Acatistul Sfântului Duh de iluminare a minții. Acest acatist este făcător de minuni și de grabnic ajutor pentru cel care se roagă cu multă credință și smerenie. Iată cum să te rogi pentru liniște sufletească și îndepărtarea gândurilor rele.

Acatistul Sfântului Duh de iluminare a minții, tămăduitor și făcător de minuni

Atunci când suntem copleșiți de neliniști, temeri și deznădejde, este bine să citim Acatistul Sfântului Duh de iluminare a minții. Acest acatist este înzestrat cu o putere vindecătoare deosebită și îl ajută pe cel greu încercat de probleme să scape de gândurile rele și să își păstreze credința statornică. Pentru luminarea minții și spor în toate putem citi cât mai des cu putință Acatistul Sfântului Duh.

,,Veniți toți credincioșii să preaslăvim pogorârea Sfântului Duh. Cel Care din sânurile Tatălui a purces asupra Apostolilor, acoperind ca și cu niște ape pământul de cunoștința lui Dumnezeu și învrednicind de harul cel de viață făcător al învierii și de slava cea de sus pe cei ce aleargă la El întru curățire, sfințind și îndumnezeind pe cei ce strigă: Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte și te sălășluiește întru noi!

Îngerii cu fețe luminoase în ceruri neîncetat slavoslovesc pe Duhul cel Sfânt, după cuviința datorată Izvorului vieții și Luminii celei Nematerialnice. Dimpreună cu ei Te preaslăvim și noi, Duhule Necuprins cu mintea, pentru milele Tale cele ascunse, și cu smerenie ne rugăm să fim adăpostiți sub adumbrirea Ta cea fericită.

O, Prea Adâncă Taină! Dumnezeule, Duhule necuprins cu mintea, Care împreună cu Tatăl și cu Fiul toate le-ai zidit! Tu care ai împodobit cetele îngerilor de sus, întru locașul luminii celei neapropiate. Tu ai chemat la ființă, cu strălucirea slavei, cetele de foc ale luminătorilor cerești. Unind Tu trupul și sufletul într-o minunată alcătuire, zidit-ai neamul omenesc; pentru aceasta toată suflarea Ta laudă și cântă: Aliluia!”

Pe lângă acest acatist rostit în fiecare zi pentru luminarea minții, putem citi și Acatistul Izvorul Tămăduirii la vreme de boală și durere trupească. Pentru a avea parte de spor în toate și de înțelegere cu toți ai casei, putem rosti rugăciunea Sf. Anton pentru familie.

Ce rugăciune să rostești pentru îndepărtarea gândurilor negre

Este binecunoscut faptul că rugăciunile au o putere tămăduitoare deosebită, iar rostirea lor în cele mai grele momente ale vieții noastre sunt de mare ajutor. Atunci când suntem împovărați de griji și de gânduri rele, putem rosti cea mai puternică rugăciune către Sfântul Duh.

„Vino, Viaţa cea veselă şi veşnică şi dreaptă, cea atotţiitoare, întru-tot-Sfinte şi De-Viaţă-Făcătorule şi Ziditorule Duh, Cela ce eşti întru aceeaşi cinste cu Stăpânirea Tatălui şi a Fiului, Care au această egalitate şi dumnezeire şi unitate de socotinţă în Trei Feţe.

Vino, Doamne al meu, Tu, pe Care Te-a dorit şi te doreşte ticălosul meu suflet! Vino, Cel ce Te-ai făcut Însuţi dorinţa întru mine şi m-ai făcut a Te dori pe Tine, Cel cu totul neapropiat. Vino, bucuria mea cea neîncetată şi desfătarea şi slava mea, viaţa mea, mângâierea sufletului meu.

Fă-Te cu mine un duh, Preabunule Stăpâne, fără de amestecare, fără de mutare, fără de schimbare. Dumnezeule cel peste Toate, fă-Te mie Însuţi toate întru toate, hrană negrăită şi cu totul nemistuită, care de-a pururea se revarsă în buzele sufletului meu şi curge în izvorul inimii mele; îmbrăcămintea care străluceşte şi cu totul arde pe draci. Curăţia care mă spală pe mine prin nestricăcioase şi sfinte lacrimi, pe care venirea Ta le dăruieşte celor la care vine. Fă-Te mie, Doamne, lumină neîncetată; şi soare neapus, în tot locul strălucindu-mă pe mine. Cela ce nu Te întorci de la nimenea din toţi. Ca să nu ne acoperim de întunericul păcatelor noastre, nevoind a veni către noi.

Depărtează de la mine, Doamne, toată înălţarea cea pierzătoare şi-mi dă mie, Doamne, întreaga înţelepţire a ochilor. Pune limbii mele frâu. Arată auzirile mele bine supuse sfintelor Tale porunci. Dă-mi răbdare întru necazuri. Înţelepţeşte şi întăreşte inima mea întru împreună pătimire, întru milostivire, întru dragoste, întru smerită cugetare, în sinea mea şi către toţi, întru întoarcere dinspre lenevia şi trândăvia dracilor, în care ca în nişte dulceţi m-am desfătat. Dă-mi mie desluşire în gânduri, ca să aflu pe care dintre ele se cade mai mult a le alege. Dă-mi a cunoaşte uneltirile diavolului şi pe acestea împreună cu el a le lepăda; şi cu totul a-mi tăia voia mea şi a atârna cele ale mele de purtarea Ta de grijă şi de la aceasta a nădăjdui folosul. Căci la Tine este viaţa mea, mântuirea mea. Şi pe Tine Te binecuvântez şi Te slăvesc şi Ţie mă închin, împreună şi Celui fără de început al Tău Părinte şi Purcezător şi Celui de o veşnicie cu Tine şi de o fiinţă cu Tine al Lui Fiu, totdeauna, acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.”

Acatistul Sf. Duh se citește cât mai des cu putință pentru luminarea minții, spor în toate și liniște sufletească. Acest acatist are o putere vindecătoare deosebită și este făcător de minuni pentru cel care se roagă cu multă credință și smerenie.
Adauga un comentariu