Economic Local

APIA virează în conturile ieșenilor 833.000 de lei, renta viageră pentru anul 2020. Beneficiarii primesc între 50 și 100 de euro la hectar pentru cererile depuse în anul 2021

Publicat: 11 dec. 2021
Terenuri agricole
Ieșenii care au semnat carnetele de rentier agricol primesc de la APIA renta viageră în valoare de 833.000 de lei.

Ieșenii care au semnat carnetele de rentier agricol primesc de la APIA renta viageră în valoare de 833.000 de lei. Sumele acordate sunt cuprinse între 50 și 100 de euro la hectar. Numărul beneficiarilor din județul Iași a scăzut în anul 2021, comparativ cu anul precedent

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) virează în conturile ieșenilor ajutoare financiare în valoare de 833.000 de lei, renta viageră. Sumele acordate sunt cuprinse între 50 și 100 de euro la hectar. Numărul beneficiarilor din județul Iași a scăzut în anul 2021, comparativ cu anul precedent. Renta viageră este o sumă care li se acordă anual persoanelor care au dobândit calitatea de rentier agricol până pe data de 31 decembrie 2009. Este plătită pe durata vieții rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa ori încheie un acord cu investitorul. Banii pot fi încasați și de moștenitorii rentierului agricol.

În cazul decesului rentierului, renta viageră datorată acestuia poate fi încasată de moștenitori dacă se respectă prevederile Legii nr. 247/2005. În cazul în care sumele virate de APIA către rentieri sunt returnate în contul Agenției din diverse motive, APIA poate relua plata acestora în termen de 3 zile de la data-limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces al rentierului, către moștenitorii legali ai acestora, având la bază documentele justificative aferente. În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanți nu corespund realității, dreptul de a primi renta viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului, conform prevederilor legale în vigoare.
un acord cu investitorul și echivalentul a 50 de euro

Ieșenii primesc între 50 și 100 de euro pentru fiecare hectar înstrăinat sau arendat

Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul a 100 de euro pe an, pentru fiecare hectar de teren extravilan înstrăinat pentru care s-a încheiat pe an pentru fiecare hectar de teren extravilan arendat. Pentru suprafețele mai mici de un hectar, suma plătită va fi proporțională cu suprafața înstrăinată sau arendată, respectiv pentru care s-a încheiat un acord cu investitorul. Potrivit APIA Iași, în anul 2020 a fost plătită renta viageră în valoare de 100.000 de lei. Fermierii din Iași primesc de la APIA subvențiile solicitate în anul 2021, plățile finale.

Acestea se fac de către specialiștii instituției care autorizează în această perioadă cererile de plată. Până acum s-au plătit subvenții în valoare de 40 de milioane de euro. După ce au fost virate în conturi avansurile din subvenții, în valoare de 34 de milioane de euro, urmează ca până anul viitor să fie demarate și plățile finale. Plata finală reprezintă diferența între cuantumul calculat pe fiecare schemă în parte și cel acordat în avans pentru anul de cerere 2021. Avansul reprezintă 70 la sută din cuantumul stabilit în acest an pentru fiecare schemă, iar diferența de 30 la sută va fi plătită până în iunie 2021.

Ieșenii au încasat subvenții în valoare de 40 de milioane de euro de la APIA

În Iași au fost înregistrate, pentru avansul din subvenții, 17.883 de cereri eligibile la plată din care s-au plătit 17.529 de cereri, plata în avans, respectiv 98 la sută din solicitările fermierilor. Cea mai mare sumă încasată de un fermier din Iași drept avans din subvenții pentru anul 2021 este în valoare de 500.000 de euro. Fermierii din Iași au primit 96 de euro la hectar pentru terenurile agricole exploatate. În schema de plată pentru înverzire s-au acordat 57 de euro, la hectar, iar pentru tinerii fermieri, 40 de euro la hectar.

Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic pentru speciile ovine și caprine este în valoare de 17 euro la hectar. Cuantumul per hectar al plăților directe care se acordă pentru anul de cerere 2021 a fost stabilit prin Hotărârea nr.1053/02.10.2021 privind stabilirea pentru anul 2021 a cuantumului per hectar al plății unice pe suprafață (SAPS), al plății redistributive și al intervalelor de suprafață pentru care se acordă aceasta.
Adauga un comentariu