Eveniment-Social

Au crescut încasările la principalele taxe și impozite locale

Publicat: 02 apr. 2021
La finele lunii martie 2021 în evidența fiscală se înregistrează 615.350 roluri (persoane juridice=55.414; persoane fizice=559.936) din care 286.520 roluri active (persoane juridice=14.939; persoane fizice=271.581)

La finele lunii martie 2021 în evidența fiscală se înregistrează 615.350 roluri (persoane juridice=55.414; persoane fizice=559.936) din care 286.520 roluri active (persoane juridice=14.939; persoane fizice=271.581). Rolurile active sunt rolurile care au matricole (bunuri sau înscrisuri) care nasc creanțe bugetare, respectiv obligații de plată ale contribuabililor către bugetul local.

Situația comparativă a numărului contribuabililor care au efectuat plăți (parțiale sau integrale a sumelor datorate) și a bonificațiilor acordate la data de 31.03.2021, respectiv 31.03.2020:

Indicator U.M 01.01

~31.03.2020

01.01

~31.03.2021

 

2021/2020

%

Roluri cu plăți nr. 104.307 128.416* 123,11
Roluri cu plăți integrale nr. 85.437 108.841 127,39
Roluri cu plăți persoane fizice nr. 99.018 121.856 123,06
Roluri cu plăți integrale persoane fizice nr. 82.173 104.280 126,90
Roluri cu plăți persoane juridice nr. 5.289 6.560 124,03
Roluri cu plăți integrale persoane juridice nr. 3.264 4.561 139,74
Bonificații total lei 1.339.687 3.122.765 233,10
–        persoane fizice lei 781.943 1.039.880 132,99
–        persoane juridice lei 557.744 2.082.885 373,45
Total beneficiari bonificații nr. 87.483 99.605 113,86
–        persoane fizice nr. 84.960 96.043 113,04
–        persoane juridice nr. 2.523 3.562 141,18

* Din totalul de contribuabili de 128.416 un număr de 50.618 au plătit cu cardul, respectiv prin POS, ONLINE (e-comerț) și SNEP (Ghiseul.ro), iar suma încasată este de 19.744.193,41 lei.

Situația numărului contribuabililor care au efectuat plăți, a celor care beneficiază de bonificații, cât și a cuantumului efectiv al bonificațiilor acordate, se va modifica după operarea în programul informatic a sumelor neîncasate încă, dar care au plecat din conturile contribuabililor până la data de 31 martie 2021 inclusiv, având în vedere că legea a stabilit ca moment al stingerii data debitării contului plătitorilor. Referitor la încasările realizate la principalele impozite locale de la începutul anului și până la 31.03.2021, acestea sunt mai mari decât cele înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut, cu excepția veniturilor din concesiuni și închirieri, venituri din amenzi și alte venituri proprii care sunt mai mici.

În anul 2020, conform O.U.G. nr 29/18.03.2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, primul termen de plată pentru principalele impozite locale (impozit pe clădiri, impozit pe teren și impozit asupra mijloacelor de transport) a fost amânat de la data de 31 martie 2020 la data de 30 iunie 2020 inclusiv.

Pentru plata integrală a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren și impozitului pe mijloacele de transport până la data de 31 martie 2021 inclusiv s-a acordat o bonificație de 5%.

În ceea ce privește încasările în numerar și cu cardul (prin POS) în perioada 01.01 – 31.03.2021, s-au eliberat 140.240 documente de plată față de 124.307 în aceeași perioadă a anului trecut (o creștere cu ~ 12,82 %) și s-a încasat suma de 36.600.953 lei, față de 28.603.026 lei încasată în aceeași perioadă a anului trecut (o creștere cu ~ 27,96 %).

Situația încasărilor la principalele venituri din impozite, concesiuni și amenzi:

DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Încasări 01.01-31.03.2020           mii lei Încasări 01.01-31.03.2021           mii lei Procent încasări 2021 față de încasări 2020 pentru perioada de raportare             %                                     Diferență încasări 2021 față de încasări 2020 pentru perioada de raportare            mii lei
0 1 2 3 4=3/2*100 5=3-2
VENITURI PROPRII din care: 00.03 163.645,73 209.964,50 128,30 46.318,77
      Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 102.561,79 115.037,62 112,16 12.475,83
  Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 19.613,23 45.238,48 230,65 25.625,25
    Impozit pe clădiri de la persoane fizice 07.02.01.01 9.569,44 12.875,85 134,55 3.306,41
    Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice 07.02.01.02 10.043,79 32.362,63 322,22 22.318,84
  Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 5.867,16 13.681,89 233,19 7.814,73
    Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01 2.600,31 3.649,23 140,34 1.048,92
    Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice 07.02.02.02 3.213,95 9.949,91 309,59 6.735,96
    Impozitul pe terenul din extravilan 07.02.02.03 52,90 82,75 156,43 29,85
  Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 8.146,79 12.498,67 153,42 4.351,88
  Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice 16.02.02.01 5.542,75 7.968,57 143,77 2.425,82
  Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice 16.02.02.02 2.604,04 4.530,10 173,96 1.926,06
  Venituri din concesiuni și închirieri 30.02.05 13.017,42 10.237,70 78,65 -2.779,72
  Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale 35.02.01 2.972,92 2.953,69 99,35 -19,23
  Alte venituri proprii 11.466,42 10.316,45 89,97 -1.149,97

În ceea ce privește încasările mai sus arătate, acestea se raportează la nivelul Contului de execuție al bugetului local din data de 31.03.2021 astfel că nu sunt evidențiate încasările în numerar din data de 31.03.2021 în sumă de 710.307 lei, prin POS din perioada 30 – 31.03.2021 în sumă de 808.421,53 prin ONLINE, SNEP și ISNEP din perioada 29 – 31.03.2021 în suma de 578.813,80 lei, acestea fiind depuse la Trezorerie începând cu ziua de 01.04.2021 și se vor regăsi în următoarele conturi de execuție.
Adauga un comentariu