Local

Calitatea aerului în judeţul Iaşi în perioada 23-25 iunie

Publicat: 14 iul. 2021
Poluarea aerului
Poluarea aerului

Monitorizarea calităţii aerului de către Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Iaşi în luna iunie 2021 a scos în evidență depăşiri ale valorii limită zilnice (50µg/m3) la indicatorul PM10.

Depășirile, validate prin metoda gravimetrică de referinţă, au fost înregistrate în perioada 23 – 25 iunie  2021 (pe fondul caniculei, a calmului atmosferic şi a unui episod de inversiune termică) după cum urmează: 2 depășiri în stația de trafic IS-1 Podu de Piatră, 2 depășiri în stația de fond urban IS-2 Decebal-Cantemir, 2 depăşiri în stația de fond suburban IS-5 Tomeşti şi 1 depăşire în staţia de fond urban-trafic IS-6 Bosia–Ungheni.

Rezultatele monitorizării indicatorului particule în suspensie PM10

Nr. Crt. Staţia de monitorizare PM10 –  Metoda  gravimterică
Valoarea medie lunară, µg/m3 Valoarea maximă a mediei zilnice, µg/m3 Valoarea limită zilnică µg/m3
1 Staţia de trafic IS-1 Podu de Piatră 29,98 73,55  

50

 

 

2 Staţia fond urban IS-2 Decebal Cantemir 27,25 107,61
3 Staţia de fond rural IS-4 Aroneanu 20,21 45,47
4 Staţia de fond suburban IS-5 Tomeşti 21,69 57,97
5 Staţia de fond urban-trafic IS-6 Bosia Ungheni 26,53 66,85

 

Maxima zilnică înregistrată a fost la stația IS-2 Decebal-Cantemir pe data de 24 iunie   cu o valoare de 107,61 µg/m3, valoarea limită admisă fiind de 50 µg/m3.

 

De la începutul anului şi până în prezent, cele mai multe depăşiri ale valorii limită zilnice pentru indicatorul PM10 sunt în staţia de trafic IS-1 Podu de Piatră – 22 de depăşiri, urmată de staţia de fond urban IS-2 Decebal-Cantemir – 19 depăşiri (numărul maxim de depăşiri ale valorii limită zilnice permise pe an, conform prevederilor legale,  este de 35 pentru fiecare staţie).

Sursele de poluare au fost: traficul auto, șantierele de construcții, salubrizarea, surse locale.

Valorile pentru PM 2,5 – măsurate la staţia IS-2 Decebal- Cantemir -, s-au corelat direct cu cele pentru PM10, sursele fiind aceleași. Valoarea maximă de 46,52  µg/m3   s-a înregistrat pe 23.06.2021,  iar  valoarea medie a lunii  iunie a fost de 17. 64  µg/m3. Menționăm că pentru PM 2,5 cadrul legal prevede valoare limită anuală (20 µg/m3).

Din cele prezentate mai sus se poate constata  influenţa majoră a factorilor meteo asupra calității aerului şi necesitatea  menţinerii unui nivel scăzut de emisii de poluanţi în atmosferă. 

De aceea, pentru a evita noi depăşiri ale valorii limită zilnice la indicatorul  PM10, şi pentru a asigura o calitate  corespunzătoare a aerului în scopul protejării sănătăţii populaţiei, considerăm că este extrem de importantă menţinerea unui nivel cât mai redus a emisiilor de PM10 din activităţíle generatoare: trafic, salubrizare stradală, reparare/modernizare infrastructură rutieră, producere a energiei electrice/termice, şantiere, etc. Realizarea la termen, şi cu rezultatele aşteptate, a măsurilor cuprinse în Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Iaşi pentru PM10 şi în Planul de Menţinere a Calităţii Aerului în judeţ,  trebuie să constituie o prioritate pentru cei responsabili.

De asemenea, şi cetătenii pot contribui la reducerea emisiilor de PM10 printr-o serie de acţiuni:  renunţarea la practica incendierii  deşeurilor de orice fel şi a vegetatie ierboase, plantarea spațiilor verzi din jurul blocului și nu transformarea lor în locuri de parcare,  întreținerea corepunzătoare a autoturismelor și condusul eco etc.

Adauga un comentariu