Stiri si curiozitati

Canon de rugăciune către toate puterile cerești. Ce rugăciuni să rostești pentru a avea parte de ajutor divin

Publicat: 19 iul. 2022
Canon de rugăciune către toate puterile cerești. Ce rugăciuni să rostești pentru a avea parte de ajutor divin
Canonul de rugăciune către toate puterile cerești se citește pentru îndepărtarea relelor lumești și alinarea suferințelor.

La vreme de necaz și întristare este bine să citim un canon de rugăciune către toate puterile cerești. Acesta are o putere vindecătoare deosebită și este făcător de minuni pentru cel care se roagă cu multă credință și smerenie. Iată ce rugăciuni să rostești pentru a avea parte de ajutor divin.

Cel mai puternic canon de rugăciune către toate puterile cerești

Atunci când trecem prin momente grele și suntem copleșiți de suferințe și deznădejde putem citi un canon de rugăciune către toate puterile cerești. Acesta este de grabnic ajutor la vreme de boală, de durere trupească sau sufletească. Pentru a avea parte de binecuvântarea divină, putem citi cât mai des cu putință acest canon vindecător și făcător de minuni.

,,Cuvinte cel fără de început, pentru sfin­țitele rugăciuni ale Heruvimilor, Se­­­­ra­fimilor, ale Stăpâniilor, Scaune­lor, ale Puterilor celor dumnezeiești, ale În­geri­lor, Arhanghelilor, ale Căpe­te­nii­lor și Dom­­niilor, dăruiește-ne mi­lele Tale cele mari, ca un iu­bitor de oameni.

Ajută-mi, Înaintemergătorule al Dom­­­­nului, rugând pe Hristos; și voi, cea­ta prorocilor, adunarea Aposto­lilor, mul­ți­­mea mucenicilor, rugați pe Stă­­­pâ­nul tu­turor să mă mântuiască pe mine, cel cuprins de multe păcate.

De Dumnezeu dăruită, Curată Fe­cioară, roagă-te împreună cu cetele cele de sus, cu toți înțelepții Apostoli, cu sfinții mucenici și cu prorocii, ca să luăm desăvârșit dezlegare de păcate.

Vezi, Hristoase, să nu mă treci cu ve­derea, rogu-mă, pe mine cel cuprins de toate păcatele, ci, prin rugăciunile tu­turor sfinților Tăi îngeri, cu ale muce­nicilor și cu ale Apostolilor Tăi, milu­iește-mă și mă mân­tuiește și moștenitor împără­ției Tale mă arată, ca un mi­lostiv.

Propovăduitorule al lui Hristos, Înainte­mer­gătorule, aprinde acum fă­clia inimii mele cea stinsă, cel ce ai fost luminător Soarelui celui înțele­gător, și te roagă, împreună cu prorocii și cu toți sfinții, să trec în caldă po­căință această viață trecătoare.”

Pe lângă acest canon făcător de minuni, putem rosti în fiecare zi și o rugăciune la aprinderea candelei. Această rugă este de mare ajutor pentru spor în casă și armonie în familie. De asemenea, pentru a fi feriți de rele și de ispite, putem citi și Acatistul Sf. Treimi, tămăduitor și făcător de minuni.

Ce rugăciuni să rostești pentru a avea parte de binecuvântarea divină

Dacă suntem copleșiți de suferințe trupești sau sufletești ori suntem împovărați de griji și deznădejde, este bine să rostim câteva rugăciuni pentru ajutor imediat. Rostirea acestora va fi de folos pentru cel care se roagă cu multă credință și smerenie, ajutându-l să treacă mai ușor peste suferințe și să își păstreze credința statornică. În cele mai grele momente putem rosti zilnic rugăciunea de ajutor către Dumnezeu Tatăl.

„Atotputernice Stăpâne, înţelepte şi atotbunule Doamne, Născătorule cel fără de început al Fiului celui dintr-o fiinţă născut şi Purcezător al Sfântului şi Celui de viaţă făcătorul Tău Duh, veşnic şi pururea fiitor; Însuţi pricinuitorule de purcedere, a Cărui mărire este nemărginită, slavă nespusă şi milostivire nemăsurată; Cel ce ne-ai adus pe noi din nefiinţă şi ne-ai cinstit cu chipul Tău cel prea scump; Care ne-ai dăruit nouă nevrednicilor nu numai a Te cunoaşte pe Tine şi a Te iubi, dar încă ce este mai scump, că şi Tată a Te numi pe Tine ne-ai învrednicit.

Pentru această alergăm spre a Ta bunătate, care covârşeşte toată mintea şi cuvântul, rugându-ne Ţie: greşit-am, curăţeşte-ne pe noi, Doamne; nelegiuit-am, iartă-ne, Stăpâne, mâniatu-Te-am, milostiveşte-Te, îndelung-Răbdătorule. Şi păzeşte mai ales mintea, ştiinţa şi inima noastră de răutăţile lumii; izbăveşte-ne pe noi şi ne mântuieşte de viforul cel mult învăluitor al patimilor şi al căderilor în păcatele cele ştiute şi neştiute; ne îndreptează pe noi la limanul cel lin al credinţei, al dragostei şi al nădejdii vieţii celei veşnice. Adu-Ţi aminte, Doamne, de noi, întru mila Ta; dăruieşte-ne nouă toate cererile cele spre mântuire, și mai ales viaţă curată şi fără de prihană.”

Canonul de rugăciune către toate puterile cerești se citește pentru îndepărtarea relelor lumești și alinarea suferințelor. Acest canon are o putere tămăduitoare deosebită și îl ajută pe cel greu încercat de probleme să scape de gândurile negre și să treacă mai ușor peste necazuri.
Adauga un comentariu