Titlurile zilei

Cea mai bună veste pentru șoferii ieșeni! Va fi construită în premieră o parcare publică supraterană, de 255 de locuri! Primăria investește peste 1,7 milioane de euro în acest obiectiv

Publicat: 28 aug. 2020
Primăria Iași construiește în premieră o parcare publică din fonduri proprii, adică 1,7 milioane euro
Primăria Iași construiește în premieră o parcare publică

Primăria Iași construiește în premieră o parcare publică. Investiția urmează să fie realizată în cartierul Alexandru cel Bun. Parcarea publică cu plată va avea o capacitate de 255 locuri. Obiectivul se va desfășura pe trei etaje. Lucrarea ar trebui executată în termen de 12 luni

Primăria Iași construiește în premieră o parcare publică. După mai multe tentative de asociere cu mediul privat, municipalitatea a hotărât să investească în parcări cu fonduri de la bugetul local. Pe data de 29.09.2020 este programată o licitație pentru proiectare și execuție a unei parcări supraterane, pe strada Mușatini nr. 57, cartierul Alexandru cel Bun. Investiția are o valoare estimată de 8.035.710 lei, fără TVA, aproximativ 1,7 milioane euro.

„În ultimii ani, a fost înregistrată o creștere semnificativă a numărului de autoturisme în municipiul Iași. Lipsa locurilor de parcare a devenit tot mai acută. În zonele rezidențiale din oraș nu există la momentul de față decât parcaje supraterane la nivelul solului. Având în vedere numărul mare de locuitori ai cartierului Alexandru cel Bun, a apărut necesitatea executării unui parcaj etajat în acest cartier”, se arată în descrierea situației actuale.

Primăria Iași construiește în premieră o parcare publică cu un număr de 255 de locuri

Suprafața de teren disponibilă este de 2.475 metri pătrați. Suprafața construită desfășurată a clădirii va fi de 5.095 metri pătrați. Regimul de înălțime a construcției este D+P+3. La demisol vor fi amenajate 21 de locuri, parter: 42 locuri, etaj 1: 48 locuri, etaj 2: 48 locuri, etaj 3: 48 locuri. Pe terasa parcării supraterane vor fi amenajate alte 48 de locuri.

„Imobilul este o clădire deschisă multietajată cu funcțiunea de parcare autovehicule. În secțiunea transversală, clădirea este configurată pe jumătate de nivel, fapt ce micșorează lungimea rampelor de acces dintre niveluri, raționalizând astfel fluxul de circulație (intrare-ieșire). Clădirea va fi echipată cu instalații de alimentare cu apă pentru grupul sanitar de la demisol. Instalația de canalizare va prelua apele meteorice de pe terasă și cele scurse de pe autovehicule, precum și apele uzate de la grupul sanitar. Clădirea este dotată cu accese, trotuare și racorduri la drumurile adiacente, precum și cu marcaje și semnalizarea rutieră verticală”, se arată în caietul de sarcini.

Durata de execuție va fi de 12 luni. Oferta cu prețul cel mai mic va fi declarată câștigătoare.

S-a încercat construirea unei parcări subterane pe esplanada de la Universitatea de Medicină Iași

În trecut, Primăria Iași a încercat un parteneriat public-privat pentru construirea unei parcări subterane pe esplanada Universității de Medicină și Farmacie „Gr.T. Popa” Iași. Licitația a trezit interesul unor societăți, dar nu au mai depus oferte. Conform unui raport de evaluare, s-a stabilit o redevență anuală de 182.655 euro, durata contractului fiind de 25 ani. La final de contract, Primăria ar urma să încaseze cel puțin 4,5 milioane euro. Terenul putea fi folosit de investitori doar pentru construirea unei parcări subterane, cu o capacitate maximă de 500 locuri. Câștigătorul licitației urma să construiască parcarea din fonduri proprii, urmând să recupereze banii din exploatarea obiectivului.

„Investiția constă în construirea unei parcări subterane etajate și a căilor de acces, în conformitate cu PUZ existent. Concedentul va pune la dispoziția concesionarului terenul după semnarea contractului de concesiune. Concesionarul va construi parcarea subterană pe cheltuiala sa. Concesionarul va suporta cheltuielile necesare proiectării, construirii, exploatării și întreținerii parcării ce se va edifica pe terenul ce face obiectul contractului de concesiune, pe toată durata acestuia”, se arăta în caietul de sarcini.

Comentarii
  • mor ghiujii care si-au proptit placuta cu „nu parca is-69-bos” acolo, si s-au facut proprietari de teren public…. ca peste tot intre blocuri

Adauga un comentariu