Stiri si curiozitati

Cea mai puternică rugăciune pentru înțelegere în familie. Este făcătoare de minuni și se rostește zilnic

Publicat: 08 iun. 2023
_____ Vizualizări 0 Comentarii
Cea mai puternică rugăciune pentru înțelegere în familie. Este făcătoare de minuni și se rostește zilnic
Rugăciunea pentru înțelegere în familie are o putere vindecătoare deosebită și se rostește în fiecare zi pentru a avea parte de ajutorul divin.

Mulți credincioși rostesc în fiecare zi cea mai puternică rugăciune pentru înțelegere în familie. Aceasta se spune cu multă credință și smerenie pentru a avea parte de binecuvântarea divină, de spor în casă, liniște și prosperitate. Rugăciunea pentru înțelegere în familie are o putere vindecătoare deosebită pentru cel copleșit de necazuri și suferințe. Este făcătoare de minuni și se rostește zilnic.

Cea mai puternică rugăciune pentru înțelegere în familie

La vremea de necaz și grea întristare în casă, este bine să rostim cea mai puternică rugăciune pentru înțelegere în familie. Aceasta este de grabnic ajutor și are un efect imediat. Această rugă se spune pentru îndepărtarea relelor din casă, pentru armonie între părinții, copii și frați, dar și pentru spor în toate și luminarea minții. Cu candela aprinsă, fie dimineața, fie seara, se rostește rugăciunea casei pentru înțelegere cu cei dragi.

,,Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul nostru, trimis ai fost de Dumnezeu-Tatăl pe pământ ca să salvezi neamul omenesc de la moarte, Care prin însăşi a Ta răbdare neclintită şi smerenie necuprinsă ai suferit batjocură, răni, cruce şi moarte, fără împotrivire.

Vino între noi şi-n casa noastră, precum în mijlocul ucenicilor Tăi ai venit după Înviere zicându-le „Pace Vouă!” şi ai liniştit sufletele lor înfricoşate şi întristate. Mântuitorul şi ocrotitorul vieţii noastre, linişteşte sufletele noastre zbuciumate şi înviforate. Pacea Ta ce-a nestricată dă-ne-o nouă, Iubitorule de oameni, nu precum o dau oamenii. Şi bucuria Ta fă-o deplină în noi, astfel ca nimic să nu zdruncine credinţa şi liniştea familiei noastre.

Păzeşte-ne pe toţi de toată vătămarea şi ispita, pentru ca îndulcindu-ne din ajutorul Tău, şi cu îngerii Tăi cei sfinţi fiind păziţi, toţi cu credinţă să cântăm: Domnul este ajutorul nostru, nu ne vom teme, căci Tu eşti, Dumnezeule, întărirea noastră, Stăpânitor puternic şi Domn al păcii, şi împărăţia Ta este împărăţie veşnică.”

Pe lângă această rugăciune tămăduitoare, putem spune în fiecare zi și o rugăciune de liniștire și pace în casă.

Cum să te rogi pentru binele celor dragi și spor în casă

Pentru a fi feriți de rele și a avea parte de ajutorul tuturor forțelor cerești, este bine să spunem zilnic câteva rugăciuni cu efect imediat și de grabnic ajutor. Una dintre cele mai puternice rugăciuni pentru bineel familiei este ruga pentru sporul casei.

,,Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care întru cele înalte locuieşti şi spre cele smerite priveşti, binecuvântează casa noastră şi cu puterea Ta, întăreşte-ne pe noi, robii Tăi (numele), cei ce locuim în ea. Bine este, Doamne, ca şi casa noastră să ne fie ca o doua biserică, în care noi ne închinăm înaintea sfintelor icoane şi ne rugăm Ţie. Binecuvântează, Doamne, găspodăria noastră şi înmulţeşte în ea toate bunătăţile, ca să uităm de grijile şi nevoile pământeşti şi să putem lucra mai cu osâdrie pentru dobândirea vieţii cele veşnice şi pentru a ajunge în locaşurile Tale cele sfinte.

Îndepărtează de la noi toate cursele vrăjmaşului celui pierzător de suflete, trimite pe îngerul Tău cel milostiv, ca să ne păzească şi să ne ferească de toată răutatea şi să ne povăţuiască spre lucrarea tuturos faptelor celor bune şi spre împlinirea sfintelor porunci. Că ţie ţi se cuvine a ne milui şi a ne mântui, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea pentru înțelegere în familie are o putere vindecătoare deosebită și se rostește în fiecare zi pentru a avea parte de ajutorul divin. Această rugă îl ajută pe cel greu încercat de probleme să își păstreze credința statornică și să aibă parte de liniște și spor în casă.Adauga un comentariu