Stiri si curiozitati

Cei 7 psalmi de pocăință. Cum să te rogi pentru iertarea păcatelor și ajutor divin

Publicat: 18 aug. 2022
cei 7 psalmi de pocainta
Cei 7 psalmi de pocăință se rostesc pentru îndepărtarea relelor lumești și iertarea păcatelor.

Atunci când ne simțim împovărați de gânduri negre și suferință putem citi cei 7 psalmi de pocăință. Aceștia sunt înzestrați cu o putere vindecătoare deosebită și sunt făcători de minuni pentru cel care se roagă cu multă credință și smerenie. La vreme de întristare și denădejde, psalmii sunt de grabnic ajutor. Iată cum să te rogi pentru iertarea păcatelor și ajutor divin.

Cei 7 psalmi de pocăință, tămăduitori și făcători de minuni

Ori de câte ori suntem copleșiți de probleme și gânduri rele sau suntem împovărați de păcate și ispite, putem rosti cei 7 psalmi pentru pocăință. Aceștia se citesc după o rânduială anume, în liniște și cu mintea eliberată de tot ce e urât. Psalmii pot fi citiți dimineața sau seara, cu multă smerenie, pentru a avea parte de binecuvântarea divină și de ajutorul tuturor forțelor cerești.

Cei 7 psalmi de pocăință se citesc pentru a fi iertați de păcate și a ne elibera de sub povara relelor lumești.

Psalmul 6, 2.

„Miluieşte-mă, Doamne, că neputincios sunt;

vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele.”

Psalmul 31, 8.

„Tu eşti scăparea mea din necazul ce mă cuprinde, bucuria mea;

mântuiește-mă de cei ce m-au înconjurat.”

Psalmul 37, 21-22.

„Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeul meu,

nu Te depărta de la mine;

Ia aminte spre ajutorul meu,

Doamne al mântuirii mele.”

Psalmul 50, 11-13.

„Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule

şi spirit drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele.

Nu mă lepăda de la faţa Ta

şi Spiritul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.

Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale

şi cu spirit stăpânitor mă întăreşte.”

Psalmul 102, 2-3.

„Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul

şi nu uita toate răsplătirile Lui.

Pe Cel ce curăţeşte toate fărădelegile tale,

pe Cel ce vindecă toate bolile tale.”

Psalmul 130,1.

„Doamne, nu s-a mândrit inima mea, nici nu s-au înălţat ochii mei,

nici n-am umblat după lucruri mari, nici după lucruri mai presus de mine.”

Psalmul 142, 6.
„Întins-am către Tine mâinile mele,

sufletul meu ca un pământ însetoşat.”

Pe lângă acești psalmi vindecători, putem rosti la vreme de grea încercare trupească sau sufletească un acatist către Maica Domnului. Acesta este făcător de minuni și îl ajută pe cel aflat la nevoie să își păstreze credința statornică și să treacă mai ușor peste suferințe. De asemenea, putem rosti în fiecare zi și o rugăciune cu efect imediat pentru a avea parte de liniște sufletească și spor în toate.

Ce rugăciuni să rostești pentru a avea parte de ocrotirea divină

Atunci când trecem printr-o perioadă grea și suntem copleșiți de teamă, disperare și deznădejde, rostirea unei rugăciuni este de mare ajutor. Pentru a avea parte de ajutorul tuturor forțelor cerești și a îndepărta relele din viața noastră, putem rosti cât mai des cu putință o rugăciune de pocăință și iertare.

,,Dumnezeul meu, cred întru Ține și mă rog Ție, întărește-mi credința! Te iubesc, sporește-mi dragostea! Mă pocăiesc, fă-mi căința să prisosească! Te slăvesc ca pe întâiul meu început! Îți mulțumesc, Binefăcătorului meu cel veșnic! Te chem ca pe puternicul meu ajutor, Dumnezeul meu, binevoiește și povățuiește-mă cu înțelepciunea Ta, călăuzește-mă cu dreptatea Ta, mângâie-mă cu milostivirea Ta, apără-mă cu puterea Ta. Îți închin, o, Dumnezeule, gândurile, faptele, suferințele mele. Ca în viitor să mă gândesc la Tine, să grăiesc de Tine, să lucrez după voia Ta, să sufăr pentru Tine.”

Cei 7 psalmi de pocăință se rostesc pentru îndepărtarea relelor lumești și iertarea păcatelor. Acești psalmi au o putere vindecătoare deosebită și sunt făcători de minuni pentru cel care se roagă cu multă credință și smerenie pentru a avea parte de ajutorul divin.
Adauga un comentariu