Local

Cu prilejul Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor, Liceul Tehnologic Economic “Virgil Madgearu” Iași a organizat dezbaterea cu tema “Fii responsabil Și tu ești consumator!”

Publicat: 15 mart. 2021
Liceul Tehnologic Economic “Virgil Madgearu” Iași a organizat luni, 15 martie 2021, cu prilejul Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor, dezbaterea cu tema “Fii responsabil Și tu ești consumator!”, coordonatorii activității fiind directorul școlii, prof. dr. Laura Maria Cârstea și prof. Liana Jescu.

Liceul Tehnologic Economic “Virgil Madgearu” Iași a organizat luni, 15 martie 2021, cu prilejul Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor, dezbaterea cu tema “Fii responsabil Și tu ești consumator!”, coordonatorii activității fiind directorul școlii, prof. dr. Laura Maria Cârstea și prof. Liana Jescu.

Scopul acestui eveniment a fost creșterea gradului de conștientizare a drepturilor de care beneficiază elevii în calitate de consumatori, precum și informarea corectă și transparentă cu privire la aceste drepturi.

Invitați la această activitate au fost reprezentanți ai Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Iași, doamna Cristina Andrieș, Comisar superior, și doamna Diana Perju, Comisar principal, Președintele Asociației Pro Consumatori, Conf. Univ. Dr. Costel Stanciu, Vicepreședintele Asociației Pro Consumatori, Dr. Ec. Emil Bojin, reprezentanți ai operatorilor economici și elevi ai Școlii Gimnaziale „Ion Ghica”, Iași.

Informațiile prezentate de către specialiști cu experiență și expertiză au completat, într-o manieră aplicativă, tematica în domeniu specifică disciplinei Protecția consumatorilor, studiată de către elevii care se pregătesc pentru a deveni tehnician în activități economice și tehnician în activități de comerț. Au fost abordate subiecte privind importanța cunoașterii drepturilor consumatorilor, a aspectelor legislative privind comerțul online și contractele la distanță, practicile comerciale incorecte, precum și reglementările referitoare la obligațiile operatorilor economici producători de bunuri și prestatori de servicii.

În cadrul evenimentului, a fost prezentat rezultatul unui studiu care reflectă comportamentul consumatorilor adolescenți. În vederea realizării acestui studiu, în perioada 1-12 martie, a fost aplicat la nivelul școlii, unui număr de 320 de elevi, un chestionar online, în scopul identificării gradului de informare a tinerilor cu privire la drepturile pe care le au în calitate de consumatori. De asemenea, invitații au răspuns întrebărilor adresate de către elevi și au prezentat studii de caz prin intermediul cărora au reușit cultivarea responsabilității în spiritul eticii profesionale, în rândul viitorilor profesioniști în domeniul serviciilor.

Adauga un comentariu