Economic Local

GAL Siret-Moldova derulează un proiect european în valoare de 4,8 milioane de lei pentru integrarea persoanelor discriminate pe piața muncii din Iași

Publicat: 21 apr. 2021
OAMENI CARE LUCREAZA INTR-O FABRICA
Unul dintre proiectele europene derulate în Iași presupune integrarea persoanelor discriminate pe piața muncii. Astfel, 125 de persoane din mediul rural, din Iași, vor fi ajutate de specialiștii GAL-ului Siret-Moldova să își găsească un loc de muncă

Persoanele discriminate, din mediul rural din Iași, vor fi ajutate de către specialiștii GAL-ului Siret-Moldova să își găsească un loc de muncă. Prin proiectul european „Punți peste 7 sate” în valoare de 4,8 milioane de lei vor fi înființate 10 afaceri în mediul rural, unde se vor angaja ieșenii înscriși în programul european

Proiectul „Punți peste 7 sate” va fi implementat de GAL (grup de acțiune locală -n.r.) Siret-Moldova, Fundația Corona, Primăria comunei Cotnari și Școala Profesională Ștefan cel Mare. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5- Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității. Obiectivul tematic 9 este promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare. Scopul proiectului este promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 de locuitori.

Astfel, vor fi implementate măsuri integrate pentru 250 de persoane din comunele arondate GAL-ului Siret-Moldova, servicii sociale pentru 125 de adulți și 125 de copii aflați în risc de sărăcie sau excluziune socială. De asemenea, specialiștii din cadrul GAL-ului vor oferi servicii educaționale pentru acești copii din zonele rurale sărace, iar adulții vor fi ajutați să își găsească un loc de muncă prin măsuri de sprijin pentru creșterea gradului de ocupare profesională, programe de formare profesională gratuită, dar și încurajarea antreprenoriatului prin subvenționarea unui număr de 10 întreprinderi care vor fi înființate în cadrul proiectului.

Proiectul se va derula timp de 24 de luni și activitățile vor fi implementate în perioada 1 aprilie 2021 – 31 martie 2023

Valoarea proiectului este de 4,8 milioane de lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 196.901 lei. Un al proiect european derulat de GAL-ul Siret-Moldova care presupune ca tinerii din mediul rural să monitorizeze activitatea primăriilor din județ va fi implementat în acest an. Valoarea proiectului este de 250.000 de euro și presupune dezvoltarea comunităților rurale prin implicarea tinerilor în activități civice și în procesul de luare a deciziilor prin măsuri de responsabilizare. GAL-urile sunt grupuri de acțiune locală prin intermediul cărora se dezvoltă comunitățile din mediul rural.

GAL-ul a accesat în ultimii 2 ani fonduri europene de aproximativ 1 milion de euro. GAL-urile sunt parteneriate de tip public-privat, cu rol important în mediul rural, contribuind la dezvoltarea zonei de pe raza teritoriului de activitate (mai multe comune grupate), având propriile bugete de finanțare a proiectelor. Cele 12 GAL-uri din Iași sunt GAL Codrii Pașcanilor, GAL Iași Sud – Vest, GAL Siret – Moldova, GAL Microregiunea Belcești – Focuri, GAL Stejarul, GAL Stejarii Argintii, GAL Colinele Iașilor, GAL Valea Prutului, GAL Poiana Vlădicăi, GAL Ștefan cel Mare, GAL Dealurile Bohotinului.

Tinerii din Iași care au muncit în străinătate pot înființa afaceri cu banii de la Uniunea Europeană

Ieșenii întorși din diaspora au depus proiecte pentru obținerea finanțărilor europene cuprinse între 40.000 și 50.000 de euro. Tinerii din Iași vor să deschidă cu banii europeni afaceri în domeniul zootehnic, fiind depuse 6 proiecte din cele 29 înregistrate pe site-ul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Tinerii fermieri care vor să obțină banii europeni trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Potrivit ghidului solicitantului, tinerii fermieri din diaspora care au absolvit în ultimele 60 de luni, înaintea depunerii cererii de finanțare, un program de studiu în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar sau economie agrară, respectiv postuniversitar, universitar, preuniversitar, în țări membre ale Uniunii Europene (UE) sau țări terțe din UE, pot depune proiectele până la începutul lunii mai 2021.

Adauga un comentariu