Economic Local

Ieșenii cu ferme zootehnice au încasat subvenții în valoare de 2 milioane de euro. APIA continuă plățile către sectorul zootehnic pentru anul de cerere 2020

Publicat: 03 mart. 2021
Sediul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Iași
Fermierii din Iași pot depune online cererile unice de plată prin care solicită subvențiile aferente anului 2021. Ca și în anul precedent, aceștia pot accesa ajutoarele financiare acordate prin intermediul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) doar dacă se înscriu în aplicația IPA online

Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) a plătit ieșenilor cu ferme zootehnice subvențiile aferente anului de cerere 2020. Crescătorii din Iași au încasat 2.050.224 de euro, bani care reprezintă sprijinul cuplat zootehnic (SCZ). Cele mai mari sume le-au primit crescătorii de taurine și cei cu ovine, din Iași

APIA a plătit către 37 de beneficiari sprijinul cuplat zootehnic în valoare de 242.625 de euro. Ieșenii cu ferme zootehnice cu vaci de lapte au primit subvențiile de la APIA în valoare de 874.056 de euro, fiind eligibili 62 de fermieri. De asemenea, 219 crescători de ovine din județ au primit sprijinul cuplat zootehnic în valoare de 888.305 euro. Alți 20 de crescători de caprine din județul Iași au încasat de la APIA sprijinul cuplat zootehnic în valoare de 44.757 de euro. Un crescător de bivolițe de lapte a obținut subvenții în valoare de 481 de euro.

Banii au fost achitați pentru agricultorii care au depus cererile unice de plată în anul 2020 și au fost eligibili la finanțare. APIA a plătit în total, pentru anul precedent, subvenții în valoare de 62.638.188 de euro, iar plățile continuă și în această perioadă, către fermierii cu ferme zootehnice. Aceștia trebuie să primească și ajutoarele naționale tranzitorii, subvenții acordate de la bugetul de stat.

Ieșenii pot obține renta viageră aferentă anului 2020 dacă trimit mai multe documente la APIA

Fermierii care vor să obțină banii care reprezintă renta viageră agricolă aferentă anului 2020 trebuie să depună online sau prin poștă/curier declarațiile de vizare a cererilor și a documentelor justificative. Doar în cazuri excepționale rentierii care nu au posibilitatea de a transmite electronic documentele, se pot prezenta fizic pentru a le depune la centrul APIA, cu respectarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Vizarea electronică presupune ca funcționarii Agenției să contacteze telefonic rentierii care au domiciliul în județul Iași. Documentele pe care rentierii agricoli trebuie să le prezinte la depunerea declarațiilor de vizare sunt copie CI/BI/pașaport/contractele de arendare/deciziile de la comisiile de expertiză medicală grad I sau II, decizia pentru limita de vârstă (dacă e cazul), dovada contului bancar activ, procura notarială. Acestea vor fi puse la dispoziția APIA de către rentier/împuternicit/mandatar/curator prin mijloace electronice, poștă/ curier.

Fermierii nu mai primesc renta viageră dacă datele din teren nu corespund cu cele transmise către APIA

Funcționarul din cadrul APIA certifică conformitatea datelor din documentele transmise către rentier împuternicit/mandatar/curator prin mijloace electronice, poștă/curier cu datele din copiile existente la dosarul din Centrul APIA, menționând pe Anexa modalitatea de primire a documentelor/informațiilor. Cererile de reanalizare ale dosarelor de rentă viageră agricolă, cererile moștenitorilor, cererile de modificare date vor fi trimise de ieșeni prin poștă/curier sau mijloace electronice, completând formatul tip conform sau printr-o cerere scrisă care va conține informațiile din formatul tip.

În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanți nu corespund realității, dreptul de a primi renta viagera agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare. Plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie 2021, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Națională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poștal sau virament bancar. Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În această situație, renta viageră poate fi încasată de moștenitorii săi, cu condiția respectării prevederilor art.8 din Legea 247/2005.

Fermierii din Iași care vor să obțină subvențiile și în anul 2021 pot depune cererile până la data de 15 mai

APIA a demarat „Campania 2021- Depune Cererea Unică de Plată! APIA în sprijinul fermierilor! Experiență, implicare, profesionalism!”. Fermierii din Iași pot depune online documentele necesare obținerii subvențiilor pentru anul 2021. Aceștia pot accesa ajutoarele financiare acordate prin intermediul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) doar dacă se înscriu în aplicația IPA online. IPA online este un program informatic gratuit care îi permite fermierului să completeze electronic cererea unică de plată. Aplicația poate fi folosită oriunde există un computer conectat la Internet: la domiciliu, la sediul exploatației, la primărie, la centrul APIA. La fel ca și în anul 2020, campania se derulează doar online, în contextul pandemiei de COVID-19. Specialiștii se așteaptă ca 21.000 de agricultori care administrează 280.000 de hectare de teren agricol, în Iași, și au depus cererile în anul precedent, să le depună și în acest an.

Adauga un comentariu