Actualitate

Ion Cristoiu: ,,Alegeri în 1914: Cum au aflat bucureștenii primele rezultate fără a avea la dispoziție televiziunile de știri”

Publicat: 14 mai 2022
Ion Cristoiu
Jurnalistul Ion Cristoiu

1. Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu a fost și este studiat ca una dintre culmile exagerării stîrnite de lingușirea Conducătorului. S-a făcut și se face mare caz astfel de primirile pompoase de care se bucură Nicolae Ceaușescu pe parcursul vizitelor în țară. Însă vizitele și Cultul lui Nicolae Ceaușescu în general nu ajung nici pînă la genunchiul Cultului de care se bucură Carol al II-lea.

Între 1-4 iunie 1935, Regele întreprinde o vizită în Basarabia. Toate marile ziare își trimit corespondenți la fața locului cu indicația precisă de a scrie despre vizită ca și cum ar suna din buciume. Reportajul popasului din 1 iunie la Hotin al Regelui, publicat în Universul din 3 iunie 1935, surprinde și acest moment de Cult al Personalității:

„La catedrală, în centrul oraşului Hotin, s-a ridicat, deasemeni, un frumos arc de triumf sculptat. Trotuarele au fost ocupate de public şi multă moldovenime de pe cuprinsul întregului judeţ.
Pe arcul de triumf de lângă catedrală au fost urcaţi doi buciumaşi.

Sosirea Suveranului este aşteptată cu nerăbdare. Cele câteva minute de întârziere sunt provocate de oprirea Suveranului pe drum, salutând pe moldovenime şi admirând frumoasele peisagii ale drumului Noua Suliţă-Hotin, presărat cu mori de Vânt ale căror aripi au fost împodobite cu brad şi steguleţe naţionale. Grupul celor 12 mori de vânt, la intrarea în Hotin, atrage admiraţia tuturor. In acest timp, d-nii miniştri dr. Angelescu, Nistor, Lapedatu şi subsecretar de Stat, Titeanu, se întreţin cu populaţia. La arcul de triumf, două fetiţe drăgălaşe, Angela Grozea şi Antonia Crudţev, poartă două splendide buchete de trandafiri. D. ministru Angelescu roagă pe fetiţa Crudţev să primească a o chema de azi încolo Antonina Codreanca. Fetiţa, elevă de şcoală primară, primeşte cu toată bucuria. Tatăl fetiţei consimte. Eleva, întrebată de d. ministru Angelescu cum o cheamă, răspunde de astă dată: Antonina Codreanca. In aplauzele frenetice ale mulţimii, d. ministru împarte fetițelor o sumă de bani.”

2. Antonio Gramsci – acest Marx la italienilor – se ocupă, printre altele, de profilul omului politic de modern. Minimumul de cultură tehnică generală intră printre condițiile definitorii ale profilului:

„Tipul tradiţional de «conducător» politic, pregătit numai pentru activităţile juridico-formale, devine anacronic şi reprezintă un pericol pentru viaţa de stat. Conducătorul trebuie să aibă acel minimum de cultură tehnică generală care să-i permită, dacă nu de «a crea» autonom, soluţia justă, să ştie să judece soluţiile propuse de experţi şi, deci, s-o aleagă pe cea mai justă din punctul de vedere «sintetic» al tehnicii politicii.”

3. 2 februarie 1914. Alegerile pentru Cameră anunțate o dată cu desemnarea lui Ionel Brătianu drept premier al unui Guvern de alegeri. Adevărul, datat duminică, 2 februarie 1914, apărut în București sîmbătă, 1 februarie 1914 la amiază, anunță cu litere de șchioapă pe pagina 3:

„Publicul Capitalei va putea lua cunoştinţă de rezultatele alegerilor pentru Parlament pe măsură ce vor sosi printr-un serviciu special de proiecţiuni pe care îl vom face cu începere de Duminecă, în Piaţa Teatrului.

La agenţia de proiecţiuni electrice a a-dlui Gherghel, în piaţa Teatrului, vor fi proiectate, în fiecare seară telegramele cu rezultatele alegerilor precum şi fotografiile candidaţilor.”

Așadar, pe post de Breaking News-uri de televiziune, se proiectau pe un perete ( presupun) rezultatele alegerilor, așa cum veneau ele din București și din țară. În anii interbelici. Guvernul de alegeri cîștiga la scor alegerile. D-ul Gherghel pierdea timpul cu informațiile sale. Totuși, despre această inițiativă n-am citit nimic pînă acum și deci habar n-aveam de ea. Ar trebui să caut în memoriile de la vremea respectivă relatările unuia care a fost în Piață.

Pe 20 mai 1914, au loc alegeri pentru Constituantă. Adevărul e vîrît pînă-n gît în fierberea electorală: Directorul gazetei, Constantin Mille, candidează pentru un loc în Parlament. Gazeta va fi transformată în afiș electoral tipărit zilnic. Pentru seara de 20 mai 1914, Adevărul din 18 mai 1914 anunță un nou moment de Proiecțiuni:

„În serile de alegeri, veniți cu toții în piaţa Sărindar de unde veţi putea vedea rezultatele alegerilor din toată țara, proiectate de pe balconul marelui hotel «Bulevard» de către ziarele noastre.”

În același număr, dar pe altă pagină, sînt convocate amănunte despre operațiune:

„În tot timpul alegerilor pentru Constituantă publicul Capitalei va fi ţinut în curent cu mersul alegerilor din Capitală şi din ţară printr-un serviciu special de proiecțiuni luminoase organizat de ziarele «Adevărul» şi «Dimineaţa».

Începînd de la ceasurile 7 jum. – 8 seara, în marea piaţă Sărindar, şi la încrucişarea dintre calea Victoriei, Bulevardul Elisabeta şi Bulevardul Academiei vor fi proiectate toate telegramele noastre, pe unul din balcoanele marelui hotel BOULEVARD.

Vor fi proiectate de asemenea fotografiile tuturor candidaţilor în aceste alegeri, şi telegramele mai importante din țară şi străinătate.
Aşadar, în serile de alegeri, toată lumea se va aduna în piaţa Sărindar.

*

Rugăm, cu acest prilej, publicul ca, în timpul alegerilor, să nu ne ceară relaţiuni prin telefon, deoarece toate telefoanele noastre vor fi neîntrerupt în legătură cu provincia. Toate ştirile noastre vor fi imediat anunţate pe pânza proiectoare la hotelul Bulevard.”

4. „Pentru a judeca pasiunea unui om ar trebui să ştim întîi ce preţ pune acest om pe tot ce sacrifică în numele acestei pasiuni. Culmea pasiunii poate fi să ucizi o muscă pentru iubita ta.” (Stendhal, Jurnal).
Adauga un comentariu