Eveniment-Social

Noi specializări și calendarul admiterii 2022 la Universitatea de Științele Vieții din Iași – FOTO, VIDEO

Publicat: 03 feb. 2022
Studenți, la admitere derulată de Universitatea de Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași
Facultatea de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare din cadrul Universității de Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași va avea programe noi de studii atât la licență, cât și la masterat. De asemenea, instituția a stabilit condițiile și calendarul Admiterii pentru anul universitar 2022-2023, Metodologia specifică fiind aprobată în ultima ședință a Senatului instituției de învățământ superior

Specializări noi și calendarul complet al admiterii 2022 la Universitatea de Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași. Astfel, Facultatea de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare va avea programe noi de studii atât la licență, cât și la masterat. De asemenea, în perioada 11-22 iulie 2022 se va desfășura înscrierea candidaților pentru admiterea din sesiunea iulie 2022 la domeniile: Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Ingineria mediului, Biotehnologii, Biologie și Medicină Veterinară

O serie de specializări noi și date despre etapa admiterii 2022 au fost stabilite la Universitatea de Științele Vieții (USVIași) ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași”. Facultatea de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare (FIRAA) din cadrul instituției va avea programe noi de studii atât la licență, cât și la masterat. Astfel, la admiterea din iulie 2022, absolvenții studiilor de licență vor avea la dispoziție două programe noi de master: ”Managementul proiectelor și antreprenoriat în domeniul agroalimentar” și ”Management în industria ospitalității (HoReCa)”.

Datorită numeroaselor solicitări venite atât din țări ale Uniunii Europene (UE), cât și din afara spațiului european, reprezentanții FIRAA au depus documentația necesară la Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învăţământul Superior (ARACIS) pentru înființarea programului de studii de licență Animal Sciences (Zootehnie), cu predare în Limba engleză.

Specializări noi și calendarul complet al admiterii 2022, la Universitatea de Științele Vieții din Iași

Având în vedere expertiza educațională acumulată timp de 70 ani, resursa umană formată continuu, dar și resursele de patrimoniu acumulate pentru activitatea didactică și de cercetare în acest domeniu de studii, Consiliul Facultății de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare vine cu propunerea înființării programului de studii de licență ”Animal Sciences”, cu predare în Limba engleză.

”Acesta este structurat pe același plan curricular cu programul de licență Zootehnie, cu predare în Limba română. Există solicitări din ce în ce mai multe pentru parcurgerea programelor de licență (Bachelor of Science) în domeniile științelor agro-veterinare, de către absolvenți de studii medii din spațiul Uniunii Europene, dar și din state terțe, care au deja tradiție istorică de colaborare educațională cu România: țări ale Orientului Mijlociu, regiunea Africii de Nord și Centrale, state ale Parteneriatului Estic (republici independente, foste state ale Uniunii Sovietice)”, a declarat prof. univ. dr. Mircea Pop, decanul FIRAA.

USV Iași vizează dezvoltarea competențelor antreprenoriale, cât și cele de gestionare eficientă a problemelor din domeniul HoReCa

De asemenea, oportunitatea înființării celor două programe de masterat reiese din obiectivele urmărite de conducerea FIRAA, cele ce au în prim-plan dezvoltarea competențelor antreprenoriale, cât și cele de gestionare eficientă a problemelor din domeniul HoReCa.

”În ceea ce privește Managementul proiectelor și antreprenoriat în domeniul agroalimentar, principalul obiectiv al programului de studii este de a oferi masteranzilor cunoștințele referitoare la managementul proiectelor, precum și de stimulare a spiritului antreprenorial în domeniul agroalimentar cu scopul inserției atât în mediul privat cât și în cel public. Programul MIO vizează abordarea principalelor concepte, metode și tehnici de management, astfel încât să asigure absolvenților capacitatea de a gestiona corect și eficient problemele specifice unităților cu funcțiuni de cazare sau alimentație publică, dar și abilitatea de adaptare la schimbările inevitabile din acest sector de activitate. Programul se adresează atât absolvenților de facultate care optează pentru o carieră în industria ospitalității, cât și persoanelor care activează deja în domeniu, dar doresc să se dezvolte profesional în calitate de lideri executivi și strategici”, a mai punctat prof. univ. dr. Mircea Pop.

Au fost stabilite criteriile de admitere la Universitatea de Științele Vieții

Pe de altă parte, USV Iași a stabilit condițiile și calendarul admiterii pentru anul universitar 2022-2023. Aceasta se va face prin concurs, pe baza notelor obținute la probele de Bacalaureat (nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română – 50 la sută, nota de la o altă probă scrisă, la alegerea candidatului –- 50 la sută). Numărul total de locuri solicitate Ministerului Educației de către USV Iași este de 992, dintre care peste 700 locuri sunt propuse a fi cu finanțare de la bugetul de stat. Conform calendarului, în perioada 11-22 iulie 2022 se va desfășura înscrierea candidaților pentru Admiterea din sesiunea iulie 2022 la domeniile Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Ingineria mediului, Biotehnologii, Biologie și Medicină veterinară. În aceeași perioadă, 11-22 iulie 2022, se va desfășura înscrierea pentru Învățământul la Distanță (ID) la domeniile Agronomie, Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală, Horticultură și Zootehnie.

Instituția de învățământ a stabilit și perioada dedicată preînscrierilor, astfel între 3 mai și 30 iunie 2022 va fi deschisă platforma de preînscrieri on-line pentru toate programele de studii din cadrul USV Iași, iar cei care vor dori, vor putea să folosească această facilitate. USV Iași va oferi posibilitatea candidaților de a se înscrie și on-line pe platforma http://admitere.uaiasi.ro, dar și la sediile facultăților cu respectarea măsurilor pentru evitarea transmiterii virusului COVID-19.
Adauga un comentariu