Economic Local

Primăria Ciurea modernizează un drum din comună! A fost alocată suma de 420.000 euro

Publicat: 13 aug. 2020
Primăria Ciurea modernizează un drum din comună, urmând ca licitația să aibă loc la finalul acestei luni
Primăria Ciurea modernizează un drum din comună

Primăria Ciurea modernizează un drum din comună. Procedura de achiziție va avea loc la finalul acestei luni. Este vizată strada Olarilor. Comisia de evaluare va alege oferta cu prețul cel mai mic

Primăria Ciurea modernizează un drum din comună. Pe data de 24.08.2020 este programată o licitație pentru modernizarea unui drum din localitate. Este vorba despre strada Olarilor, cu o lungime de 1,9 kilometri. Lucrările au o valoare estimată de 1.979.119 lei, fără TVA, adică 420.000 euro.

„Înainte de începerea lucrărilor de terasamente, se execută lucrări pregătitoare în limita zonei de lucru: curățirea terenului de frunze, crengi, iarbă și buruieni; decaparea și depozitarea pământului vegetal; asanarea zonei drumului prin îndepărtarea apelor de suprafață și adâncime; curățirea terenului de frunze, crengi, iarbă, buruieni și alte materiale se face pe întreaga suprafață a amprizei. Decaparea pământului vegetal se face pe întreaga suprafață a amprizei drumului și a gropilor de împrumut. Pământul decapat și alte produse care sunt improprii vor fi depozitate în depozit definitiv. Pământul vegetal va putea fi pus într-un depozit provizoriu în vederea unei eventuale reutilizări”, se arată în caietul de sarcini.

Primăria Ciurea modernizează un drum din comună, dar va interveni și la repararea podețelor

Conform expertizei tehnice, constructorul trebuie să intervină și la reabilitarea podețelor de pe drumul amintit.

„Lățimea căii pe podeț va fi identică cu cea din calea curentă, iar lățimea totală dintre coronamente va fi identică cu lățimea totală a platformei. Podețele se vor executa fără trotuare, cu excepția amplasamentelor în care acest trotuar există și trebuie să i se asigure continuitatea. La podețele înecate care se vor executa, se va asigura deasupra extradosului o acoperire de minimum 50 cm. Se va asigura pe radiere o pantă minimă de scurgere de 1 la sută. Dacă între platforma drumului și teren nu va exista o înălțime suficientă pentru construcția podețului cu acoperirea necesară, se va coborî fundul albiei pentru realizarea înălțimii neccesare, cu execuția în același timp și în aval a unei racordări corespunzătoare pentru evacuarea apelor în bune condiții”, se mai arată în documentație.

În comună vor fi construite o sală de sport modernă și noi laboratoare pentru școala gimnazială

Recent, Primăria Ciurea a lansat altă licitație pentru construirea unei săli de sport și laboratoare în cadrul școlii gimnaziale din satul Lunca Cetățuii. Prevederea bugetară a procedurii este de 2.705.690 lei, fără TVA, aproape 565.000 euro.

„În prezent, școala Gimnazială Ciurea nu dispune de o sală de sport, dar nici de laboratoare adecvate pentru desfășurarea orelor de fizică, chimie, istorie și geografie necesare procesului de învățământ. Școala Ciurea, în prezent, dispune de 9 săli de clasă. Orele de educație fizică/sport pe timpul perioadei calde se desfășoară în exteriorul/curtea instituției, iar în perioada rece, într-o sală de clasă improvizată în acest sens, care este neîncăpătoare și neadecvată desfășurării tuturor activităților”, se arată în descrierea situației actuale.

La procedură s-au prezentat mai multe asocieri de firme: Obitory Construct SRL – Contrast Studio SRL, Inside Construction SRL – Evalon Trust SRL, Prima Construct SRL – Pro Toby SRL, Pavi-Lux SRL – Constan Construct SRL, Casrep SRL – Sepris SRL și Laurențiu H SRL – Reconsteel SRL.

Adauga un comentariu