Eveniment-Social

Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin, prorector la Universitatea Tehnică din Iași, membru în noua conducere a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior

Publicat: 15 ian. 2022
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași și prof. univ. dr. ing. Eugen Neculai Seghedin, prorector
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior anunță desemnarea unei noi conduceri. Astfel, prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin este director al Departamentului de Evaluare Externă a Calității. El este prorector la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași

Un universitar din Iași, prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin, prorector la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, este membru în noua conducere a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. Acesta este director al Departamentului de Evaluare Externă a Calității.
Pe de altă parte, Octavian Mădălin Bunoiu (prorector Universitatea de Vest din Timișoara) a fost ales noul președinte al instituției conduse până acum de universitarul Iordan Petrescu – Universitatea Tehnică de Construcții din București

Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin, prorector la Universitatea Tehnică (TUIAȘI) ”Gheorghe Asachi” din Iași, este membru în noua conducere a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS). Acesta va fi director al Departamentului de Evaluare Externă a Calității.

”Este un moment onorant pentru Universitatea Tehnică din Iași, dar și pentru mine. Totul este rodul muncii comunității instituției noastre, din ultimii 15 ani, pentru excelență și înaltă calitate în Educație. Departamentul pe care-l voi coordona monitorizează și verifică toate instituțiile de învățământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat. E, bineînțeles, un moment angajant și important pentru Universitatea Tehnică”, a transmis prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin.

Pe de altă parte, Octavian Mădălin Bunoiu (prorector Universitatea de Vest din Timișoara), a fost ales noul președinte al instituției conduse până acum de universitarul Iordan Petrescu – Universitatea Tehnică de Construcții din București

Care este noua conducere a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior

Noua conducere a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (președintele și membrii Biroului Executiv aleși în ședința de 13 ianuarie 2022) este: conf. univ. dr. Octavian Mădălin Bunoiu – președinte – Universitatea de Vest din Timișoara; prof. univ. dr. ing. Valentin Navrăpescu – vicepreședinte – Universitatea Politehnica București; prof. univ. dr. ing. Dorian Cojocaru – secretar general – Universitatea din Craiova; prof. univ. dr. ing. Simona Lache – director al Departamentului de Acreditare – Universitatea ”Transilvania” din Brașov; prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin – director al Departamentului de Evaluare Externă a Calității.

Cine este profesorul Eugen Neculai Seghedin

Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin este prorector al Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași, responsabil cu activitatea didactică și asigurarea calității. De asemenea, este inginer mecanic, doctor în inginerie industrială, conducător de doctorat și titular al cursurilor Proiectarea Dispozitivelor, Bazele Creaţiei Tehnice, Bioinginerie Mecanică Asistată, Etică şi Integritate Academică. Acesta este și membru al Consiliului ARACIS, expert al Oficiului European de Brevete, autor a 18 cărți, 130 lucrări științifice, 7 brevete de invenţie, 28 proiecte/granturi de cercetare. Aflat la al II-lea mandat de prorector, domnia sa este una dintre cele mai implicate și apreciate figuri ale Politehnicii ieșene.

Coordonează Institutul Național de Inventică care funcționează în cadrul Politehnicii ieșene. Este valoros expert în evaluarea instituțională, fiind aproape un deceniu și membru în comisiile Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior. Totodată, aceasta este și expert al Biroului European de Patente-Academia Europeană de Patente.

Misiunea ARACIS este de a efectua evaluarea externă a calității educației oferite de instituțiile de învățământ superior și de alte organizații furnizoare de programe de studii specifice învățământului superior

ARACIS efectuează evaluarea externă a calității educației oferite de instituțiile de învățământ superior și de alte organizații furnizoare de programe de studii specifice învățământului superior. Aceasta atestă, pe baza standardelor de calitate, capacitatea organizațiilor furnizoare de educație de a satisface așteptările beneficiarilor; contribuie la dezvoltarea unei culturi instituționale a calității învățământului superior; asigură protecția beneficiarilor direcți de programe de studiu de nivelul învățământului superior prin producerea și diseminarea de informații sistematice, coerente și credibile, public accesibile, despre calitatea educației; propune Ministerului Educației strategii și politici de permanentă ameliorare a calității învățământului superior, în strânsă corelare cu învățământului preuniversitar.

Elaborează, o dată la trei ani, rapoarte de autoevaluare a calităţii propriei activităţi, în vederea pregătirii evaluării externe de către agenţii similare din alte ţări.

Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin va gestiona Departamentul de Evaluare Externă ARACIS

În calitate de director al Departamentului de Evaluare Externă, acesta va superviza toate evaluările instituționale pe care le face ARACIS la universitățile din România, dar și evaluările făcute în cazul școlilor doctorale. Până în prezent, prorectorul TUIASI a fost parte în comisiile care au evaluat aproape 25 de universități și școli doctorale.

”Este un moment foarte important pentru noi, ca universitate, să fim reprezentați la vârful ARACIS. Ne dorim să avem cât mai mulți experți evaluatori ARACIS, în cât mai multe domenii, în așa fel încât instituția noastră și Iașul în general să fie cât mai prezent în toate procesele de evaluare. Dar nu vorbim doar de cadre didactice – evaluatori, ci și de studenți, care au un rol foarte important în acest proces; au, practic, aceeași poziție într-o echipă de evaluare pe care o au cadrele didactice”, a punctat prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin.

Adauga un comentariu