Stiri si curiozitati

Psalmi pentru dezlegare farmece: Rugăciuni care te pot elibera

Publicat: 16 mart. 2021

Prin farmece vrăjitorești, oamenii speră că își pot împlini cele mai ascunse dorințe. Pentru dezlegarea unor asemenea farmece diavolești este bine să citești din Psalmii împăratului Daivd.

Apelând la farmece, omul devine sclavul diavolului, iar cel asupra căruia s-a făcut farmece trebuie să apeleze la credință pentru a scăpa de aceste lucrări diavolești.

Psaltirea împăratului David se citeşte de obicei în biserică, însă credincioşii pot citi zilnic în Psaltire pentru ajutorul lor sufletesc şi al celor apropiaţi lor.

Citirea Psaltirii înseamnă rostirea cu convingerea că acele cuvinte sunt izvorâte parcă din propria experienţă duhovnicească, fiind asemeni unei oglinzi în care îți poți privi sufletul său şi rostind cuvintele le simți ca izvorând din fiinţa sa.

Psalmi pentru dezlegare farmece: Rugăciunile care îți izbăvesc sufletul

Să citești din Psalmii împăratului David este un act de pocăinţă, duhovnicii considerând-o un mijloc de curăţire şi iertare, prin forţa pe care o au psalmii, de a întoarce spre fapta bună, spre căinţă.

Tocmai de aceea, Psaltirea este cea mai citită carte în Biserică după Sfânta Evanghelie, iar pentru dezlegarea de farmece, cele mai puternice rugăciuni sunt cele din Psalmii 24, 37, 50, 53, 139.

Unul dintre cei mai puternici psalmi, care au efect pentru dezlegarea de farmece este Psalmul 53:

„Dumnezeule, întru numele Tău mântuieşte-mă şi întru puterea Ta mă judecă.

Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ia aminte cuvintele gurii mele!

Că străinii s-au ridicat împotriva mea şi cei tari au căutat sufletul meu şi n-au pus pe Dumnezeu înaintea lor.

Dar iată, Dumnezeu ajută mie şi Domnul este sprijinul sufletului meu.

Întoarce-vă cele rele vrăjmaşilor mei; cu adevărul Tău îi vei pierde pe ei.

De bunăvoie voi jertfi ţie; lăuda-voi numele Tău, Doamne, că este bun,

Că din tot necazul m-ai izbăvit şi spre vrăjmaşii mei a privit ochiul meu“.

Citind Psalmul 53, cel căruia i s-au făcut farmece se roagă lui Dumnezeu să-i asculte rugăciunile și să-l scape de lucrarea diavolească făcută de străinii care s-au ridicat împotriva mea şi cei tari au căutat sufletul meu şi n-au pus pe Dumnezeu înaintea lor“.

Cu sprijinul lui Dumnezeu, sufletul celui căruia i s-au făcut farmece este izbăvit, iar tot răul se întoarce către vrăjmașii săi.

În completare, cel căruia i s-au făcut farmce poate citi pentru izbăvirea sufletului Psalmul 139:

„Scoate-mă, Doamne, de la omul viclean şi de omul nedrept mă izbăveşte,

Care gândeau nedreptate în inimă, toată ziua îmi duceau război.

Ascuţit-au limba lor ca a şarpelui; venin de aspidă sub buzele lor.

Păzeşte-mă, Doamne, de mâna păcătosului; scoate-mă de la oamenii nedrepţi, care au gândit să împiedice paşii mei.

Pusu-mi-au cei mândri cursă mie şi funii; curse au întins picioarelor mele; pe cărare mi-au pus pietre de poticneală.

Zis-am Domnului: „Dumnezeul meu eşti Tu, ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele”.

Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, umbrit-ai capul meu în zi de război.

Să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele, pe mina păcătosului; viclenit-au împotriva mea; să nu mă părăseşti, ca să nu se trufească.

Vârful laţului lor, osteneala buzelor lor să-i acopere pe ei!

Să cadă peste ei cărbuni aprinşi; în foc aruncă-i pe ei, în necazuri, pe care să nu le poată răbda.

Bărbatul limbut nu se va îndrepta pe pământ; pe omul nedrept răutatea îl va duce la pieire.

Ştiu că Domnul va face judecată celui sărac şi dreptate celor sărmani;

Iar drepţii vor lăuda numele Tău şi vor locui cei drepţi în faţa Ta“.

Rugăciune pentru dezlegare farmece

Pentru dezlegare de farmece sunt și alte rugăciuni, care spuse de cel căruia i s-au făcut farmace, îl ajută pe acesta să scape.

„Bucură-te, Preacinstită şi de viaţă făcătoare Cruce a Domnului, care goneşti diavolii cu puterea Celui ce S-a răstignit pe tine, a Domnului Iisus Hristos, care S-a pogorât la iad şi a călcat puterea diavolului şi te-a dăruit nouă spre gonirea a tot vrăjmaşul. O, prea cinstită şi de viaţă făcătoare Cruce a Domnului, ajută-ne cu Preasfânta Născătoarea de Dumnezeu şi cu toţi sfinţii, gonind toate faptele rele şi toate spurcăciunile şi păzindu-ne curaţi în toate zilele noastre. Amin!“, este rugăciunea ce trebuie spusă de către cel căruia i s-au făcut farmece.

Adauga un comentariu