Stiri si curiozitati

Rugăciunea către Sfântul Mina: Cum să te rogi dacă ai fost călcat de hoți sau ai fost păcălit!

Publicat: 13 iul. 2021
icoana Sfântului Mucenic Mina
Credincioşii se pot închina la moaştele Sfântului Mina şi în Catedrala mitropolitană din Iaşi

Rugăciunea către Sfântul Mina este una dintre cele mai puternice rugăciuni pe care le pot spune toți credincioșii care vor să se roage pentru protecția casei, dar şi cei care au fost păgubiţi și vor să-și recupereze pierderea.

Preoții susțin că persoanele care se roagă la sfintele sale moaşte rostesc o rugăciune specială şi primesc ajutorul dorit.

icoana Sfântului Mucenic Mina

Cum să te rogi la moaștele Sfântului Mucenic Mina, de la Iași

Credincioşii se pot închina la moaştele Sfântului Mina şi în Catedrala mitropolitană din Iaşi. Aici, printre moaştele celor 32 de sfinţi, se află şi un fragment din moaştele Mucenicului Mina.

De asemenea, cei care doresc să se închine la moaştele Sfântului Mare Mucenic Mina pot trece pragul bisericii cu acelaşi nume din Bucureşti. Moastele sfântului au fost aduse aici începând cu anul 1864 de la Muntele Athos.

Sfântul Mina este considerat protectorul celor care au suferit o pagubă de orice fel sau nu reuşesc să se căsătorească și este prăznuit de creştinii ortodocşi în fiecare an pe 11 noiembrie. În tradiția populară se spune că această zi este respectată şi de hoţi, dar şi de păgubiţii care îi cer Sfântului ajutor la prinderea tâlharilor.

icoana Sfântului Mucenic Mina

Cine a fost Sfântul Mucenic Mina

Sfântul Mina s-a născut în apropiere de Memphis, străvechea capitală a faraonilor și a trăit în timpul împăraţilor romani Diocleţian şi Maximian. Sfântul Mina a rămas orfan de tată când avea doar 11 ani, iar după trei ani a murit și mama sa.

Pentru scurt timp, Sfântul Mina intră în armata imperială, însă când Diocleţian a emis primul edict de persecutare a creştinilor a părăsit armata şi s-a retrage în deşert, dedicându-se vieţii ascetice.

Prezent în Cotyaeum la celebrarea unei sărbatori păgâne, a mărturisit că este creştin, motiv pentru care a fost luat de soldaţi şi dus înaintea prefectului Pyrrhus. Pentru că a refuzat să se lepede de credinţa în Hristos, i s-a tăiat capul.

Datorită unei minuni săvârşite, se crede că acesta este apărătorul păgubiţilor, celor care sunt prădaţi de hoţi. Mai mult decât atât, se spune că cine se roagă la acesta şi are o pagubă, imediat hoţul va fi prins şi i se va restitui bunul furat.

icoana Sfântului Mucenic Mina

Cum se spune rugăciunea către Sfânta Mina

Rugăciunea către Sfântul Mina este una dintre cele mai puternice rugăciuni pe care le poți spune dacă ai fost în vreun păgubit:

„O, preasfinte și întru tot lăudate, Mare Mucenice Mina, și de minuni făcătorule; primește această rugăciune de la mine nevrednicul robul tău, căci către tine ca la un adevărat izvor de tămăduiri și grabnic folositor și ajutător preaminunat scap eu ticălosul și către sfânt chipul icoanei tale cu lacrimi fierbinți mă rog ție: vezi, sfinte, paguba mea, vezi sărăcia și ticăloșia mea; vezi bubele și rănile trupului și sufletului meu. De aceea mă rog ție, fericite și sfinte Mina, grăbește de mă ajută cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și mă sprijinește pe mine robul tău.

Ia aminte la suspinele mele și nu mă trece cu vederea pe mine ticălosul și scârbitul, că știu, sfinte al lui Dumnezeu, că de ai și pătimit suferințe grele și chinuri înfricoșătoare de la cei fără de lege pentru dragostea lui Hristos, dar prin acele suferințe astăzi viețuiești luminat și ai aflat dar de la Dumnezeu, fiidcă ne-am încredințat că și după mutarea ta din viața aceasta trecătoare, cine a năzuit la sfântă biserica ta și cu credință ți s-a rugat, nu a rămas neajutat. Că cine te-a chemat pe tine întru ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine te-a chemat pe tine, de minuni făcătorule, și tu l-ai trecut cu vederea? Sau cine în pagube fiind și alergând spre ajutorul tău, nu i-ai descoperit paguba lui?

Minunile și ajutorul tău m-au făcut și pe mine ticălosul și scârbitul, ca să alerg la ajutorul tău. Am auzit de neguțătorul acela din pământul Isauriei, care venea la biserica ta spre rugăciuni, nu numai că ai vădit pe ucigașul său și l-ai scos din paguba lui dându-i îndărăt punga cu galbeni; dar, o! minune, că și din mort și tăiat în bucăți, tu l-ai vindecat și l-ai făcut sănătos.

icoana Sfântului Mucenic Mina

Asemenea și lui Eutropie, din mare i-ai scos sluga cu vasul cel de aur ținut în mâini, fiindcă îl făgăduise bisericii tale. Tot așa și femeia Sofia, care venea spre închinare în sfânt locașul tău, nu numai că a fost izbăvită de ostașul acela ce o silea spre păcat, dar și pe ostaș, după cuviință l-ai certat. La fel și șchiopul care venea la sfântă biserica ta spre închinare, cu rugăciune îndată l-ai tămăduit. Asemenea și femeii celei mute, i-ai deschis graiul și vorbea curat.

De asemenea atunci când evreul dăduse prietenului său creștin o pungă cu glabeni, pe care creștinul tăgăduia că a primit-o, jurând pentru aceasta chiar în biserica ta, tu nu numai că ai izbăvit pe creștin de jurământ, dar și evreul, văzând minunea ta, a crezut întru tine și a venit la credința creștină. Aceste minuni ale tale, sfinte, m-au făcut și pe mine a crede că la orice facere de bine ești gata ajutător și grabnic folositor și minunat. De aceea încredințat sunt că tot cel ce aleargă la tine, cerând cu credință ajutor, nu-l treci cu vederea. Pentru aceasta și eu cred că tu același ești, sfinte, ca atunci și astăzi, că oricine a alergat la tine nu s-a întors neajutat.

Pentru aceeea și eu acum, fiind scârbit și în pagubă, alerg la tine cu credință și cu lacrimi, îngenunchind, și mă rog ție, Sfinte și Mare Mucenice Mina, ca să te rogi pentru mine păgubașul și scârbitul, lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui ce n-a trecut cu vederea rugăciunea ta cea mucenicească, ci te-a ascultat și te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri. Către Acela roagă-te ca să fiu și eu ajutat și miluit pentru rugăciunile tale, și din pagube și necazuri izbăvit, ca să laud și bine să cuvântez și să slăvesc întrutotlăudatul și preaputernicul nume al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.“

Adauga un comentariu