Actualitate

Teren gratuit pentru tineri: Tinerii pot solicita la primarie un teren pentru a-si face o casa

Publicat: 11 ian. 2018
1

Tinerii care vor sa-si construiasca o casa in 2018 pot primi o mana de ajutor de la stat, conform legislatiei in vigoare, prin acordarea la cerere a unui teren gratuit. Totusi, pentru a putea beneficia de aceasta facilitate, solicitantii trebuie sa indeplineasca anumite conditii.

Regulile pentru acordarea gratuita de teren pentru construirea unei case sunt incluse, in momentul de fata, in Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala. Persoanele care au o varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani au posibilitatea de a cere autoritatilor locale atribuirea unei suprafete de teren, in vederea construirii unei locuinte proprii. Practic, terenul este acordat pentru folosinta gratuita, atat timp cat exista casa pe el, insa acesta poate fi cumparat ulterior de la stat.

"Prezenta lege reglementeaza regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani a unei suprafete de teren, din terenurile aflate in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale, pentru construirea unei locuinte proprietate personala. Atribuirea terenului se face in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei proprietate personala, in limita suprafetelor disponibile, prin hotarare a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti in care este situat terenul", prevede actul normativ, cu precizarea ca atribuirea terenurilor este facuta intr-o anumita ordine de prioritate, in functie de criteriile aprobate de fiecare consiliu local.

Suprafetele terenurilor solicitate de tineri sunt acordate tinandu-se cont de localitatea despre care este vorba. Astfel, pentru municipii si sectoarele Bucurestiului, suprafata minima ce poate fi atribuita este de 150 de metri patrati, iar cea maxima – de 300 de metri patrati. In cazul oraselor, suprafetele variaza intre 250 si 400 mp, in timp ce in comune si in sate suprafetele variaza intre 250 si 1.000 mp.

Fiecare localitate trebuie sa inventarieze anual terenurile ce pot fi atribuite tinerilor, sa le valideze prin hotarare a consiliului local si apoi sa informeze cetatenii cu privire la acestea, prin afisare la sediul consiliului local, dupa cum se arata in normele pentru aplicarea Legii nr. 15/2003.

Foarte important! Nu toate localitatile din Romania dispun de terenuri pentru tineri. Cei interesati de aceasta facilitate ar trebui sa intrebe direct la primaria localitatii daca exista asemenea terenuri alocate, pentru ca numai acolo pot fi obtinute informatiile.

Tinerii nu trebuie sa detina casa sau teren

Pentru a putea cere teren gratuit de la stat, tinerii trebuie sa aiba cel putin 18 si cel mult 35 de ani. Iar la data depunerii si la data rezolvarii solicitarii nu trebuie sa fie proprietari ai unei locuinte sau ai unui teren destinat construirii unei case, indiferent in ce localitate ar fi acestea. Totusi, de retinut este ca autoritatile locale au dreptul sa stabileasca si unele criterii suplimentare.

Cererea de atribuire a terenului se poate depune, conform Legii nr. 15/2003, la consiliul local al comunei, orasului, municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti in care isi are domiciliul solicitantul si trebuie sa contina prenumele, numele si domiciliul acestuia. Pe langa acest document (al carui model este anexat articolului), tinerii mai trebuie sa depuna:

@ o copie a certificatului de nastere;

@ o copie a cartii de identitate;

@ o declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca solicitantul nu detine/n-a detinut in proprietate o locuinta/un teren destinat construirii unei locuinte;

@ o declaratie similara, insa care se depune la data rezolvarii cererii.

In plus, normele de aplicare stabilesc ca este nevoie si de o declaratie pe propria raspundere a parintilor solicitantului. Mai exact, din aceasta trebuie sa reiasa ca parintii nu detin/n-au detinut in proprietate, in ultimii zece ani, un teren cu o suprafata de peste 500 mp in mediul urban si de peste 5.000 mp in mediul rural, indiferent de localitate.

In maximum 15 zile de la inregistrare, dosarul este analizat de catre comisia speciala locala ce se ocupa anual de inventarierea terenurilor si de catre consiliul local. Apoi, "in prima sedinta ordinara consiliul local analizeaza dosarul fiecarui solicitant si hotaraste aprobarea cererii si atribuirea terenului sau, dupa caz, respingerea acesteia", scrie in normele Legii nr. 15/2003. In fine, punerea in aplicare a hotararii consiliului local se face de catre primar, pe baza de proces-verbal, in cel mult 15 zile de la data aprobarii consiliului local.

Atentie! Persoanele care, prin intermediul declaratiei pe propria raspundere, declara lucruri false pot fi pedepsite cu inchisoare sau cu amenda, potrivit Codului penal.

Daca nu incep lucrarile in termen de un an, tinerii pierd terenul

Odata atribuit un teren prin hotarare a consiliului local, tinerii trebuie sa inceapa construirea locuintei in maximum un an, respectand prevederile legale referitoare la autorizarea executarii lucrarilor de constructii, este subliniat in Legea nr. 15/2003. Daca tinerii nu respecta termenul-limita sau daca lucrarile nu sunt facute cu respectarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, acestia pierd terenul acordat. Concret, in aceasta situatie, "prin hotarare a consiliului local i se retrage beneficiarului dreptul de folosinta asupra terenului atribuit", conform Legii nr. 15/2003.

Construirea unei case presupune, potrivit Legii nr. 50/1991, parcurgerea unor etape obligatorii. Procesul incepe cu cererea pentru emiterea certificatului de urbanism si se incheie cu intabularea noii locuinte, dar, pentru a parcurge toate etapele cu bine, viitorii proprietari trebuie sa contacteze o serie intreaga de specialisti.

In mare, etapele construirii unei locuinte sunt urmatoarele:

@ obtinerea certificatului de urbanism;

@ obtinerea avizelor si acordurilor necesare;

@ intocmirea documentatiilor si proiectelor tehnice;

@ obtinerea autorizatiei de construire;

@ executarea lucrarilor si verificarea calitatii acestora;

@ terminarea lucrarilor si intabularea locuintei.

Important! In alta ordine de idei, Legea nr. 15/2003 mai stabileste ca, dupa ce sunt gata lucrarile la casa, proprietarul acesteia poate cere sa-i fie vandut terenul atribuit. In acest caz, decizia de vanzare se ia prin hotarare a consiliului local, iar pretul se stabileste in urma unei expertize tehnice.
Adauga un comentariu