Economic Local

Campanie de control în domeniul construcțiilor, derulată de ITM Iași

Publicat: 18 iun. 2021
În perioada 09-16.06.2021, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi au desfăşurat acţiuni concertate de control, vizând relaţiile de muncă din domeniul construcțiilor, în cadrul Campaniei naţionale pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, organizată de Inspecţia Muncii

În perioada 09-16.06.2021, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi au desfăşurat acţiuni concertate de control, vizând relaţiile de muncă din domeniul construcțiilor, în cadrul Campaniei naţionale pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, organizată de Inspecţia Muncii. Vizitele de inspecţie s-au realizat, inclusiv în zilele de week-end, la sediul șantierelor organizate pe raza județului Iași.

Obiectivele campaniei au fost:

– identificarea si combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatori a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă;

– identificarea angajatorilor care utilizează ilegal munca copiilor şi a tinerilor;

– determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în aplicația REVISAL şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia societatea are sediul social;

– creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaților în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă;

– diminuarea consecințelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă;

– eliminarea neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancţiuni contravenţionale corespunzătoare.

Cele mai multe neconformităţi identificate în ceea ce privește relaţiile de muncă din domeniul construcțiilor, se referă la:

angajarea personalului (inclusiv transmiterea CIM în REVISAL, în termenul legal);

timpul de muncă și timpul de odihnă;

repausuri periodice (repausul săptămânal, repausul zilnic, sărbătorile legale);

garantarea în plată a salariului minim în construcții;

În perioada menționată Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi a controlat în domeniul relaţiilor de muncă aproximativ 65 de angajatori. Au fost constatate 115 neconformităţi pentru care au fost dispuse măsuri obligatorii de remediere şi 3 abateri contravenţionale, materializate prin primirea la muncă a unui număr de 7 lucrători, fără întocmirea formelor legale de angajare, sancționabile cu amenzi in cuantum de 140.000 lei.

” Deși constatăm o reducere a fenomenului, nerespectarea legislației ce reglementează relațiile de muncă rămâne un factor de natură a genera consecințe negative în plan social și economic, în special în ceea ce privește munca nedeclarată, context în care se resimte nevoia intervenției instituțiilor de stat cu atribuții în acest sens, pe direcția creşterii gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaților cu privire la necesitatea respectării prevederilor legale în domeniu.

Munca nedeclarată constituie un fenomen extrem de nociv, datorită consecințelor sociale şi economice pe care le produce:
– persoana care prestează muncă nedeclarată este lipsită de protecție socială;
– lipsa drepturilor conferite de un contract de muncă, cum ar fi cele la concediu remunerat și la concediu medical;
– lipsa accesului la pensie și la indemnizaţie de șomaj;
– persoana care prestează munca fără forme legale de angajare, nu are siguranța plății muncii prestate, plata făcându-se în funcție de bunăvoința angajatorului;
– condiții precare de muncă pentru lucrători şi riscurile pe care acestea le implică pentru sănătatea lucrătorilor;
– fondurile sociale şi bugetul de stat sunt păgubite prin sustragerea de la plata impozitelor şi a contribuțiilor sociale”, a transmis Inspector şef Costel Grojdea, Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi.

Adauga un comentariu