Economic Local

Fermierii din Iași pot solicita subvenția APIA la motorină, pentru trimestrul II din anul 2020. Agricultorii primesc 1,8959 lei/litru pentru combustibilul utilizat la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură

Publicat: 10 iul. 2020
Fermierii din Iași care vor să obțină și în anul 2020 subvenția la motorină pentru perioada martie-iunie trebuie să depună o serie de documente la APIA
Începe campania de depunere a cererilor pentru subvenția APIA la motorină, trimestrul II

Fermierii din Iași au termen până la data de 31 iulie 2020 să depună cererile de plată pentru subvenția APIA la motorină, trimestrul II din anul 2020. Rambursarea ajutorului de stat pentru cantitățile de motorină achiziționate și utilizate în agricultură este aferentă perioadei 1 aprilie- 30 iunie 2020 (trimestrul II al anului 2020). Agricultorii din județ au obținut subvenții APIA pentru combustibilul utilizat în agricultură, pentru anul 2019, în valoare de 400.000 de lei.

Fermierii din Iași au termen până la data de 31 iulie 2020 să depună cererile de plată pentru subvenția APIA la motorină, trimestrul II din anul 2020. Cererile de finanțare se depun la Centrul Județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Iași, de către administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către un administrator sau reprezentant legal, însoțită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite. Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenței dintre rata accizei standard și rata accizei reduse (stabilită la 21,00 euro/1.000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură a cărei valoare este 1,8959 lei/litru.

Jumătate din fermierii din județ au folosit motorina în agricultură în sectorul vegetal, obținând subvenții în valoare de 320.000 de lei în anul 2019

Fermierii din Iași care vor să obțină subvenția APIA la motorină, utilizată în agricultură, pentru culturile vegetale, trebuie să depună mai multe documente la sediul instituției din Iași. Pentru sectorul vegetal, cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de mai multe documente. Astfel, producătorii trebuie să dovedească cantitatea de ciuperci produsă, trebuie să depună situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa 9.

Viticultorii din Iași care vor subvenția APIA la motorină trebuie să aducă adeverința în original de la Direcția pentru Agricultură Județeană Iași

De asemenea, agricultorii depun la dosar o copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților, copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare. Pentru a obține subvenția, fermierii din Iași mai depun adeverința în original de la Registrul agricol, cu suprafețele aflate în exploatare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare. În cazul viticultorilor din Iași, aceștia trebuie să aducă adeverința în original de la Direcția pentru Agricultura Județeană Iași.

Agricultorii care vor să obțină subvențiile pentru sectorul zootehnic vor depune o serie de documente la APIA Iași

Dosarul cu cererile de plată pentru sectorul zootehnic trebuie să conțină și documentele cu situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa 9 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare. Fermierii din Iași mai aduc și copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților, dar și situația privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar și vizată de medicul împuternicit de libera practică.

Cererile de plată pentru rambursare pentru domeniul funciar trebuie să conțină și o copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător

Pentru fermierii din Iași care au utilizat motorina în sectorul îmbunătățiri funciare, cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru irigații, copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților, copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar/procesul-verbal de confirmare a volumului de apă livrat pentru irigații, întocmit de către orice furnizor de apă de irigații. Fermierii trebuie să aibă situația suprafețelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat.

Fermierii din Iași pot depune dosarele de plată la sediul APIA Iași sau prin mijloace electronice ca e-mail sau fax

Cererile pot fi transmise de către fermierii din Iași pentru obținerea subvenției APIA la motorină prin mijloace electronice (poștă electronică, fax ) sau servicii poștale/încărcate pe serverul extern pus la dispoziție de APIA sau pot fi depuse depuse direct la sediul APIA Iași, unde este depusă cererea de acord de finanțare. Documentele postate/transmise vor sta la baza operării/verificarii datelor în aplicațiile electronice de gestionare a ajutorului de stat și la efectuarea verificărilor administrative ulterioare. Fermierii din Iași vor primi pentru subvenția la motorină APIA la 30 de zile de la finalizarea depunerii cererilor de rambursare a motorinei utilizată în agricultură.

Fermierii din Iași au încasat subvenția APIA la motorină, pentru anul 2019, în valoare de 400.000 de lei

Numărul solicitărilor din partea fermierilor din Iași pentru subvențiile la motorina utilizată în agricultură a crescut în ultimii 5 ani după ce agricultorii au achiziționat utilaje agricole performante, iar afacerile în domeniul agricol s-au dezvoltat. Astfel, numai în anul 2019 au fost depuse la APIA 1.000 de cereri din partea agricultorilor din județ care au solicitat subvenția APIA la motorină. În anul 2020, pentru primul trimestru, au fost depuse 1.022 de cereri prin care fermierii solicită rambursarea sumelor plătite pentru motorina utilizată în agricultură.

Adauga un comentariu