Stiri si curiozitati

Rugăciune pentru părinți decedați: Cum să te rogi pentru sufletul celor mai apropiate ființe sufletului tău

Publicat: 24 iun. 2021
lumânări aprinse pentru sufletul părinților decedați
Pomenirea părinților decedați este un act de credință deoarece aceasta se bazează pe credința că sufletul omului este nemuritor și poate fi făcut prin rugăciunea pentru cei adormiţi

Pentru oricine, moartea unui părinte este, fără doar și poate, unul dintre cele mai neplăcute evenimente din viața noastră.

Tot ce putem face în asemenea momente tragice este să spunem o rugăciune pentru părinții decedați pentru a le asigura trecerea în neființă, pentru ca să le fie iertate păcatele săvârșite în timpul vieții, iar sufletul lor să-și găsească liniștea.

Pentru toți creștinii, pomenirea părinților decedați este un act de credință deoarece aceasta se bazează pe credința că sufletul omului este nemuritor și poate fi făcut prin rugăciunea pentru cei adormiţi.

Doar prin rugăciune pentru părinții decedați putem păstra legătura cu sufletele lor şi în acelaşi timp să cerem ca ei să se odihnească sau sufletul lor să găsească pace şi odihnă, în lumina şi iubirea Domnului.

Preoții susțin că părinții adormți ştiu ce facem pentru ei şi simt când îi pomenim cu dragoste, punem lumânări şi flori pe mormânt şi sărutăm sfânta cruce.

lumânări aprinse pentru sufletul părinților decedați

De ce este bine să spunem o rugăciune pentru părinți decedați

Dogma creștină învață copiii să aibă datoria morală și spirituală de a-i pomeni în rugăciune pe părinții trecuţi la Domnul şi să își semnele de iubire duhovnicească.

Când ne rugăm pentru părinții decedați, ne arătăm iubirea față de ei și după moarte, iar sufletul lor nemuritor simte iubirea noastră.

Pomenirea părinților decedați este un act de speranță, lumânările pe care le aprindem pe mormintele lor fiind lumina credinței și a speranței noastre că sufletul omului este nemuritor, iar trupul său va învia la cea de a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos.

Biserica ne învață că noi îi putem ajuta pe părinții decedați prin rugăciune și lucrări de caritate. Prin rugăciune, copiii pot cere Domnului să aibă milă față de părintele decedat și să îi ierte păcatele, să-l primească în cer și să-i mângâie pe toți cei apropiați aflați în durere.

lumânare aprinsă pentru sufletul părinților decedați

Cum să spui rugăciunea pentru părinți decedați

Pierderea unui părinte rănește sufletul oricărui copil, iar pierderea legăturii cu cineva care a avut un impact formativ asupra vieții tale lasă o mare gaură în inima acelui copiil, chiar dacă acesta este de acum matur și, poate, chiar el are copii.

Tristețea copilului care și-a pierdut părintele îl ajută să înțeleagă ceea ce se întâmplă, ce schimbări vor apărea și cum va trece peste procesul dureros.

femeie care se roagă pentru părinții decedați

Iată rugăciunea pe care trebuie să o rostiți pentru părinți decedați:

„Doamne, Doamne, Cel ce ai ascultat tânguirea lui Iosif, care la moartea lui Iacov a căzut pe fața tatălui său și l-a plâns și l-a sărutat; asemenea și Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hris­tos, a cunoscut dragostea de mamă, căci pe cruce și în grele chinuri fiind, a văzut pe Maica Sa și pe ucenicul pe care îl iubea alături stând, și a zis Maicii Sale: „Femeie, iată fiul tău!”, iar după aceea a zis și ucenicului: „Iată mama ta!”.

Însuți, întrutot Bu­nule Stăpâne, caută din ceruri și vezi jalea și durerea ce mi-au cuprins astăzi inima și sufletul. Îndură-Te de mine, robul Tău, și primește rugă­ciunea ce-Ți înalță fiul care și-a pier­dut pe tatăl său preaiubit (pe mama sa preaiubită) și iartă-i lui (ei), și dezleagă-i toate greșelile cele de voie sau fără de voie, cele cu lucrul sau cu cuvântul și toate câte ca un om în această viață a săvârșit.

Ascultă, milostive Stăpâne, glasul îndurerat al fiului, pe care tatăl său (mama sa) l-a povățuit și l-a deprins ca, în re­striște și în necazuri, către Tine și cu credință tare să-și ridice ochii și să-și deschidă gura. Milostivește-Te, Doamne, și dă sufletului tatălui meu (mamei mele) odihna cea bună și fă-l pe el (fă-o pe ea) părtaș (părtașă) bunătăților celor veșnice, așezându-l (o) cu drepții în curțile Tale, că binecuvântat și preaslăvit ești în vecii vecilor. Amin.“

lumânări aprinse pentru sufletul părinților decedați

Adauga un comentariu