Eveniment-Social

Schimbare radicală la o mare universitate de stat din Iași și România! Universitatea de Agronomie a devenit Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”

Publicat: 17 mai 2021
Schimbare radicală la o mare universitate de stat din Iași și România Universitatea de Agronomie a devenit Universitatea de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad
Universitatea de Științele Vieții "Ion Ionescu de la Brad" din Iași este noul brand care reprezintă actualul așezământ academic centenar, nume care reflectă tendințele europene actuale la nivel didactic, de cercetare și ale pieței muncii, toate fiind dinamizate de provocările majore și complexe din sfera Științelor Vieții

„Iasi University of Life Sciences” – IULS este noul brand care reprezintă actualul așezământ academic centenar, nume care reflectă schimbările europene existente la nivel academic, de cercetare și ale pieței muncii, toate fiind accelerate de provocările majore și complexe din sfera Științelor Vieții. „Estimăm un important impact la nivel local și regional, ținând cont de schimbările climatice, poluarea mediului, creșterea demografică, migrația, alimentația publică, resursele de apă și alimente, energiile regenerabile, protejarea resurselor și a arealelor naturale, care fac obiectul domeniilor de studiu ale Universității noastre, într-un nou context socio-economic”, a precizat prof. univ. dr. ing. Gerard Jităreanu, rector

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, fostă Universitate de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV), este noul brand care reprezintă actualul așezământ academic centenar, nume care reflectă tendințele europene actuale la nivel didactic, de cercetare și ale pieței muncii, toate fiind dinamizate de provocările majore și complexe din sfera Științelor Vieții.

„Estimăm un important impact la nivel local și regional, ținând cont de schimbările climatice, poluarea mediului, creșterea demografică, migrația, alimentația publică, resursele de apă și alimente, energiile regenerabile, protejarea resurselor și a arealelor naturale, care fac obiectul domeniilor de studiu ale Universității noastre, într-un nou context socio-economic. Sperăm ca impactul să fie pozitiv și în ceea ce privește atractivitatea pentru viitorii studenți, naționali și internaționali, deoarece universitatea își păstrează misiunea fundamentală inițială, de a forma ingineri în domeniul Științelor aplicate ale mediului și vieții: agronomie, biotehnologii agricole, inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, ingineria produselor alimentare, horticultură, ingineria mediului, ingineria resurselor animale și alimentare sau licențiați în biologie și medicină veterinară”, a precizat prof. univ. dr. ing. Gerard Jităreanu, rector.

Schimbarea denumirii nu este doar o acțiune de rebrending, ci reprezintă și o schimbare de viziune în abordarea direcțiilor de dezvoltare ale universității noastre, iar „Iasi University of Life Sciences” să devină cât mai curând membră a Ligii Europene a Universităților pentru Științele Vieții (Euro Ligue of Life Sciences).

USAMV din Iași și-a păstrat misiunea fundamentală inițială, de a forma ingineri în domeniul științelor aplicate ale mediului și vieții

USAMV din Iași și-a păstrat misiunea fundamentală inițială, de a forma ingineri în domeniul științelor aplicate ale mediului și ale vieții.
Universitatea este o instituție în care se predau științe ale mediului și ale vieții, situându-se în poziția perfectă de a contribui la soluționarea provocărilor locale și regionale ale țării. Soluțiile acestei diversități se regăsesc tocmai în interdisciplinaritatea specializărilor studiate aici: Agricultură, Montanologie, Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară, Ingineria si managementul afacerilor agricole, Tehnologia prelucrării produselor agricole, Protecția consumatorului și a mediului, Biologie, Zootehnie, Piscicultură și acvacultură, Inginerie și management în alimentația publică și agroturism, Controlul și expertiza produselor alimentare, Medicina veterinară.

„Ultimile decenii au produs schimbări majore în dinamica societății, în ceea ce privește dezvoltarea academică a universităților cu același profil agronomic în Europa, care s-au integrat unui nou set de cerințe ale pieței muncii, consolidându-și identitatea în spațiul european al învățământului, facând eforturi suplimentare pentru a asigura o recunoaștere și o mai bună armonizare a calificărilor din cadrul învățământului superior agronomic, inclusiv schimbându-și denumirea tradițională. S-au format astfel din fostele universități agronomice, entități academice care utilizează cu succes titulatura de Life Sciences, pentru a se integra nevoilor societale actuale, pentru a putea forma consorții împreună, pentru a-și dezvolta parteneriatele, numărul de studenți și cadre didactice”, a mai completat prof. univ. dr. ing. Gerard Jităreanu, rector.

Schimbarea denumirii nu este doar o acțiune de rebrending, ci reprezintă și o schimbare de viziune în abordarea direcțiilor de dezvoltare a universității

Schimbarea denumirii nu este doar o acțiune de rebrending, ci reprezintă și o schimbare de viziune în abordarea direcțiilor de dezvoltare a universității: dezvoltarea academică prin colaborare internațională, implicarea activă în dezvoltarea durabilă a resurselor naturale, factor determinant în calitatea vieții, preocuparea pentru conservarea patrimoniului și a habitatului, un accent mai pronunțat pe lanțul de producție alimentară și tehnologiile de producție asociate, combinarea expertizei fundamentale și aplicate în domenii precum științele naturale, inginerie, agribusiness, pentru a lărgi baza de cunoștințe necesară managementului sustenabil al resurselor, accentul pe Bioeconomia bazată pe cunoaștere, printre altele.

Ca istoric, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași are o tradiție veche în România: Secție de Științe Agricole – 1912 (Monitorul Oficial din 27 martie 1912), Facultate de Științe Agricole (1933), în 1948 s-a înființat Institutul Agronomic din Iași, cu Facultatea de Agrotehnică, decret al MAN (1956) – Institutului i s-a acordat numele „Ion Ionescu de la Brad”, în 1951- Facultățile de Zootehnie și Horticultură, în 1961- Facultatea de Medicină Veterinară, 1993 – prin H.G. nr. 209 din 19 mai, Universitatea Agronomică „Ion Ionescu de la Brad” Iași, 1995 – Universitatea Agronomică și de Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași. În 2000 – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași, 2021 – Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” Iași.
Adauga un comentariu