Stiri si curiozitati

Rugăciune către Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina: Cum să te rogi „vindecătorului“ de cancer

Publicat: 04 mai 2021
Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina
Sfântul Nectarie a primit darul facerii de minuni pentru cazurile de cancer și de vindecare a infertilității

Sfantul Nectarie este considerat un adevărat „vindecător“ de cancer, care a vindecat de-a lungul vieții sute de persoane bolnave, care au venit la el când pierduseră orice speranță.

Rugăciunea către Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina poate fi spusă de orice creștin care suferă de o boală și care are nevoie de ajutorul divin pentru a se vindeca.

Sfântul Nectarie a primit de la Dumnezeu darul minunat al facerii de minuni pentru cazurile de cancer și de vindecare a infertilității, de aceea fiind numit „Taumaturgul”, adică „Vindecătorul”.

Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina
Sfântul Nectarie a primit darul facerii de minuni pentru cazurile de cancer și de vindecare a infertilității

Rugăciune către Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina: Ajută la vindecarea de cancer

Iată una dintre cele mai puternice rugăciuni împotriva cancerului adresate Sfântului Nectarie. Rugăciunea trebuie rostită în fiecare seară cu credință și cu inima deschisă către binecuvântarea lui Dumnezeu.

„O, preasfinte și întru tot lăudate, mare făcătorule de minuni Nectarie, pri­mește a­ceastă puțină rugăciune de la noi, nevred­nicii robii tăi, căci către tine, ca la un ade­vărat izvor de tămăduiri și grabnic fo­lo­sitor și ajutător prea­minunat scăpând și către sfânt chipul icoanei tale privind, cu la­crimi fier­binți ne rugăm ție: vezi, sfinte, durerile noastre, vezi sărăcia și ticăloșia noastră. Vezi rănile sufletelor și ale trupurilor noastre. Ne rugăm ție, Sfinte Ierarhe Nectarie, grăbește de ne ajută cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și ne sprijinește pe noi, robii tăi. Ia aminte la sus­pinele noastre și nu ne trece cu ve­derea pe noi, ticăloșii și scârbiții, că știm, sfinte al lui Dumnezeu, că și după mutarea ta din viața aceasta trecătoare cine a năzuit la ajutorul tău și cu credință ți s-a rugat nu a rămas nea­jutat. Că cine te-a chemat întru ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine, în dureri fiind și alergând spre ajutorul tău, nu i-ai ușurat suferința?

Minunile și ajutorul tău ne-au făcut și pe noi, ticăloșii și scârbiții, să te chemăm să ne vii în ajutor. Știm, o, alesule ierarh, de mulțimea tămăduirilor pe care le-ai făcut, nou doctor fără-de-arginți arătându-te. Nu cunoaștem nici suferință și nici durere pe care să nu le poți alina.

Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina
Sfântul Nectarie a primit darul facerii de minuni pentru cazurile de cancer și de vindecare a infertilității

Nu cunoaștem nici o boală căreia tu să nu îi poți aduce tămăduire, dar mai mult decât atât, nu numai că ai tămăduit boli despre care doctorii ziceau că nu pot fi tămăduite, ci și pe mulți bol­navi i-ai ajutat să se întărească în credință și în răbdare, și să ia plată de la Dumnezeu pentru osteneala lor.

Îngenunchind, ne rugăm ție, Sfinte Ierarhe Nectarie, ca să te rogi pentru noi lui Hristos, Cel Ce n-a trecut cu vederea rugă­ciunile tale cele jertfelnice, ci te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri.

Către Acela roagă-te, ca să fim și noi ajutați și miluiți cu rugăciunile tale, și din pagube și necazuri izbăviți, ca să binecuvântăm pe Dumnezeu Cel în Treime lăudat, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!“

Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina
Sfântul Nectarie a primit darul facerii de minuni pentru cazurile de cancer și de vindecare a infertilității

Cine a fost Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina

Sfântul Ierarh Nectarie s-a născut în anul 1846, în Selivria Traciei, într-o familie de creștini și a fost botezat Anastasie. După primii ani de şcoală, a fost trimis să înveţe carte la Constantinopol, unde a studiat teologia.

La vârsta de 20 de ani, Anastasie se stabileşte în insula Hios, unde predă religia la o şcoală. Ulterior, la vârsta de 30 de ani, a primit tunderea monahicească, sub numele de Lazăr, intrând în viața monahală la „Noua Mănăstire”. Mai târziu, a primit numele de Nectarie, pe care l-a purtat toată viaţa.

La vârsta de 39 de ani, Nectarie a fost luat de patriarhul Sofronie ca ucenic la Alexandria, fiind hirotonit preot şi apoi mitropolit de Pentapole, o veche eparhie ortodoxă.

La vârsta de 45 de ani, s-a retras la Atena, sărac, defăimat de ai săi, fiind predicator, profesor şi director al unei şcoli teologice pentru preoţi.

În jurul vârstei de 60 de ani, a construit, cu ajutorul multor credincioşi şi ucenici, o mănăstire de călugăriţe în insula Eghina.

Cuviosul Nectarie a avut harul Duhului Sfânt vindecând numeroşi bolnavi și ajutând mulți săraci.

După aproape două luni de suferinţă, Sfântul Nectarie a trecut la cele sfinte pe 8 noiembrie 1920. În 1953, sfintele sale moaşte au fost scoase din mormânt şi aşezate în biserica mănăstirii din Eghina. După opt ani, Sinodul Bisericii din Grecia l-a declarat sfânt, cu zi de prăznuire, la 9 noiembrie.

Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina
Sfântul Nectarie a primit darul facerii de minuni pentru cazurile de cancer și de vindecare a infertilității
Adauga un comentariu