Prima pagină » Stiri si curiozitati » Rugăciunea mamei pentru copii, făcătoare de minuni în cele mai grele momente. De ce se rostește în fiecare zi

Rugăciunea mamei pentru copii, făcătoare de minuni în cele mai grele momente. De ce se rostește în fiecare zi

30 iun. 2022, 11:15,
BZI.ro, în Stiri si curiozitati

Una dintre cele mai puternice rugi este rugăciunea mamei pentru copii, făcătoare de minuni în cele mai grele momente. Pentru a fi feriți de rele și ocrotiți de divinitate, mamele se roagă pentru sănătatea și liniștea copiilor. La vreme de boală și durere sufletească rugăciunea mamei pentru copii are puteri vindecătoare și îi ocrotește pe prunci de toate suferințele lumești. Iată de ce se rostește în fiecare zi această rugă tămăduitoare.

Rugăciunea mamei pentru copii, tămăduitoare și făcătoare de minuni

Rugăciunile mamei pentru copii săi sunt înzestrate cu o putere vindecătoare deosebită și fac minuni dacă sunt rostite cu multă credință și smerenie. Pentru a fi protejați de rele și a avea parte de ajutorul tuturor forțelor cerești mamele rostesc în fiecare zi o rugă tămăduitoare și de grabnic ajutor pentru pruncii lor.

Rugăciunea mamei pentru copii se rostește cât mai des cu putință pentru ca toți ai casei să aibă parte de binecuvântarea divină și de armonie în familie, iar copiii să fie feriți de rele.

,,Dumnezeule, Ziditorule al tuturor făpturilor! Adăugând milă peste milă, m-ai făcut vrednică să fiu mamă, bunătatea Ta mi-a dăruit copii, şi îndrăznesc să spun că ei sunt copiii Tăi, fiindcă le-ai dat fiinţă, i-ai făcut vii înzestrându-i cu suflet nemuritor, i-ai renăscut prin botez spre viaţa cea potrivită cu voia Ta, i-ai înfiat şi i-ai primit în sânul Bisericii Tale.

Doamne! Păzeşte-i în har până la sfârşitul vieţii lor, învredniceşte-i să se împărtăşească de Tainele legământului Tău, sfinţeşte-i cu adevărul Tău, ca să se sfinţească în ei şi prin ei sfânt numele Tău! Trimite-mi ajutorul Tău haric ca să îi cresc spre slava numelui Tău şi folosul aproapelui! Dă-mi în scopul acesta răbdare şi putere!

Învaţă-mă să sădesc în inima lor rădăcina adevăratei înţelepciuni – frica Ta! Luminează-i cu lumina Înţelepciunii Tale ce cârmuieşte întreaga lume! Să Te iubească din tot sufletul şi din tot cugetul lor, să se lipească de Tine din toată inima şi să tremure de cuvintele Tale toată viața lor!

Dumnezeule Atotbune! Fă-mă mamă care se veseleşte de copiii săi, ca să îmi fie bucurie în toate zilele vieţii mele şi sprijin la bătrâneţe. Învredniceşte-mă să mă înfăţişez împreună cu ei la Înfricoşătoarea Ta Judecată nădăjduind în milostivirea Ta şi să zic cu nevrednică îndrăznire: „Iată eu şi pruncii pe care i-ai dat mie, Doamne!”, ca împreună cu ei, preaslăvind bunătatea Ta cea nepovestită şi iubirea Ta veşnică, să preaînalţ preasfânt numele Tău, Părinte, Fiule şi Duhule Sfinte, în vecii vecilor. Amin.”

Pentru a avea parte de spor în toate și de liniște în familie putem rosti în fiecare zi și o rugăciune pentru ajutor imediat. La vreme de necaz și grea încercare trupească sau sufletească este bine să citim Acatistul Sf. Înger Păzitor pentru a fi ocrotit de toate forțele cerești.

Ce rugăciuni să rostești pentru armonie în familie și spor în casă

Atunci când cei ai casei se confruntă cu probleme de sănătate și suferințe, putem rosti câteva rugăciuni vindecătoare și făcătoare de minuni. La vreme de boală, mamele rostesc pentru copiii lor cea mai puternică rugăciune pentru însănătoșire grabnică și îndepărtarea relelor.

,,Te rugăm, Doamne, vindecă durerea acestui copil, robul Tău (numele). Alungă de la el toată boala şi toată neputinţa. Tu, Care eşti doctor al sufletelor şi al trupurilor, arată şi acum puterea milostivirii Tale. Vindecă-l pe el, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, cu rugăciunile pe care le înalţi înaintea Fiului tău şi Dumnezeului nostru. Vindecaţi-l pe el, Sfinţilor care aţi primit de la Dumnezeu darul tămăduirii şi aţi vindecat mulţime de bolnavi. O, Doamne Iisuse Hristoase, primeşte puţina noastră rugăciune pentru copilul acesta (numele), stinge-i focul ce l-a cuprins, încetează-i boala, ridică-l din patul durerii, întru slava Numelui Tău. Că Tu eşti Cel care vindeci neputinţele, Hristoase Dumnezeule, şi Ţie slavă Îţi înălţăm în vecii vecilor. Amin.”

Pentru a fi feriți de rele toți ai casei putem rosti în fiecare seară și o rugăciune pentru liniște în familie. Este binecunoscut faptul că rugăciunile sunt o cale de comunicare și comuniune cu divinitatea și îl ajută pe cel greu încercat de probleme să își păstreze credința statornică și să nu se lase copleșit de necazuri sau deznădejde.

Rugăciunea mamei pentru copii are o putere tămăduitoare deosebită și se rostește în fiecare seară pentru sănătate, liniște și armonie în familie. Această rugă rostită de către mame este făcătoare de minuni și de grabnic ajutor în cele mai grele momente.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

BZI - Editia Digitală
15 iulie 2024
15 iulie 2024