Eveniment-Social

A murit un mare profesor din Iași! Universitatea Tehnică din Iași este mai „săracă” după plecarea fostului prorector Ioan Petru Ciongradi

Publicat: 30 iun. 2022
Fostul prorector Ioan Petru Ciongradi
A murit un mare profesor din Iași, fostul prorector Ioan Petru Ciongradi

Fostul prorector Ioan Petru Ciongradi s-a născut la 19 noiembrie 1936 în oraşul Roman din judeţul Neamţ. După absolvirea Liceului Roman Voda din oraşul natal, a urmat Facultatea de Construcţii, Secţia Construcţii Civile, Industriale şi Agricole din Institutul Politehnic Iaşi, devenind inginer în anul 1959.

Între anii 1959 – 1962, a activat la Trustul Regional de Construcţii Iaşi, contribuind la realizarea unor obiective civile şi industriale.

Activitatea didactică şi-a început-o în anul 1962 ca asistent la Facultatea de Construcţii Iaşi. În anul 1968, a devenit şef de lucrări, în 1972, conferenţiar, iar în 1978, profesor. A contribuit la organizarea laboratoarelor din catedră şi a înfiinţat Centrul de calcul al institutului, al cărui director a fost între anii 1976 – 1984.

Menţionăm că a fost şeful Catedrei de Mecanică construcţiilor între anii 1982 – 1999 iar între anii 1990 – 1992, a deţinut funcţia de prorector al Universităţii Tehnice Gh. Asachi, răspunzând de activitatea de cercetare-dezvoltare. În anul universitar 1968 – 1969, a efectuat un stagiu de specializare la Universitatea din Liege, în domeniul utilizării calculatoarelor la calculul structurilor.

Doctor inginer a devenit în anul 1971, cu teza Contribuţii privind determinarea răspunsului seismic neliniar al structurilor în cadre.

A colaborat la concepţia, proiectarea şi execuţia unui set de platforme seismice

De asemenea, a colaborat la concepţia, proiectarea şi execuţia unui set de platforme seismice de diverse capacităţi al căror principiu de funcţionare a fost brevetat şi care funcţionează la Filiala ÎNCERC Iaşi.

Staţia de cercetări seismice, înfiinţată în scopul exploatării acestor platforme de cercetări, a fost înregistrată la UNESCO, ca unitate pentru acordarea de asistenţă tehnică, colaborând la realizări comune cu instalaţii similare din străinătate, precum Italia, Iugoslavia, Venezuela, Algeria, Turcia, Grecia, Germania. Realizarea acestor platforme a constituit o activitate de pionierat pe plan mondial, deoarece, după executarea platformelor seismice de la Iaşi, multe instituţii de cercetare din lume au fost dotate cu asemenea echipamente.

Prof. loan Petru Ciongradi a contribuit şi la realizarea unui stând modern de încercare a modelelor, elementelor şi subansamblelor de structuri ale unor utilaje la acţiuni statice şi dinamice de tip seismic, prelucrarea datelor experimentale realizându-se cu sisteme automate de captare, înregistrare şi analiza computerizată. S-a realizat baza materială – calculatoare şi programe – şi metodologia de calcul automat al oricărui tip de structură la acţiuni statice, termice, dinamice şi seismice. Menţionăm că Staţia de cercetări seismice a catedrei pe care o conduce prof. loan Petru Ciongradi este autorizată să desfăşoare astfel de activităţi ştiinţifice şi în domeniul nuclear.

Prof. loan Petru Ciongradi a colaborat la elaborarea diferitelor studii, analize, expertize şi proiecte referitoare la răspunsul dinamic şi seismic al structurilor şi la utilizarea calculatoarelor în cercetarea şi proiectarea construcţiilor.

Activitatea publicistică

Se caracterizează prin faptul că a conceput peste 120 de lucrări pe care le-a publicat în diverse reviste sau le-a prezentat la numeroase manifestări ştiinţifice din ţară şi străinătate.

De asemenea, a publicat, în calitate de autor sau coautor, 14 manuale didactice dintre care inseram: Principii şi aplicaţii în calculul automat al structurilor termodeformabile, Ed. Gh. Asachi, 2000, Iaşi; Reabilitarea construcţiilor, Ed. Vesper, 2001, Iaşi; Metode numerice utilizate în programele de calcul automat al structurilor, Ed. Societăţii Academice Matei-Teiu Botez, 2003, Iaşi; Building Rehabilitation, Ed. Societăţii Academice Matei-Teiu Botez, 2003, Iaşi.

A contribuit direct şi la creşterea gradului de profesionalizare a numeroşi specialişti din domeniu fiind conducător de doctorat – din anul 1990 – în specialitatea Inginerie civilă, unde, sub coordonarea sa, 18 doctoranzi au devenit doctori ingineri.

Între anii 1983 – 1984 a acordat asistenţă tehnică Organismului de control în construcţii al Algeriei în probleme de inginerie seismică.

Este expert tehnic şi verificator de proiecte atestat MLPAT, colaborând la elaborarea de proiecte la unele unităţi de proiectare.

Prof. loan Petru Ciongradi a fost membru al mai multor comisii naţionale de specialitate la ÎNCERC şi IPCT, precum: Comisia de inginerie seismică, Comisia de structuri, Comisia pentru calculul automat al construcţiilor, iar în prezent este membru al mai multor asociaţii de specialitate din ţară şi străinătate. De asemenea, este membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România.

A depus nemijlocit o activitate prodigioasă de dascăl şi cercetător ştiinţific ale cărui rezultate l-au impus în ţară şi în străinătate.

De menţionat contribuţia sa la concepţia şi proiectarea de platforme seismice, care au fost brevetate (activitate de pionierat pe plan mondial), cât şi la realizarea unui stând modern de încercare a modelelor, elementelor şi subansamblelor de structuri la acţiuni seismice.

De-a lungul întregii sale activităţi, prof. Ioan Petru Ciongradi s-a remarcat printr-un deosebit talent pedagogic în predarea cursurilor, perseverentă în căutarea ineditului în cercetare, capacitate de sinteză, onestitate, obiectivitate, dragoste pentru colaboratori. Acesta este prof. loan Petru Ciongradi, care se înscrie printre cele mai de seamă personalităţi ale ştiinţei şi tehnicii româneşti în construcţii.
Comentarii
  • Dumnezeu sa l ierte! Mi a fost profesor la seismica, una din putinele discipline la care trebuia sa inveti ca sa treci examenul, fara atentii si interventii de la altii.

  • Sincere condoleante familiei! Dumnezeu sa i odihneasca!
    Mi a fost profesor la cursul de ingineri seismica, promotia 1990. Un profesor deosebit!

Adauga un comentariu