Eveniment-Social

Creşterea calităţii serviciilor medicale la IRO, proiect în valoare de câteva milioane de euro pentru spital

Publicat: 18 mai 2020

Joi, 14 Mai 2020 s-a semnat contractul de finanţare între ADR Nord-Est şi Consiliul Judeţean Iaşi pentru proiectul

“CREŞTEREA CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE DE SPECIALITATE PRIN EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI DOTARE
AMBULATORIU INTEGRAT ÎN INCINTA I.R.O. IAŞI”

– Valoarea proiectului = 8.205.534 lei +TVA (9.755.855,55 lei incl TVA), din care C+M 2.232.363 lei+TVA (2.656.512 lei incl TVA), contribuţie proprie de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 195.117,12 LEI,
– Suprafaţa construită = 540 mp
– Cabinete medicale = 8
– Spaţiu pentru tratament medical în ambulatoriu = pentru 26 pacienţi concomitent
– Durata de execu?ie = 9 luni din momentul începerii lucrărilor.
– Achiziţionarea a 27 tipuri diferite de echipamente medicale şi 24 alte dotări administrative.

Institutul Regional de Oncologie Iaşi, unitate sanitară în subordinea directă a Ministerului Sănătăţii, a depus în Noiembrie 2018 un proiect pe POR 2014-2020, Axaprioritara 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare sisociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovān din cluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi,

Obiectivul Specific 8.1 – Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate,

Operaţiunea A – Ambulatorii – pentru extindere şi dotare ambulatoriu integrat, pentru a mări spaţiile destinate tratamentului din ambulatoriu al pacientului oncologic.

Conform Ghidului de finanţare, IRO Iaşi nu putea accesa fonduri pe POR 2014-2020 decât în parteneriat cu o UnitateAdministrativ-Teritoriala.

Având în vedere expertiză C.J. Iaşi în atragerea şi implementarea/managementul proiectelor, pentru a creşte calitatea serviciilor medicale oncologice acordate în regim ambulatoriu prin accesul Institutului Regional de Oncologie Iaşi la fondurile nerambursabile din Programele Operaţionale Regionale a unităţilor sanitare de importanta regională şi naţională, am solicitat şi am obţinut sprijinul Consiliului Judeţean Iaşi în vederea încheierii unui PARTENERIAT pentru a depune proiectul.

“CREŞTEREA CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE DE SPECIALITATE PRIN EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT ÎN INCINTA I.R.O. IAŞI”

Scopu acestu iproiect îl reprezintă exploatarea în beneficiul pacienţilor şi al cadrelor medicale a celor două cursi interioare, în prezent nefolosite decât pentru iluminarea holurilor spitalului.

Datorită amplasării deficitare (ele sunt umbrite de corpul înalt al spitalului aflat către sud) dar şi datorită faptului că accesul se face exclusiv din demisol dintr-o serie de spaţii secundare sau cu puţină atractivitate pentru pacienţi şi personal, cele două curţii nterioare sunt complet nefolosite. Acestea vor fi acoperite şi climatizate.

Īnprezent, serviciile de chimio terapie realizate în regim ambulatoriu sunt acordate zilnic într-un spaţiu dotat cu 30 locuri – paturi şi fotolii de tratament. Pentru a credte gradul de satisfacţie al pacienţilor (nu mai mai mare de locuri de tratament, scurtareat impilor de aşteptare) se impune asigurarea unui spaţiu mai generos pentrua cordarea acestui tip de serviciu medical.

În ultimul an a crescut adresabilitatea iar aglomeraţia produce nemulţumiri pacienţilor, conturate cu un disconfort psihic şi fizic.Datorită creşterii numărului de pacienţi din ultimii ani (de la 39.360 pacienţi consultaţi ambulatoriu în anul 2014 la 63.188 pacienţi consultaţi în anul 2019 ), spaţiul disponibil a devenit insuficient pentru cerinţele actuale ale institutului, de aceea se impunea găsirea unor soluţii de extindere, modernizare şi dotare.
Astfel, din punct de vedere funcţional cele două curţi vor avea funcţiuni distincte:
• Curtea dinspre est, fiind în vecinătatea spaţiilor de tratament, va fi folosită pentru suplimentarea numaruluil locurilor de tratament ambulatoriu în condiţii de confort pentru pacienţi şi personalul medical.
• Curtea de vest, că destinaţie la demisol va fi cabinet şi spaţiu destinat evidentelor medicale – registratura,statistică medicală iar la parter cabinet/laborator endoscopie .
Adauga un comentariu