Prima pagină » Local » Spitalul General CF Pașcani face angajări! A fost scos la concurs un post de medic specialist radiologie și imagistică medicală

Spitalul General CF Pașcani face angajări! A fost scos la concurs un post de medic specialist radiologie și imagistică medicală

03 nov. 2023, 02:00, 1 ,
Codruța ȘOROAGĂ, în Local

Spitalul General CF Pașcani organizează, în perioada următoare, concurs pentru ocuparea unui post vacant, cu normă întreagă, de medic specialist radiologie și imagistică medicală în cadrul Laboratorului Radiologie și Imagistică

Persoanele care doresc să ocupe acest post trebuie să îndeplinească o serie de condiții specifice, adică să aibă diplomă de licenţă, certificat de confirmare în gradul de medic specialist în specialitatea radiologie și imagistică medicală. De asemenea, trebuie să aibă competență în CT, RMN și ecografie generală, precum și certificat de membru al Colegiul Medicilor, cu aviz de liberă practică pentru anul în curs.

Calendarul concursului pentru ocuparea postului de medic specialist radiologie

Medicii care doresc să candideze la concursul organizat de Spitalul General CF Pașcani pot să-și depună dosarele în intervalul 8-21 noiembrie 2023, între orele 8.00-15.30. Selecția acestora va avea loc în data de 22 noiembrie 2023, rezultatele acestei probe fiind afișate în aceeași zi, la ora 15.00. Contestațiile privind selecția dosarelor vor putea fi depuse până în data de 23 noiembrie 2023, ora 15.00, iar ziua următoare, 24 noiembrie 2023, ora 15.00, se va realiza afișarea rezultatului. În data de 27 noiembrie 2023, de la ora 9.00, va avea loc proba scrisă a concursului. Rezultatele acestei probe vor fi afișate în aceeași zi, la ora 16.00.

Eventualele contestații vor putea fi depuse până în data de 28 noiembrie 2023, ora 16.00, iar rezultatele vor fi făcute publice pe 29 noiembrie 2023. În data de 4 decembrie 2023, începând cu ora 9.00, candidații vor susține ultima probă a concursului, cea clinică. Rezultatele de la această probă vor fi afișate în aceeași zi, la ora 14.00. Contestațiile vor putea fi depuse până în data de 5 decembrie 2023, ora 14.00, urmând ca în data de 7 decembrie 2023, 14.00, să se afle cine va ocupa postul de medic specialist radiologie și imagistică medicală în cadrul Laboratorului Radiologie și Imagistică.

Ce condiții trebuie să îndeplinească participanții la postul de medic specialist radiologie și imagistică medicală

laborator radiografie

Medicii care doresc să candideze la concursul organizat de Spitalul General CF Pașcani pot să-și depună dosarele în intervalul 8 noiembrie-21 noiembrie 2023, între orele 8.00-15.30

Pentru a ocupa postul de medic specialist radiologie și imagistică medicală, candidații trebuie să aibă cetățenie română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene și să cunoască limba română, scris și vorbit.

Totodată, pentru a participa la concurs, candidații trebuie să aibă capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dar trebuie să aibă și o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, inclusiv condițiile de exercitare a profesiei, să nu fi fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, să nu execute o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția și nici să nu fi comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.

Comentarii
  • A fost aranjat job ul pt odrasla unui cioroi,una care copia in liceu si cumpăra grilele la examenele de la UMF Iasi
    Numai bună pt exterminat pășcănenii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *