Eveniment-Social

Universitatea „Cuza” din Iași, o nouă infuzie financiară de aproape 2 milioane de lei pentru dezvoltare instituțională

Publicat: 28 apr. 2021
Studenți în fața Corpului A al Universității
Conducerea executivă a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași îndeamnă toți membrii comunității academice (cadre didactice și de cercetare, personal administrativ, studenți, absolvenți) care încă nu s-au vaccinat împotriva COVID-19 să ia parte la maratonul de vaccinare organizat în perioada 14-16 mai 2021 de Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași (UMF Iași)

Universitatea „Cuza” din Iași a primit o nouă infuzie financiară de aproximativ 2 milioane de lei în dezvoltarea unor proiecte speciale. Este vorba de o finanțare de peste 1,9 milioane de lei la competiția FDI 2021, organizată de Ministerul Educației și Cercetării prin Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași a câștigat 6 noi proiecte finanțate prin Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI).
Este vorba de peste 1.9 milioane de lei la competiția FDI, organizată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) prin Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS). Toate cele 6 proiecte propuse de UAIC au fost aprobate. Este vorba de „Șanse egale la educație – echitate în societate!”, buget 355.000 lei; „Internaționalizare prin creșterea vizibilității ofertei educaționale și susținerea mobilității academice”, buget 320.000 lei; „Centrul de Practică și Studii Ornitologice – OrnitoCenter. Formarea de abilități practice în monitorizarea mediului cu ajutorul păsărilor”, buget 400.000 lei.

Suma maximă care putea fi obținută de o universitate pentru fiecare proiect a fost de 400.000 lei, cu o serie de excepții

Este vorba și de „Consolidarea ecosistemului antreprenorial din Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași”, buget 200.000 lei; „UniTeach UAIC – Performanță și inovație în activitatea didactică la Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași, 380.000 lei; „Consolidarea activității de CDI din Unitățile de cercetare ale UAIC, prin dezvoltarea bazei materiale și susținerea resursei umane de cercetare„, buget 332.000 lei. Suma maximă care putea fi obținută de o universitate pentru fiecare proiect a fost de 400.000 lei, cu următoarele excepții: Domeniul 3 (doar pentru grădini botanice) – 600.000 lei și Domeniul 4 (societăți antreprenoriale studențești – SAS) – 250.000 lei. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a obținut, prin cele 6 proiecte aprobate, suma de 1.987.000 lei.

FDI are ca scop susținerea proiectelor de dezvoltare instituțională de la nivelul universităților de stat din România

Fondul de Dezvoltare Instituțională are ca scop susținerea proiectelor de dezvoltare instituțională de la nivelul universităților de stat din România, finanțate din bugetul Ministerului Educației și Cercetării, în vederea creșterii capacității instituționale și îmbunătățirii calității sistemului național de învățământ superior.

În acest sens, FDI urmărește finanțarea proiectelor de dezvoltare realizate de universități care se încadrează în 6 domenii strategice: Domeniul 1: creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră); Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România; Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice din cadrul universităților; Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților; Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice; Domeniul 6: dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități.

Comentarii
Adauga un comentariu