Actualitate

Casa de Asigurări de Sănătate din Iași are de recuperat sute de mii de lei de la 34 de ieșeni! Aceștia au beneficiat de servicii medicale în străinătate cu cardul european

Publicat: 03 iun. 2020
Casa de Asigurări de Sănătate din Iași va trimite în judecată 34 de ieșeni, dacă aceștia nu vor plăti serviciile medicale de care au beneficiat în străinătate
Casa de Asigurări de Sănătate din Iași are de recuperat sute de mii de lei de la 34 de ieșeni care au utilizat cardul european de sănătate în străinătate

Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) din Iași are de recuperat sute de mii de lei de la 34 de ieșeni care au beneficiat de servicii medicale în străinătate pe baza Cardului european de asigurat. Practic, cei 34 de ieșeni, după ce și-au făcut cardul european de sănătate, au plecat în străinătate și au beneficiat de servicii medicale extrem de scumpe. În acel moment, aceștia, deși aveau cardul de sănătate european, nu plăteau contribuțiile în România. CAS a plătit contravaloarea serviciilor medicale în țările în care au fost prestate, iar acum va trebui să recupereze banii de la cei care au beneficiat de ele. Cele mai mari sume depășesc 150.000 de lei, bani pe care CAS îi va recupera prin executare silită. Cei trei ar putea rămâne fără casă și fără bunuri.

Casa de Asigurări de Sănătate din Iași are de recuperat sute de mii de lei de la 34 de ieșeni care au beneficiat de servicii medicale extrem de scumpe în străinătate. Aceștia nu au înțeles, cel mai probabil, cum se utilizează cardul european de sănătate și, neplătind contribuțiile la CAS Iași, sumele echivalente serviciilor primite vor trebui, cumva, recuperate. CAS le-a trimis o notificare în care li se aduce la cunoștință faptul că vor trebui să plătească. Dacă în termenul stabilit nu vor plăti sumele cerute, aceștia vor fi executați silit. Cele mai mari sume decontate pentru servicii medicale ce fac obiectul recuperării de la persoanele în cauză sunt în valoare de mii de lei.

Pentru servicii medicale acordate unui ieșean în Cipru în intervalul februarie-iunie 2015, august-septembrie 2015, martie 2016, acesta va trebui să plătească către CAS 186.046,25 lei. Pentru servicii medicale acordate în Franța în intervalul aprilie-decembrie 2014, octombrie 2014-iunie 2015, decembrie 2015-iunie 2016, un alt ieșean va plăti 186.046,25 lei. Pentru servicii medicale acordate în Belgia în intervalul 06- 14.09.2015, un alt ieșean va plăti 19.654,54 lei.

CAS a plătit sute de mii de lei pentru serviciile medicale de care au beneficiat 34 de ieșeni prin cardul european de sănătate

Zeci de ieșeni ar putea rămâne fără casă și fără bunuri după ce au beneficiat de servicii medicale în străinătate prin cardul european de sănătate. CAS Iași îi va da în judecată dacă aceștia nu se vor plăti suma cheltuită. CAS a plătit contravaloarea serviciilor medicale în țările în care au fost prestate, iar acum va trebui să recupereze banii de la cei care au beneficiat de ele.

„Conform Ordinului 559/2006, în situația în care persoana care a obținut un card nu îndeplinește toate condițiile în baza cărora s-a eliberat cardul pe toată perioada de valabilitate a acestuia, respectiv menținerea statutului de asigurat prin plata contribuției de asigurări sociale de sănătate și în aceasta perioadă beneficiază de servicii medicale în cadrul unei deplasări într-un stat membru al UE sau al SEE,
persoana în cauză va suporta contravaloarea acestor servicii. În această situație, CAS emitentă a cardului va rambursa contravaloarea acestor servicii instituției din statul membru care a acordat serviciile, și ulterior, va recupera contravaloara acestora de la persoanele în cauză”, a specificat Radu Țibichi, președintele Casei de Asigurări de Sănătate din Iași.

Dacă nu vor plăti sumele cheltuite de CAS pe serviciile medicale din străinătate, zeci de ieșeni vor fi trimiși în judecată

Zeci de ieșeni care au solicitat cardul european au primit odată cu cardul și o notificare prin care se specificau clar responsabilitățile pe care trebuie să le îndeplinească și, totodată, riscurile la care se supun dacă nu le respectă. Cu toate acestea, acum vor avea de plătit mii de lei, din cauza neatenției. Toți cei implicați au primit o notificare.

CAS Iași a notificat persoanele în cauză în vederea recuperării sumelor ce au fost decontate instituției statelor membre UE sau SEE pentru serviciile medicale acordate unor persoane în cadrul unei deplasări într-un stat membru al UE sau al SEE și care au obținut card european de sănătate și nu au îndeplinit toate condițiile în baza cărora s-a eliberat cardul pe toată perioada de valabilitate a acestuia. În cazul în care nu vom putea recupera suma plătită de CAS de la aceștia, vom fi nevoți să acționăm în instanță. În momentul în care țările în care s-au prestat servicii medicale pentru ieșenii plecați în străinătate ne-au solicitat plata, am aflat că aceștia nu aveau calitatea de asigurat în România”, adaugă Radu Țibichi, președintele CAS Iași.

Cardul european de sănătate nu acoperă situația în care asiguratul își planifică tratamentul medical pentru afecțiuni preexistente

CAS Iași trage un semnal de alarmă și îndeamnă ieșenii să citească cu atenție specificațiile care se referă la utilizarea cardului european. Așa cum spun reprezentanții CAS, mulți nu cunosc regulamentul de utilizare, motiv pentru care acum sunt nevoiți să plătească sume colosale.

„Cardul european de asigurat conferă dreptul de a beneficia de asistență medicală devenită necesară în cursul unei șederi temporare într-un stat membru al UE/SEE/Confederației Elvețiene, dar nu acoperă situația în care asiguratul se deplasează într-un stat membru UE în scopul de a beneficia de tratament medical planificat pentru afecțiuni preexistente deplasării. Acordarea tratamentelor devenite necesare, de regulă servicii medicale urgente, în baza cardului european de sănătate, pe durata deplasării asiguraților români în statele UE/SEE/Elveția nu este neapărat gratuită. Tratamentele respective se acordă în aceleași condiții ca și cele oferite asiguraților sistemului social de asigurări de sănătate din țara de destinație. Spre exemplu, dacă asiguratul din țara de destinație plătește o contribuție personală sau o coplată pentru spitalizare, atunci și beneficiarul de card european aflat în țara respectivă va achita din surse proprii aceeași sumă, fără ca aceasta să-i fie decontată ulterior de CAS”, adaugă Radu Țibichi.

Valabilitatea cardului european de sănătate este de 2 ani de la data emiterii

În anul 2019, CAS Iași a decontat instituțiilor din statele membre ale UE sau ale SEE, conform regulamentelor europene, suma de 10.328.005 lei, pentru 1.150 beneficiari de servicii medicale. Cardul european poate fi utilizat la toți furnizorii de servicii medicale din sistemul de securitate socială din țara de destinație, nu doar la spitalele publice. Decontarea serviciilor medicale aferente cardului european de sănătate se face la nivel interinstituțional. Valabilitatea cardului european de asigurări sociale de sănătate este de doi ani de la data emiterii, conform Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăți.

Adauga un comentariu