Stiri si curiozitati

Cele mai frumoase versete din Biblie: 20 de versete care te vor face să simți dragostea lui Dumnezeu

Publicat: 27 sept. 2021
O femeie cu o carte deschisă care strălucește
Dumnezeu își dorește ca noi să-i iubim pe cei apropiați, așa cum El ne iubește pe noi – cu o dragoste altruistă, bună și nepieritoare.

Biblia are numeroase versete, care mai de care mai minunate. Însă, cele mai frumoase versete din Biblie sunt cele despre dragoste.

Versetele despre dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele tău sunt cele mai frumoase versete, care te inspiră în fiecare zi a vieții tale. Nu doar că te ajută să devii o persoană mai bună, dar te vor face să simți dragostea lui Dumnezeu la orice pas. El ne poruncește să îi iubim pe cei apropiați ca pe noi înșine și să nu uităm de dragostea față de Iisus Hristos. Iată 20 de versete, care îți vor fi călăuză de-a lungul vieții.

Cele mai frumoase versete din Biblie despre dragoste

Dumnezeu își dorește ca noi să-i iubim pe cei apropiați, așa cum El ne iubește pe noi – cu o dragoste altruistă, bună și nepieritoare.

„Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea… acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată.”
1 Corinteni 13:4, 7-8

„Să ne iubim unii pe alții; căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește, este născut din Dumnezeu, și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste.”
1 Ioan 4:7-8

„În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârșită izgonește frica.”
1 Ioan 4:18

„Prietenul adevărat iubește oricând.”
Proverbele 17:17

„Iubiți-vă cu căldură unii pe alții, din toată inima.”
1 Petru 1:22

„Să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul.”
1 Ioan 3:18

Iubește-i pe toți cei din jurul tău

Dumnezeu iubește pe toată lumea , de aceea El se așteaptă ca și tu să faci la fel, chiar dacă nu îți este ușor.

„«Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta»; iată porunca dintâi. Iar a doua este următoarea: «Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți».”
Marcu 12:30-31

„Voi însă, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare.”
Luca 6:35

„Să vă purtați cu străinul care locuiește între voi ca și cu un băștinaș din mijlocul vostru; să-l iubiți ca pe voi înșivă.”
Leviticul 19:34

„Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiți unii pe alții; cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții.”
Ioan 13:34-35

Care sunt cele mai frumoase versete din Biblie: Iubește-ți familia

Elementul central în planul lui Dumnezeu este familia. Relațiile de familie în care dăinuie iubirea, vor fi nepieritoare.

„Bărbaților, iubiți-vă nevestele.”
Efeseni 5:25

„Ca să învețe pe femei… să-și iubească bărbații și copiii.”
Tit 2:4

„Gustă viața cu nevasta, pe care o iubești, în tot timpul vieții tale.”
Eclesiastul 9:9

„Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta.”
Exodul 20:12

„Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile.”
Coloseni 3:20

Iubește-L pe Dumnezeu

Nu în ultimul rând, Dumnezeu te iubește. El este Tatăl Ceresc, care veghează asupra tuturor copiilor Săi și Îi pasă foarte mult de ei.

„Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Totuși, niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Și chiar perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți: voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii.”
Luca 12:6-7

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.”
Ioan 3:16

„«Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău». Aceasta este cea dintâi, și cea mai mare poruncă.”
Matei 22:37-38

„Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El Și-a plecat urechea spre mine, de aceea-L voi chema toată viața mea.”
Psalmii 116:1-2

„Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele.”
Ioan 14:15

Adauga un comentariu