Economic Local

Fermierii din Iași pot obține fonduri europene pentru prima împădurire. Cererile de finanțare se depun la APIA începând cu 3 august 2020

Publicat: 31 iul. 2020
Fermierii din Iași pot solicita fonduri europene pentru înființarea de plantații forestiere, respectiv realizarea de trupuri de pădure și perdele forestiere de protecție
Fermierii din Iași care vor să obțină fonduri europene pentru prima împădurire pot depune cereri în perioada 3 august-11 decembrie la APIA

Fermierii din Iași pot depune la APIA, începând cu 3 august 2020, cererile de finanțare pentru împăduriri. Schema de ajutor de stat contribuie la domeniul de intervenție privind „Promovarea conservării și a sechestrării carbonului în agricultură și silvicultură”. Alocarea financiară pentru sesiunea a 5-a din anul 2020 este de 10 milioane de euro, fonduri europene. În anul 2020 nu a fost depus niciun proiect din Iași

Fermierii din Iași pot depune la APIA, începând de marți, 3 august 2020, cererile de finanțare pentru împăduriri. Potențialii beneficiari pot depune până la 11 decembrie 2020 cererile pentru ajutorul de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor”, Submăsura 8.1- „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite” din cadrul Programului Național pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, sesiunea 5/2020.

În anul 2020 nu a fost depus niciun proiect din Iași din cauza documentației, care necesită o perioadă mai mare pentru avizare

Valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect acordat în baza schemei de ajutor de stat, care înglobează toate costurile standard aferente Primei 1, respectiv Primei 1 și Primei 2, după caz, plătite pe durata de aplicare a angajamentului, este de 7 milioane de euro. Înainte de depunerea cererii de sprijin, fermierii din Iași trebuie să parcurgă etapele de identificare a suprafețelor care urmează a fi împădurite în IPA Online, elaborarea proiectului tehnic de împădurire și obținerea avizului pentru proiectul tehnic de împădurire de la Garda Forestieră. Prin această schemă se acordă fonduri europene pentru înființarea de plantații forestiere, respectiv realizarea de trupuri de pădure și perdele forestiere de protecție. Beneficiarii schemei pot fi deținătorii publici și privați de teren agricol și formele asociative ale acestora.

7 milioane de euro, suma maximă ce poate fi obținută de fermierii din Iași care vor să obțină fonduri pentru prima împădurire

Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixă, este reprezentat de costuri standard pentru prima împădurire de terenuri agricole și neagricole, sub forma a două prime. Astfel, prima de înființare a plantațiilor forestiere (Prima 1), care acoperă inclusiv costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire-acordată pentru toți beneficiarii schemei. Prima anuală (Prima 2), pentru o perioadă de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreținere și îngrijire a plantației forestiere și pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi-acordată în funcție de categoria de beneficiar și tipul de teren.

Fermierii din Iași care vor fonduri europene pentru prima împădurire trebuie să obțină un aviz de la Garda Forestieră

După avizarea proiectului tehnic de împădurire de către Garda Forestieră, fermierii care solicită fonduri europene pot depune la Centrul Județean APIA Iași cererile de sprijin însoțite de documentele specificate în Ghidul solicitantului. Solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în schema de ajutor de stat și detaliate în Ghidului Solicitantului pentru schema de ajutor de stat aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 208/2020 și este publicat pe site-ul APIA, secțiunea „Măsuri de sprijin și IACS”, subsecțiunea „Măsuri delegate din PNDR”.

Anunțarea rezultatelor selecției se va face prin notificarea beneficiarilor de către Centrul Județean APIA ca urmare a publicării pe site-ul APIA a Raportului de selecție parțial/final

Selecția cererilor de sprijin depuse de fermierii din Iași în cadrul sesiunii de depunere se efectuează conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.362/2016, modificat și completat prin Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale nr.840/2018 și prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 68/2020 și este publicat pe site-ul APIA.

Adauga un comentariu