Magazin

Începere proiect “Grant pentru capital de  lucru” VIOVAS SRL

Publicat: 04 aug. 2021

S.C. VIOVAS S.R.L., cu sediul în Mun. Iasi, Stradela Canta, nr. 54, Bloc 530, parter jud. Iasi,  tel. +40(0) 761 100 777, înregistrată sub nr. J22/622/2006 la Oficiul Registrului Comerțului, CUI/CIF 18473354, reprezentată legal prin Blanaru Vasile, în calitate de Beneficiar, derulează începând cu data de 03.08.2021, proiectul “Grant pentru capital de lucru Viovas SRL”,  proiect cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE,  Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, contractat prin Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Constanta, având contractul de finanțare nr. M2-12295 din 03.08.2021, în valoare totală de 425853,51 RON, din care 370307,4 RON grant si 55546,11 RON cofinanțare.
Scopul general al proiectului: Acordarea de sprijin financiar, grant pentru capital de lucru, din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.
Valoarea totală a proiectului, așa cum apare în decizia privind acceptarea de principiu la finanțare nr. 12295 din 22.10.2020: 425853,51 RON  (din care 370307,4 RON grant si 55546,11 RON cofinanțare)
Data începerii proiectului: 03.08.2021
Data sfârșit proiect: 30.01.2022
Codul MySMIS/ codul proiectului: M2-12295
Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului:

– menținerea sau după caz, suplimentarea numărul de salariați, față de data depunerii cererii;

– menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni

Date de contact:
S.C. VIOVAS S.R.L.,
Blanaru Vasile
Administrator
în Mun. Iasi, Stradela Canta, nr. 54, Bloc 530, parter jud. Iasi , 700527, telefon: +40(0) 761 100 777,
e-mail: redcube_iasi@yahoo.com

Adauga un comentariu