Local

Scenariile de funcționare a unităților de învățământ din județul Iași pentru săptămâna 22 – 26 martie 2021

Publicat: 19 mart. 2021
mai mulți elevi în curtea unei școli

În conformitate cu Ordinul nr. 3235/93 din 4 februarie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, scenariul de funcționare a unităților de învățământ se stabilește în funcție de analiza situației epidemiologice efectuate de către direcțiile de sănătate publică.

Raportându-ne la incidența epidemiologică din data de19 martie 2021, la nivelul județului Iași, dintr-un total de 98 de unități teritorial adminstrative, 63 sunt în scenariul verde, 29 în scenariul galben, 5 în scenariul roșu, iar 1 este în carantină zonală. Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de3/1.000 locuitori în Aroneanu, municipiul Iași, Miroslava, Roșcani, Tomești, Valea Lupului, între 1 și 3/1000 de locuitori în municipiulBălțați, Bârnova, Bivolari, Butea, Ciurea, Ciohorăni, Cristești, Hârlău, Holboca,Horlești, Ion Neculce, Ipatele, Lespezi, Lețcani, Mădârjac, Mircești, Mogoșești Iași, Movileni, Popricani, Probota, Rediu, Românești, Ruginoasa, Schitu Duca, Strunga, Trifești, Țibana, Țibănești, Țigănași și sub 1/1000 de locuitori în celelalte localități. În conformitate cu aceste date, incidența epidemiologică s-a modificat în 21unități teritorial administrative: în 3 unități aceasta a coborât sub 1/1000 de locuitori și s-a trecut de la scenariul galben la cel verde, în 15 unități incidența a depășit 1/1000 de locuitori și s-a trecut de la scenariul verde la cel galben,în 3 unități incidența a crescut peste3/1.000 locuitori și s-a trecut în scenariul roșu.

Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din unitățile administrativ teritoriale în care se modifică încidența epidemiologică prin comparație cu cea înregistrată în 12.03.2021 au transmis Inspectoratului Școlar Județean Iași propunerile de scenarii. Pe baza avizului Inspectoratului Școlar Judeţean Iași şi al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţene, propunerea Consiliilor de Administrație a fost înaintată spre aprobare Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași.

În conformitate cu Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de UrgențăIași nr. 51 din data 19.03.2021, se înregistrează următoarea situație:

-319 de unități de învățământ în Scenariul 1 (verde): participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ,a tuturor preșcolarilor și elevilor, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.

-154 de unități de învățământ în Scenariul 2 (galben): participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, a XIII-a și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, și participarea zilnică, în sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.

-172 unități de învățământ în Scenariul 3 (roșu): participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție;participarea zilnică, cu prezență fizică a maximum 15 elevi /clasăpentru clasa a VIII-a și a maximum 17 elevi/ clasă  pentru clasele a XII-a, a XIII-a și pentru cele din anii terminali din învățământul profesional și postliceal și participarea zilnică, în sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.

-4 unități de învățământ sunt într-o localitate aflată în carantină zonală: participarea elevilor și preșcolaarilor la activități didactice desfășurate online.

Comitetul Județean Pentru Situații de Urgență Iași a validat astăzi scenariile în care vor funcționa școlile din județ în următoarea săptămână (22-26 martie)

Comparativ cu săptămâna în curs vom avea 19 comune, orașul Hârlău și municipiul Iași unde scenariile în care funcționează școlile se modifică astfel:

  • Comunele Costești, Dumești, Gorban și Mogoșești-Siret vor fi în scenariul verde.
  • Comunele Bivolari, Butea, Ciohorăni, Cristești, Lespezi, Mădârjac, Mogoșești, Probota, Rediu, Strunga, Țibănești, Țigănași, Trifești și orașul Hârlău vor fi în scenariul galben.
  • Comunele Aroneanu, Tomești și municipiul Iași vor fi în scenariul roșu.

În celelalte localități rămân valabile scenariile care au fost și săptămâna trecută.

Procedural, Consiliile de administrație ale școlilor propun scenariul de funcționare în funcție de incidență și îl transmit ISJ Iași și DSP spre avizare. ISJ centralizează scenariile tuturor școlilor și le supune votului Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași. Scenariul de funcționare poate fi modificat săptămânal în funcție de evoluția epidemiologică de la nivelul unității administrativ-teritoriale.

Adauga un comentariu