National

Academia Oamenilor de Știință acuză USR de calomnie: „Argumentele care fundamentează acest gest politic sunt abuzive și nu corespund adevărului”

Publicat: 24 iun. 2021
Clădirea Academiei Oamenilor de Știință din România
Academia Oamenilor de Știință din România este, prin Statut și prin întreaga ei activitate, o instituție apolitică, neavând legătură cu niciun partid din România.

Joi, 24 iunie 2021, Academia Oamenilor de Știință (AOSR) a acuzat USR că a calomniat și denigrat instituția, prin inițiativa depusă de senatorul USR PLUS Cristi Berea şi deputata USR PLUS Cristina-Denisa Neagu.

După inițiativa legislativă depusă de USR, de desfiinţare a Academiei Oamenilor de Ştiinţă, instituția a avut o reacție imediată. AOSR a precizat că argumentele care fundamentează acest gest politic sunt abuzive și nu corespund adevărului.

Astfel, instituția susține că acțiunea formațiunii politice exprimă un proiect pur politic, care uzează de argumente străine adevărului și domeniului cercetării științifice, întemeiat doar pe judecăți de „valoare” nule și neavenite, vehiculate insistent în mediul public, într-un fel de rechizitoriu colectiv, susținut prin definiții calomnioase.

„Academia Oamenilor de Știință din România a luat notă cu surprindere de existența unei inițiative legislative de desființare a AOSR. Argumentele care fundamentează acest gest politic sunt abuzive și nu corespund adevărului”, transmite instituția.

„Inițiativa de desființare a Academiei Oamenilor de Știință din România exprimă un proiect pur politic, care uzează de argumente străine adevărului și domeniului cercetării științifice, întemeiat doar pe judecăți de „valoare” nule și neavenite, vehiculate insistent în mediul public, într-un fel de rechizitoriu colectiv, susținut prin definiții calomnioase”, mai spune AOSR.

Academia Oamenilor de Știință acuză USR de calomnie

AOSR a precizat că este o instituție apolitică, deoarece nu are legătură cu niciun partid din România. De aceea, instituția a transmis USR că nu este o „uzină de sinecuri” a unui anumit partid politic, așa cum calomnios se afirmă în argumentarea politică a inițiativei de desființare.

„Academia Oamenilor de Știință din România este, prin Statut și prin întreaga ei activitate, o instituție apolitică, neavând legătură cu niciun partid din România. Opțiunile politice ale unora dintre puţinii membrii AOSR care activează în diverse partide din România, și nu într-unul singur – un drept garantat prin Constituție – nu angajează instituția. Prin urmare, AOSR nu este o „uzină de sinecuri” a unui anumit partid politic, așa cum calomnios se afirmă în argumentarea politică a inițiativei de desființare.

Domnii Ion Iliescu și Teodor Meleșcanu nu au fost membri fondatori ai AOSR, nu au participat la nicio manifestare a Academiei noastre şi nu au primit nicio indemnizație de membru, nefiind, practic, legați de această Academie. Doamna profesor Ecaterina Andronescu este membru al Academiei noastre datorită activității sale științifice de excepție (peste 300 de lucrări publicate în reviste internaționale cu factor de impact şi peste 4900 de citări în baza internațională Google Academic)”, mai transmite Academia.

Academia Oamenilor de Știință: „Acest nesfârșit scandal politic  dăunează profund intereselor ţării noastre”

Reprezentanții Academiei Oamenilor de Știință au subliniat că „a vorbi despre AOSR ca despre o „uzină/fabrică de sinecuri” a unui partid politic sau dedicată anumitor persoane, despre activitate științifică „aproape inexistentă”, a arunca în joc comparații minimalizante, care duc în derizoriu imaginea instituției, denotă fie necunoaștere, fie rea-credință”.

„Suntem convinși că Academia Română nu are niciun amestec în acest demers nedemn, care ar putea să știrbească prestigiul acestei instituții fundamentale a ţării, lucru pe care probabil inițiatorii îl doresc. Academia Română nu se poate teme de o confuzie sau concurenţă între instituțiile noastre şi nu are nevoie de modestul nostru patrimoniu.

În datele care definesc identitatea instituțională a Academiei Oamenilor de Știință din România, la nivelul istoriei și fondatorilor ei, al membrilor de-a lungul timpului și în prezent, al activității și performanțelor obținute, a vorbi despre AOSR ca despre o „uzină/fabrică de sinecuri” a unui partid politic sau dedicată anumitor persoane, despre activitate științifică „aproape inexistentă”, a arunca în joc comparații minimalizante, care duc în derizoriu imaginea instituției, denotă fie necunoaștere,

fie rea-credință, fie și una, și alta, în direcția unui proiect politic a cărui țintă a devenit AOSR, vehiculat din ce în ce mai insistent în spațiul politicii românești de către inițiatorii lui, care doresc să amestece Academia noastră în acest nesfârșit scandal politic, care dăunează profund intereselor ţării noastre.

AOSR protestează împotriva tratamentului discriminatoriu

Academia se arată idignată și revoltată față de tratamentul calomnios și denigrator, care încalcă și sfidează orice reguli ale corectitudinii politice.

„Academia Oamenilor de Știință din România își exprimă indignarea și revolta față de modul tendențios, în esență calomnios și denigrator, în care este abordată instituția și protestează cu fermitate împotriva acestui tratament discriminatoriu, construit pe argumente false, care încalcă și sfidează orice reguli ale corectitudinii politice”, mai spune AOSR.

Adauga un comentariu