Eveniment-Social

Colaborare de impact academic între Universitatea „Cuza” din Iași și prestigioasa instituție de învățământ superior din Lucerna, Elveția

Publicat: 01 dec. 2021
Universitatea
Propunere de colaborare între Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași și "Lucerne University of Applied Sciences and Arts" din Lucerna, Elveția

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași explorează noi oportunități de colaborare cu instituții academice din Elveția. Instituția a primit vizita Alinei Savu, reprezentantă a companiei ASCENT, care a participat la o întâlnire cu prof. univ. dr. Tudorel Toader – rectorul și prof. univ. dr. Daniela Cojocaru – prorectorul pentru Relații internaționale și parteneriate de studii și cercetare. De asemenea, în cadrul întâlnirii s-au evidențiat mai multe oportunități de dezvoltare a cooperării româno-elvețiene în domeniul academic. Una dintre aceste oportunități o reprezintă propunerea de colaborare între „Cuza” și Lucerna

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași se găsește în fața unei colaborări de impact academic cu prestigioasa instituție de învățământ superior din Lucerna, Elveția. Instituția ieșeană a primit vizita Alinei Savu, reprezentantă a companiei ASCENT. Ea a participat la o întâlnire cu prof. univ. dr. Tudorel Toader – rectorul și prof. univ. dr. Daniela Cojocaru – prorectorul pentru Relații internaționale și parteneriate de studii și cercetare.

De asemenea, în cadrul întâlnirii s-au evidențiat mai multe oportunități de dezvoltare a cooperării româno-elvețiene în domeniul academic. Una dintre aceste oportunități o reprezintă propunerea de colaborare între „Cuza” și Lucerna. Este vorba despre „Lucerne University of Applied Sciences and Arts”. Totodată, compania ASCENT a lansat invitația către UAIC de a fi co-organizatorul și, implicit, gazda următoarei ediții a Festivalului „All about Economy Film Days”, care ar urma să aibă loc la Iași în cadrul Săptămânii Româno-Elvețiene, în parteneriat cu Ambasada Confederației Elveției la București.

Compania ASCENT sprijină dezvoltarea cooperării româno-elvețiene

Compania ASCENT, fondată în anul 2005, sprijină dezvoltarea cooperării româno-elvețiene, printr-o rețea internațională de specialiști care activează în mai multe țări din Estul Europei, printre care și România. În acest sens, compania este una dintre inițiatoarele proiectului „All about Economy Film Days”, festival de film cu tematică economică dedicat studenților, care până acum a avut loc în București, Gdansk (Polonia), Sofia (Bulgaria) și Moscova (Rusia). De asemenea, compania ASCENT acordă o atenție deosebită dezvoltării sistemului de învățământ dual, pe model elvețian, dar și îmbunătățirii metodelor didactice aplicate în economie.

Pe de altă parte, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a fost clasificată din nou, de Ministerul Educației și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), ca universitate de cercetare avansată și educație, confirmând excelența programelor de cercetare și de studiu derulate în cadrul acestei instituții. Clasificarea instituțiilor de învățământ superior din România și ierarhizarea programelor de studii de licență s-au realizat în cadrul proiectului „Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate. Această clasificare a avut la bază 6 domenii fundamentale: Matematică și Științe ale naturii, Științe inginerești, Științe biologice și biomedicale, Științe sociale, Științe umaniste și Știința sportului, educației fizice și arte.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, entitate de cercetare avansată

Indicatorii utilizați în implementarea clasificării universităților au fost următorii: ponderea studenților doctoranzi; mobilitatea externă a personalului didactic și internaționalizarea ofertei universitare; capacitatea de conducere de doctorat; repartiția veniturilor din și pentru cercetare științifică / creație artistică / performanță sportivă; rezultatele cercetării-dezvoltării-inovării prin proiecte; rezultatele cercetării prin publicații; rezultatele implicării sociale a universității; rezultatele transferului de cunoaștere prin brevete; poziționarea universității în clasamentele internaționale; materiale didactice realizate și utilizate în procesul de predare-învățare; gradul de diversitate și de dezvoltare a ofertei universitare; scorul de îndeplinire a punctajului minim de titularizare pe post / domeniul fundamental; inovarea și performanța academică a studenților / domeniul fundamental; satisfacția studenților / absolvenților.
Datele folosite la realizarea clasificării instituțiilor de învățământ superior din România au vizat 67 de universități, pentru perioada 2016-2021.

Adauga un comentariu