Prima pagină » Local » Direcția de Asistență Socială Iași face angajări pentru Baia Publică! Ce posturi au fost scoase la concurs
Direcția de Asistență Socială Iași face angajări pentru Baia Publică! Ce posturi au fost scoase la concurs

Direcția de Asistență Socială Iași face angajări pentru Baia Publică! Ce posturi au fost scoase la concurs

24 ian. 2023, 02:00,
Codruța Șoroagă, în Local

Mai multe posturi au fost scoase la concurs pentru Baia Publică din cadrul Direcției de Asistență Socială Iași. Concursul ar urma să fie organizat în prima parte a lunii februarie, însă nu a fost stabilită data în care va avea loc proba interviului

Direcția de Asistență Socială Iași organizează un concurs pentru ocuparea pe o perioadă nedeterminată a funcțiilor de muncitor calificat I și muncitor calificat II la Baia Publică Municipală din cadrul Direcției de Asistență Socială Iași. De asemenea, pentru Baia Publică se dorește să angajeze și un asistent social practicant.

Se fac angajări pentru Baia Publică! Ce condiții trebuie să îndeplinească candidații

În perioada următoare, Direcția de Asistență Socială Iași angajează asistent social practicant și doi muncitori calificați pentru Baia Publică. Persoanele care doresc să ocupe postul de asistent social trebuie să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență.

De asemenea, acestea trebuie să aibă minimum 6 luni de vechime în specialitatea studiilor. Pot ocupa funcția de muncitor calificat I, în cadrul Băii Publice, persoanele cu studii liceale absolvite cu diplomă de Bacalaureat, care au minimum 5 ani de vechime în muncă. În schimb, pot candida pentru funcția de monitor calificat II cei cu studii liceale absolvite cu diplomă de Bacalaureat, care au o vechime în muncă de minim 3 ani.

Persoanele care doresc să se înscrie la concurs își vor putea depune dosarele până în data de 7 februarie 2023, ora 16:00. Proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției de asistent social practicant se va desfășura pe 15 februarie 2023, ora 13:00, în timp ce proba scrisă pentru ocuparea funcției de muncitor calificat va avea loc pe data de 15 februarie 2023, ora 10:00. Proba interviului se va susţine în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, data exactă urmând a fi comunicată ulterior.

Ce documente trebuie să conțină dosarul de concurs al candidaților

Dosarul candidaților va conține cererea de înscriere la concurs, adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare, precum și copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea. Candidații trebuie să adauge în dosar și copie după certificatul de căsătorie sau după orice alt document prin care s-a realizat schimbarea de nume.

De asemenea, dosarul de concurs trebuie să conțină și copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului, solicitate de autoritatea sau instituția publică.

Pentru a putea participa la concurs, candidații trebuie să adauge la dosar și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie, dar și cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere, precum că nu există antecedente penale care să îi facă incompatibili cu funcția pentru care candidează.

Totodată, dosarul trebuie să cuprindă și o adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, certificatul de integritate comportamentală, dar și curriculum vitae.

Persoanele care doresc să afle mai multe informații despre posturile pentru care se fac angajări la Baia Publică se pot prezenta la sediul Direcției de Asistență Socială Iași, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54 sau pot solicita detalii la numărul de telefon 0232/206.344, int. 110.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *