Economic Local

Producătorii de tomate vor avea banii în conturi în două săptămâni

Publicat: 19 nov. 2019

În total, 165 de legumicultori din județ vor încasa ajutorul de minimis de la stat. Pentru a obține banii, fermierii trebuie să obțină o producție de minim 2 kg tomate/mp și să valorifice o cantitate de minim 2.000 de kilograme dovedită cu documente justificative, să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul 2019. Valoarea totală a sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis din cadrul programului „Tomate” este echivalentul în lei a 3.000 euro/beneficiar/an, într-o singură tranșă. Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 15.000 euro pe durata a 3 exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.loading...

Adauga un comentariu