Eveniment-Social

Program de lucru cu publicul la DLEP Iași în perioada 24 decembrie – 3 ianuarie 2022

Publicat: 20 dec. 2021
Program de lucru cu publicul la DLEP Iași în perioada 24 decembrie - 3 ianuarie 2022

Program de lucru cu publicul la DLEP Iași în perioada 24 decembrie – 3 ianuarie 2022. Programul de lucru al Serviciului de stare civilă în perioada 24.12.2021-03.01.2022.

24 decembrie 2021 – 8:00 – 12:00 ( Înregistrări Decese 8:00 – 16:00 )

25 decembrie 2021 – închis

26 decembrie 2021 – închis

27 decembrie 2021 – program normal

28 decembrie 2021 – program normal

29 decembrie 2021 – program normal

30 decembrie 2021 – program normal

31 decembrie 2021 – 8:00 – 12:00 ( Înregistrări Decese 8:00 – 16:00 )

1 ianuarie 2022 – închis

2 ianuarie 2022 – închis

3 ianuarie 2022 – program normal

Program de lucru cu publicul la evidența persoanelor în perioada 24.12.2021-03.01.2022

24 decembrie 2021 – 8:00 – 12:00 ( Doar eliberări acte de identitate )

25 decembrie 2021 – închis

26 decembrie 2021 – închis

27 decembrie 2021 – program normal

28 decembrie 2021 – program normal

29 decembrie 2021 – program normal

30 decembrie 2021 – program normal

31 decembrie 2021 – 8:00 – 12:00 ( Doar eliberări acte de identitate )

1 ianuarie 2022 – închis

2 ianuarie 2022 – închis

3 ianuarie 2022 – program normal

Programarea on-line a căsătoriei pentru anul 2022 este disponibilă!

Serviciul online de programare a căsătoriilor nu elimină cerinţa legală ca ambii soţi să se prezinte în termenul legal, în faţa ofiţerului stării civile, pentru a completa declaraţia de căsătorie şi a prezenta actele necesare.

Solicitările pentru oficierea căsătoriei în afara sediului pentru anul 2022 se vor depune la sediul Stării Civile, cu respectarea programului de lucru.

Se poate încheia căsătoria în mun. Iași doar dacă unul dintre viitorii soți are domiciliul sau reședința în municipiul Iași.

Declaraţia de căsătorie şi documentele necesare se depun, la sediul Serviciului de stare civilă, cu 10 zile calendaristice înainte de încheierea căsătoriei, termen în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

Exemplu: dacă doriţi să vă căsătoriţi SÂMBĂTĂ – 27 august 2022 trebuie să depuneţi dosarul JOI – 18 august 2022

Căsătoria la sediu

Rezervarea se face cu cel puţin 12 zile înainte de data oficierii căsătoriei.
Într-un interval pot fi programate 2 căsătorii, din acest motiv intervalul rezervat poate figura în continuare disponibil.

În cazul căsătoriei cu un cetăţean străin programarea oficierii se face direct la sediul Serviciului Stare Civilă al mun. Iași. În acest caz informaţii privind actele necesare se obţin exclusiv la sediul Serviciului nostru.

Căsătoria în afara sediului stării civile

Programarea online nu elimină cerința legală de obținere a aprobării Primarului mun. Iași pentru oficiere în exterior. Lipsa aprobării anulează programarea.

Conf. art.24 alin.2 din Legea 119/1996 privind actele de stare civilă, republicată, căsătoria se poate încheia în locații de pe raza municipiului Iași cum ar fi grădinile publice, parcurile, muzeele şi alte locuri în aer liber ( curtea bisericii).

Nu se oficiază căsătorii în restaurante, locații de alimentație publică, locații speciale pentru nunți/conferinte, la domiciliu, la piscină sau pe marginea piscinelor. Nerespectarea acestei prevederi sau schimbarea locației fără aprobarea prealabilă a dlui primar duce la anularea cererii și oficierea va avea loc la sediul SSC.

Amenajarea locației pentru ceremonia oficierii este responsabilitatea celor care se căsătoresc.

Cererea tip pentru oficiere în afara sediului SSC însoțită de cópii după actele de identitate ale solicitanților și fotografia locației unde se dorește oficierea se depune la sediul Serviciului Stare Civilă Iași cu minim 30 de zile înainte de data oficierii.

IMPORTANT ! Nu se fac programări online pentru oficierea în afara sediului
Adauga un comentariu