Stiri si curiozitati

Rugăciuni începătoare. Ce să rostești înaintea fiecărui acatist?

Publicat: 05 aug. 2022
o femeie care se roaga
Pe lista rugăciunilor începătoare, care se citesc înaintea fiecărui acatist, se rostesc: rugăciunea Împărate Ceresc, Tatăl Nostru, Crezul, Psalmul 142, Psamul 50, Cuvine-se cu Adevărat și alte rugăciuni grabnic ajutătoare.

Există mai multe rugăciuni începătoare, pe care trebuie să le rostești înaintea fiecărui acatist. Iată care sunt acestea și care este scopul lor.

Rugăciunile începătoare au rolul de a introduce creștinul pe tărâmul sfânt al credinței. Acestea se rostesc înaintea acatistelor, fie că vorbim despre acatistul Sfântului Nectarie, al Sfântului Spiridon, fie despre orice alt acatist. Printre aceste rugăciuni se regăsesc rugăciunea Împărate Ceresc, Cuvine-se cu Adevărat, Tatăl Nostru, Psalmul 50 și multe altele.

Află, în continuare, care sunt rugăciunile începătoare și rostește-le, negreșit, înaintea fiecărui acastist.

doi oameni care se roaga
Rugăciunile începătoare au rolul de a introduce creștinul pe tărâmul sfânt al credinței.

Rugăciuni începătoare pentru acatist. Ce să rostești pentru a primi ocrotirea divină

Pe lista rugăciunilor începătoare, care se citesc înaintea fiecărui acatist, se rostesc: rugăciunea Împărate Ceresc, Tatăl Nostru, Crezul, Psalmul 142, Psamul 50, Cuvine-se cu Adevărat și alte rugăciuni grabnic ajutătoare.

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi ale Sfinţilor Părinţilor noştri Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate Ceresc

„Împărate Ceresc, Mangaietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le implineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte intru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată intinăciunea şi mantuieşte Bunule sufletele noastre! Amin! Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără-de-moarte, miluieşte-ne pe noi! ( de 3 ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Preasfântă Treime miluieşte-ne pe noi! Doamne curăţeşte păcatele noastre! Stăpane iartă fărădelegile noastre! Sfinte cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfant Numele Tău! Amin! Doamne miluieşte! (de3ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!”

Tatăl Nostru

„Tatăl nostru, Carele eşti in Ceruri, sfinţească-se Numele Tău! Vie Impărăţia Ta! Facă-se Voia Ta, precum in Cer aşa şi pe Pămant! Painea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri! Şi nu ne duce pe noi in ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean şi rău! Amin!

Că a Ta este Mărirea şi Puterea şi Slava: a Tatălui, a Fiului şi a Sfantului Duh, acum şi pururea şi in vecii vecilor!Amin! Veniţi să ne inchinăm Impăratului nostru Dumnezeu! Veniţi să ne inchinăm şi să cădem la Hristos, Impăratul nostru Dumnezeu! Veniţi să ne inchinăm şi să cădem la Insuşi Hristos, Impăratul şi Dumnezeul nostru!

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepandu-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpan, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Doamne, miluieşte-ne pe noi, că intru Tine am nădăjduit! Nu Te mania pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mainilor Tale, şi Numele Tău chemăm. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvantată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim intru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mantuirea neamului creştinesc. Amin!”

Crezul

„Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atoţiitorul, Făcătorul Cerului şi al Pămantului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor! Şi intr-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tătal S-a născut, mai inainte de toţi vecii! Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de O fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mantuire S-a pogorat din Ceruri şi S-a intrupat de la Duhul Sfant şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om.

Şi S-a răstignit pentru noi in zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a ingropat, şi a Inviat a treia zi după Scripturi. Şi S-a suit la Ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui, şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Impărăţie nu va avea sfarşit! Şi intru Duhul Sfant, Domnul de-Viaţă-Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cela ce impreună cu Tatăl şi cu Fiul este inchinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci! Intru-una Sfantă Sobornicească şi Apostolească Biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aştept invierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin!”

Psalmul 142

„Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, intru credincioşia Ta, auzi-mă, intru dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept inaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă in picioare. Făcutu-m-a să locuiesc in intuneric ca morţii cei din veacuri. Mahnit e duhul in mine şi inima mea incremenită inlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult. Cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mainilor Tale m-am gandit. Intins-am către Tine mainile mele, sufletul meu ca un pămant insetoşat.

Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi intoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară in mormant! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine imi este nădejdea! Arată-mi calea pe care voi merge, ca la Tine am ridicat sufletul meu! Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Invaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pămantul dreptăţii! Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Intru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de starpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău! Slavă…Şi acum…Amin!”

Psalmul 50

„Miluieşte-mă Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea indurărilor Tale şterge fărădelegea mea! Mai vartos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte! Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu inaintea mea este pururea! Ţie unuia am greşit şi rău inaintea Ta am făcut, aşa incat Drept eşti Tu intru cuvintele Tale şi Biruitor cand vei judeca Tu! Că iată intru fărădelegi m-am zămislit şi in păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale inţelepciunii Tale mi-ai arătat mie.

Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vartos decat zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Intoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte intru mine, Dumnezeule, şi duh drept innoieşte intru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la faţa Ta şi Duhul Tău Cel Sfant nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria mantuirii Tale şi cu duh stăpanitor mă intăreşte! Invăţa-voi pe cei fărădelege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor intoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sange, Dumnezeule, Dumnezeul mantuirii mele! Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.

Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta! Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat! Arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu: duhul umilit; inima infrantă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi! Fă bine, Doamne, intru bunăvoirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot! Atunci vor pune pe altarul Tău jertfă! Slavă…Şi acum… Amin!

Ai milă, Dumnezeul meu, de cei care Te blesteamă, iartă-i că nu ştiu ce fac! Ai milă, Dumnezeul meu, de scandalul lumii, elibereaz-o de spiritul satanei! Ai milă, Dumnezeul meu, de cei care Te evită, dă-le lor gustul pentru Sfanta Euharistie! Ai milă, Dumnezeul meu, de cei care vor veni să se căiască la picioarele Crucii Tale Sfinte, ca ei să găsească acolo Pacea şi Bucuria in Dumnezeu, Mantuitorul nostru! Ai milă, Dumnezeul meu, fă ca Impărăţia Ta să vină, dar salvează-i, mai este incă timp pentru asta, căci timpul se apropie! Vino, Doamne Iisuse şi revarsă asupra lumii intregi comorile nesfarşitei Tale Milostiviri! Amin!

Mântuieşte Doamne poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta! Biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celui potrivnic dăruieşte şi cu crucea Ta păzeşte pe poporul Tău! (de 3 ori)]

O, Preasfântă Treime, a cărei putere nu a fost şi nu va fi niciodată egalată, Te implorăm, revarsă asupra lumii intregi forţa Iubirii Tale, ca să indepărteze de la copiii Lui Dumnezeu toată lucrarea malefică, toată puterea răului, care incearcă să-i atragă in valtoarea morţii, a fricii şi a distrugerii!

O, Preasfântă Treime, Tu, care veghezi asupra fiecăruia, cu o iubire atat de tandră, dar in acelaşi timp cu Atotputernicia cu care ai făcut lumea, revarsă Forţele Tale Atotputernice asupra lumii intregi, asupra Pămantului, asupra Romaniei, asupra Bucureştiului, asupra fiecărei localităţi şi ţări de pe glob, asupra fiecăruia dintre noi, in parte! Oferă-ne Pacea, păzeşte in noi Iubirea! Amin!”

Cuvine-se cu adevărat

„Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea Fericită şi Preanevinovată şi Maica Dumnezeului nostru! Ceea ce eşti mai cinstită decat Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decat Serafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvantul ai născut, pe Tine, Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim! Amin!

Doamne, unim rugăciunea noastră cu rugăciunile Maicii Domnului, ale Tuturor Sfinţilor şi ale tuturor oamenilor care se roagă in această zi. Dumnezeul nostru, Te iubim, credem in Tine, Te lăudăm, Te preamărim şi Iţi mulţumim pentru toate! Iţi cerem iertare si pentru cei care nu Te iubesc, nu cred in Tine, nu Te laudă, nu Te preamăresc şi nu Iţi mulţumesc! Pe aceştia Ţi-i incredinţăm Ţie, Doamne, ca să trezeşti inimile lor adormite de intunericul păcatelor şi să ii scapi din plasa ispititorului. Ii facem şi pe ei părtaşi la rugăciunea noastră. Tată Ceresc, Iţi inchinăm toate faptele noastre bune, munca noastră, suferinţele noastre şi ale tuturor oamenilor din această zi, fiecare după numele său, prin mijlocirea Maicii Domnului, in unire cu Jertfa Preasfantă a Fiului Tău Preaiubit, spre iertarea păcatelor noastre şi spre sfinţirea inimilor noastre!

(În zilele de post adăugăm: Îţi închinăm şi postul nostru, ca jertfă de ispăşire!) Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi, păcătoşii! Binecuvantat, slăvit şi lăudat să fii Doamne Iisuse Hristoase, că ne-ai mantuit prin Preasfant Sangele Tău! Pentru noi şi pentru neamul omenesc ne umilim noi inaintea Ta, Doamne, să fii iertător nouă şi lui, ca un Mantuitor venit de la Tatăl pe pămant, pentru om! Maica Domnului, Măicuţa noastră, Maica Ajutorului Dumnezeiesc, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul Tău Acoperămant şi primeşte-ne in adăpostul Inimii Tale de Mamă fără de prihană! Toţi Sfinţii Îngeri şi Arhangheli, apăraţine! Toţi Sfinţii din Cer, rugaţi-vă pentru noi! Amin!”

o batrana care se roaga
„O, Preasfântă Treime, a cărei putere nu a fost şi nu va fi niciodată egalată, Te implorăm, revarsă asupra lumii intregi forţa Iubirii Tale, ca să indepărteze de la copiii Lui Dumnezeu toată lucrarea malefică, toată puterea răului, care incearcă să-i atragă in valtoarea morţii, a fricii şi a distrugerii!”Adauga un comentariu